Broszura z instrukcją w sprawie molestowania i przemocy na tle płciowym i seksualnym w miejscu pracy

11.4.2018

  • polska

BHM we współpracy z innymi organizacjami pracowników w Islandii, The Equal Status Council (Radą ds. Równego Statusu) i The Centre for Gender Equality (Centrum ds. Równości Płci), wydała wytyczne dotyczące molestowania i przemocy na tle płciowym i seksualnym w miejscu pracy. Artykuł omawia, w jaki sposób ten rodzaj nękania i przemocy jest określony przez prawo, a przykłady tego rodzaju zachowań są przez niego objęte. Obowiązki pracodawców dotyczące takiego zachowania są również omawiane, a środki zaradcze są oferowane osobom, które czują, że doświadczyły takiego zachowania. Broszura została wydana w języku islandzkim, angielskim i polskim.