Lífeyrisréttindi

Skylduaðild að lífeyrissjóði

  • Mynd: BHM

Öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára til 70 ára aldurs. 

Ávinningur af lífeyrissjóðsaðild

  • Ellilífeyrir til æviloka.
  • Örorku- og barnalífeyrir ef sjóðfélagi missir starfsgetu.
  • Maka- og barnalífeyrir  við fráfall sjóðfélaga.
  • Möguleiki á lánum frá lífeyrissjóði.

Í hvaða lífeyrissjóð?

Aðild að lífeyrissjóði fer eftir þeim kjarasamningi sem ákvarðar kjör viðkomandi félagsmanns. Félagsmenn aðildarfélaga BHM á opinberum vinnumarkaði greiða annað hvort í Lífeyrissjóð opinberra starfsmanna (LSR) eða Lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga (LSS). Aðrir geta valið lífeyrissjóð eftir því sem reglur einstakra sjóða leyfa. Félagsmenn í aðildarfélögum BHM á almennum vinnumarkaði geta óskað eftir aðild að LSR (A deild)  með sérstöku leyfi frá sjóðnum  enda hafi viðkomandi launagreiðandi samþykkt aðildina og þær skuldbindingar sem henni fylgja

Samanburður á iðgjaldagreiðslum lífeyrissjóða

Iðgjöld
LSR-A deild
LSR-B deild
LSS-A deild
LSS-V deild 
Almennir lífeyrirsjóðir
Sjóðfélaga
4% af heildarlaunum
4% af dagvinnulaunum
4% af heildarlaunum
4% af heildarlaunum
4% af heildarlaunum
Launagreiðanda
11,5% af heildarlaunum
8% af dagvinnulaunum
12% af heildarlaunum
8 eða 11,5% af heildarlaunum
8% af heildarlaunum
Alls 15,5% af heildarlaunum
12% af dagvinnulaunum
16% af heildarlaunum
15,5% af heildarlaunum
12% af heildarlaunum

Viðbótalífeyrissparnaður

Í kjarasamningum er ákvæði um að launagreiðendur greiði 2% af launum starfsmanna sinna sem mótframlag við viðbótarlífeyrissparnað þeirra enda sé framlag launamanns a.m.k. 2%.  Starfsmaður getur valið sér hvort hann geymir viðbótarlífeyrissparnað hjá lífeyrissjóðum, bönkum, sparisjóðum, verðbréfafyrirtækjum eða líftryggingafélögum.

Ítarefni