Ráðningarsamningar

Tilgangur og innihald

Ráðningarsamningur er samningur milli starfsmanns og atvinnurekanda þar sem kveðið er á um vinnuframlag starfsmanns í þágu atvinnurekandans gegn tilteknu gjaldi í formi launa og annarra starfskjara frá atvinnurekanda.

Með því að taka skýrt fram í ráðningarsamningi hvaða reglur skuli gilda um ráðningarsamband, bæði varðandi starfið og þau kjör sem því fylgja er hægt að koma í veg fyrir ágreining síðar.

Í ráðningarsamningi eru m.a. tilgreind eftirfarandi atriði:

  • Deili á aðilum, nöfn og kennitölur vinnuveitanda og starfsmanns
  • Vinnustað og heimilisfang vinnuveitanda (starfsstöð)
  • Starfsheiti
  • Vinnutímaskipulag og starfshlutfall
  • Upphafstíma ráðningar og lengd ráðningar, sé hún tímabundin, ásamt uppsagnarfresti
  • Ráðningarkjör, t.d. með tilvísun til launataxta og aðrar greiðslur
  • Orlofsrétt
  • Rétt til launa í veikindum
  • Lífeyrissjóð og stéttarfélag

Ítarefni

Ráðningarsamningsform og samkomulag um ráðningarsamninga