Umsóknarferli

Umsóknum og fylgigögnum er skilað Mínum síðum BHM

Umsóknir eru afgreiddar að minnsta kosti einu sinni í mánuði.  Síðasti skiladagur umsókna og tilskildra gagna er 9. dagur hvers mánaðar.  Greiðsla fer að jafnaði fram 25. dag sama mánaðar.  Lokadagur til að sækja um og skila gögnum vegna umsókna sem miðast við almanaksár er 9. desember ár hvert.  Umsóknir skulu berast innan 12 mánaða frá því að til útgjalda sem var stofnað eða tekjutap varð.  Umsóknum og rafrænum fylgigögnum er skilað á Mínum síðum.

Fylgigögn

Staðgreiðsla er tekin af öllum styrkjum nema líkamsrækt meðferð á líkama og sál og dánarbótum.  Frádrátt frá þeim styrkjum skal færa á framtal undir liðnum 2.6, frádráttur númer 157.

Með umsóknum skal skila sundirliðuðum greiddum reikningum með nafni umsækjanda.  Fylgigögn þarf að hengja við rafrænu umsóknina á Mínum síðum.  Ekki er óskað eftir frumriti reikninga. Umsóknir eru ekki teknar fyrir fyrr en tilskilin gögn hafa borist sjóðnum. 

Reikningur skal vera með áritun/stimpli/merki þess sem gefur hann út með upplýsingum um nafn, starfsheiti, kennitölu og heimilisfang eða símanúmer.  Fjöldi skipta og dagsetningu meðferða eða kaupa á vöru eða þjónustu skal koma fram á reikningnum.

Fylgigögn vegna fæðingarstyrks

  • Fæðingarvottorð.

Fylgigögn vegna sjúkradagpeninga

  • Læknisvottorð.
  • Launaseðlar.
  • Staðfesting vinnuveitenda um fullnýtingu á veikindarétti.
  • Yfirlit yfir aðrar greiðslur til sjóðsfélaga sem teljast ígildi launa.
  • Skattkort, ef vill.
  • Tilkynning um óvinnufærni einu sinni í mánuði á bótatímabili.