Umsóknarferli

Umsóknum og fylgigögnum er skilað Mínum síðum BHM

Umsóknir eru afgreiddar að jafnaði vikulega.  Skila þarf gögnum í síðasta lagi fyrir hádegi á greiðsludegi. Greiðsla fer að jafnaði fram hvern föstudag. Umsóknir skulu berast innan 12 mánaða frá því að til útgjalda sem var stofnað eða tekjutap varð.  Umsóknum og rafrænum fylgigögnum er skilað á Mínum síðum.

Fylgigögn

Staðgreiðsla er tekin af öllum styrkjum nema líkamsrækt, meðferð á líkama og sál og dánarbótum.  Frádrátt frá þeim styrkjum skal færa á framtal undir liðnum 2.6, frádráttur númer 157.

Með umsóknum skal skila sundurliðuðum greiddum reikningum með nafni umsækjanda.  Fylgigögn þarf að hengja við rafrænu umsóknina á Mínum síðum.  Ekki er óskað eftir frumriti reikninga. Umsóknir eru ekki teknar fyrir fyrr en tilskilin gögn hafa borist sjóðnum. 

Reikningur skal vera með áritun/stimpli/merki þess sem gefur hann út með upplýsingum um nafn, starfsheiti, kennitölu og heimilisfang eða símanúmer.  Fjöldi skipta og dagsetningu meðferða eða kaupa á vöru eða þjónustu skal koma fram á reikningnum.

Dæmi um löglegan reikning

Fylgigögn vegna fæðingarstyrks

  • Fæðingarvottorð.

Fylgigögn vegna sjúkradagpeninga

  • Sjúkradagpeningavottorð.
  • Launaseðlar.
  • Staðfesting vinnuveitenda um fullnýtingu á veikindarétti.
  • Yfirlit yfir aðrar greiðslur til sjóðsfélaga sem teljast ígildi launa.
  • Skattkort, ef vill.
  • Tilkynning um óvinnufærni einu sinni í mánuði á bótatímabili.