Chat with us, powered by LiveChat

Umsóknarferli

Umsóknum og fylgigögnum er skilað rafrænt á Mínum síðum BHM

Umsóknir eru afgreiddar að jafnaði vikulega, yfirleitt hvern fimmtudag.  Skila þarf gögnum í síðasta lagi fyrir degi fyrir greiðsludag. Réttur til greiðslna úr sjóðnum fyrnist sé ekki sótt um þær innan 12 mánaða frá því að til útgjalda var stofnað eða tekjutap varð. Þó fyrnist réttur til greiðslna úr sjóðnum að liðnum 3 mánuðum frá því síðast var greitt iðgjald til sjóðsins.
Greiðsla sjúkradagpeninga fer að jafnaði fram 20.-25. dag hvers mánaðar. Sjúkradagpeningar eru að hámarki greiddir í þrjá almanaksmánuði afturvirkt miðað við umsóknarmánuð.

Umsóknum og fylgigögnum er skilað rafrænt á Mínum síðum.

Fylgigögn

Staðgreiðsla er tekin af öllum styrkjum nema líkamsrækt, meðferð á líkama og sál og dánarbótum.  Frádrátt frá þeim styrkjum skal færa á framtal undir liðnum 2.6, frádráttur númer 149.

Með umsóknum skal skila sundurliðuðum greiddum reikningum með nafni umsækjanda.  Fylgigögn þarf að hengja við rafrænu umsóknina á Mínum síðum.  Ekki er óskað eftir frumriti reikninga. Umsóknir eru ekki afgreiddar fyrr en öll tilskilin gögn hafa borist sjóðnum. Umsóknir vegna sjúkradagpeninga eru ekki teknar til umfjöllunar af stjórn Sjúkrasjóðs BHM og afgreiddar fyrr en öll tilskilin gögn hafa borist sjóðnum. 

Reikningur skal vera með áritun/stimpli/merki þess sem gefur hann út með upplýsingum um nafn, starfsheiti, kennitölu og heimilisfang eða símanúmer.  Fjöldi skipta og dagsetningu meðferða eða kaupa á vöru eða þjónustu skal koma fram á reikningnum.

Dæmi um löglegan reikning

Fylgigögn vegna fæðingarstyrks

  • Fæðingarvottorð eða staðfestingu á skráningu barns hjá Þjóðskrá.

Fylgigögn vegna sjúkradagpeninga

  • Umsóknareyðublað (útfyllt og undirritað)
  • Sjúkradagpeningavottorð.
  • Launaseðlar eða staðgreiðsluskrá frá Ríkisskattstjóra
  • Staðfesting vinnuveitenda um fullnýtingu á veikindarétti (sjálfstætt starfandi sjóðfélagar þurfa ekki að skila inn slíkri staðfestingu með umsókn sinni)
  • Yfirlit yfir aðrar greiðslur til sjóðsfélaga sem teljast ígildi launa.
  • Tilkynning um óvinnufærni á tveggja mánaða fresti.