Chat with us, powered by LiveChat

Réttur til úthlutunar úr sjóðnum

6 mánaða iðgjaldagreiðslur, þar af 3 samfelldar

Rétt í Styrktarsjóði BHM eiga þeir sem greitt hefur verið fyrir styrktarsjóðsframlag í samtals 6 mánuði, þar af samfellda 3 mánuði áður en atburður sem leiðir til styrkumsóknar átti sér stað. Séu iðgjöld vegna sjóðfélaga lægri en kr. 1.382 á mánuði á hann rétt á hálfum styrk.

  • Fæðingarorlof: Sjóðfélagar sem fara í fæðingarorlof og velja að greiða stéttarfélagsgjald meðan á því stendur halda áunnum réttindum.
  • Í veikindum/fullnýting dagpeninga: Sjóðfélagi sem hefur fullnýtt rétt sinn til sjúkradagpeninga nýtur áfram annarra réttinda í sjóðnum í allt að 6 mánuði stofni hann ekki til réttinda annarsstaðar. 
  • Atvinnulausir: Sé sjóðfélagi með full réttindi við upphaf atvinnuleysis heldur hann réttindum sínum í allt að eitt ár enda sé greitt stéttarfélagsgjald. Stéttarfélögum er heimilt að lengja þetta tímabil svo lengi sem félagsmaður þiggur greiðslur frá Atvinnuleysistryggingasjóði (VMST) enda greiði þau iðgjöld til Styrktarsjóðs BHM af atvinnuleysisbótum frá upphafi bótatímabils.
  • Launalaust leyfi: Sjóðfélagi viðheldur réttindum sínum í allt að sex mánuði enda hafi sjóðfélagi hafið störf að nýju. Sjúkradagpeningar greiðast ekki vegna veikinda í launalausu leyfi.
  • Við starfslok: Sjóðfélagi halda réttindum sínum í allt að 6 mánuði við starfslok og töku á örorku- eða ellilífeyri. Réttur til sjúkradagpeninga fellur niður þegar taka örorku- eða ellilífeyris hefst að fullu, þó í síðasta lagi við 70 ára aldur, sé sjóðfélagi ekki í ráðningasambandi.

Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu úr Sjúkrasjóði BHM er hann verður sjóðfélagi í Styrktarsjóði BHM öðlast strax rétt til greiðslu. Sama gildir um þá sem öðlast hafa rétt úr sjúkrasjóðum annarra stéttarfélaga sem veita fyrrum sjóðfélögum Styrktarsjóðs BHM sams konar réttindi.