Chat with us, powered by LiveChat

Samstaða og barátta í sextíu ár

Ágrip af sögu BHM 1958–2018

Á mildum haustdegi árið 1958 komu sautján manns, allt karlar, saman á gömlu kennarastofunni í aðalbyggingu Háskóla Íslands. Þetta voru fulltrúar ellefu félaga háskólamenntaðs fólks með samtals um tólfhundruð félagsmenn innan sinna raða. Tilgangur fundarins var að stofna samtök þessara félaga í því skyni að efla samheldni háskólamenntaðs fólks á Íslandi og gæta hagsmuna þess gagnvart innlendum og erlendum aðilum.

Samtökin sem stofnuð voru á þessum degi, 23. október 1958, hlutu nafnið Bandalag háskólamenntaðra manna en fljótlega var nafninu breytt í Bandalag háskólamanna. Stofnaðilar bandalagsins voru Dýralæknafélag Íslands, Félag íslenskra fræða, Félag íslenskra sálfræðinga, Félag viðskiptafræðinga, Hagsmunafélag náttúrufræðinga, Lyfjafræðingafélag Íslands, Læknafélag Íslands, Lögfræðingafélag Íslands, Prestafélag Íslands, Tannlæknafélag Íslands og Verkfræðingafélag Íslands.*

Kjara- og réttindabarátta í fyrirrúmi

Margt breyttist í starfsemi BHM á fyrstu sex áratugunum. Kjara- og réttindabarátta í þágu félagsmanna var þó ætíð í fyrirrúmi í starfseminni. Framan af fór mikið púður í baráttuna fyrir samningsrétti og verkfallsrétti. Samningsrétturinn fékkst árið 1973 og takmarkaður verkfallsréttur árið 1986. Þegar þessum réttindum hafði verið náð gat bandalagið loks beitt sér af fullum þunga í kjara- og réttindabaráttunni.

Oft var hart tekist á í kjaraviðræðum. Nokkrum sinnum efndu bandalagið og aðildarfélögin til verkfalla til að knýja á um kjarabætur og einu sinni voru slíkar aðgerðir bannaðar með lögum, árið 2015. Í kjölfarið var gerðardómi falið að úrskurða um laun félagsmanna. Árið 1990 voru kjarasamningar BHM-félaga ógiltir með bráðabirgðalögum. Af því tilefni var ríkisstjórn Íslands reist níðstöng eða vindgapi (stöng með þorskhaus) fyrir framan Stjórnarráðið sem sjá má á myndinni hér til hægri.

Nefndir og efndir

Á þessum 60 árum átti BHM fulltrúa í fjölmörgum nefndum og starfshópum á vegum stjórnvalda sem falið hefur verið að móta löggjöf um málefni vinnumarkaðar. Þannig átti bandalagið þátt í að koma til leiðar margvíslegum umbótum í þágu félagsmanna. Auk þess beitti bandalagið sér fyrir öflugri opinberri umræðu um hagsmunamál háskólamenntaðs fólks og stóð fyrir fjölbreyttu námskeiðahaldi fyrir félagsmenn. Þá varð rekstur og umsýsla sameiginlegra sjóða sífellt viðameiri þáttur í starfseminni (Styrktarsjóðs, Sjúkrasjóðs, Starfsmenntunarsjóðs og Orlofssjóðs, auk Starfsþróunarseturs háskólamanna).

Fjöldi félagsmanna tífaldaðist

Á tímabilinu yfirgáfu nokkur aðildarfélög yfirgefið BHM en mun fleiri félög gengu þó til liðs við bandalagið. Aðildarfélögin voru þannig 26 árið 2018 en 11 í upphafi og félagsmenn voru tífalt fleiri árið 2018 en árið 1958. Rétt er að geta þess að í upphafi voru hlutfallslega mjög fáar konur innan aðildarfélaga BHM en sú staða gjörbreyttist á 60 árum og voru konur um tveir þriðju félagsmanna árið 2018.

Afmælisfagnaður í Borgarleikhúsinu

60 ára afmæli BHM var fagnað í Borgarleikhúsinu þriðjudaginn 23. október 2018. Meðal gesta voru forsætisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, forystufólk samtaka á vinnumarkaði, fulltrúar viðsemjenda, forstöðumenn opinberra stofnana, forystufólk aðildarfélaga bandalagsins og almennir félagsmenn. Flutt var söng- og leikdagskrá í aðalsal leikhússins sem sérstaklega var samin í tilefni af 60 ára afmælinu. Eftir að dagskránni lauk var gestum boðið að þiggja veitingar í forsal leikhússins. 

*Byggt á bók Friðriks G. Olgeirssonar:  BHM - Saga Bandalags háskólamanna 1958-2008. Reykjavík 2008.