Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Union of Economists and Business Academics

Borgartún 6, 3. hæð
105 ReykjavíkSími: 595 5140
Netfang: kvh@bhm.is
Vefur: kjarafelagvh.is


Félagsaðild er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi. Fullgildir félagsmenn geta þeir orðið sem greiða félagsgjöld og hafa lokið viðurkenndu prófi í viðskiptafræði eða hagfræði, skv. lögum nr. 27/1981 með síðari breytingum um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga og hagfræðinga, eða hafa lokið annarri námsgráðu á háskólastigi sem inniheldur að lágmarki 120 ECTS einingar af viðskipta- og hagfræðinámsgreinum. Bæði viðskiptafræðingar og hagfræðingar sem starfa sem slíkir, þ.e. nýta þekkingu sína og menntun í viðkomandi starfi, og eru launamenn eða sjálfstætt starfandi, geta átt félagsaðild að KVH.

Skrifstofa KVH er opin frá kl. 9:00 – 16:00 alla virka daga.

Framkvæmdastjóri félagsins er Guðfinnur Þór Newman

Nánari upplýsingar má nálgast á vef félagsins.