Chat with us, powered by LiveChat

Fréttir: 2007

14.12.2007 : Bandalag háskólamanna styður kröfur ASÍ

Bandalag háskólamanna styður og tekur undir kröfu ASÍ um að ILO samþykkt nr. 158 sem m.a. varðar rökstuddar uppsagnir öðlist gildi hérlendis.

Lesa meira

14.12.2007 : Ályktun miðstjórnarfundar BHM.

Fundur Miðstjórnar BHM þann 12. desember 2007

Lesa meira

7.12.2007 : Nýtt samkomulag um Ráðgjafastofu um fjármál heimilanna

Fra_undirritunÍ hádeginu í dag (7.12.) var ritað undir nýtt samkomulag um rekstur Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna. Ráðgjafarstofan er sjálfstæð stofnun sem fær rekstrarfé m.a. frá ríki og borg, auk lánastofnana og fleiri fyrirtækja. Aðilar að nýja samkomulaginu eru Alþýðusamband Íslands, Bandalag háskólamanna, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, félagsmálaráðuneytið, Íbúðalánasjóður, Glitnir hf., Kaupþing banki hf., Kópavogsbær, Kreditkort hf., Landsbanki Íslands hf., Landssamtök lífeyrissjóða, Rauði kross Íslands, Reykjavíkurborg, Samband íslenskra sparisjóða, Samband íslenskra sveitarfélaga og Þjóðkirkjan.

Lesa meira

29.11.2007 : Umsögn um lagafrumvarp

BHM hefur sent Félagsmálanefnd Alþingis umsögn sína um lagafrumvarp félagsmálaráðherra um jafna stöðu karla og kvenna.

Lesa meira

23.11.2007 : Umsögn um lagafrumvarp

BHM hefur skilað umsögn til Alþingis um lagafrumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands.

Lesa meira

21.11.2007 : Réttarstaða starfsmanna vegna tjóns við vinnu.

Erna Guðmundsdóttir hdl. og lögfræðingur BHM og KÍ hefur gert minnisblað vegna nýlegs dóms héraðsdóms Reykjavíkur. Þar fjallar hún um réttarstöðu starfsmanna vegna tjóns er þeir verða fyrir við framkvæmd starfs síns og bættrar réttarstöðu starfsmanna eftir nýtt kjarasamningsákvæði er kom inn í samningum við ríki, Reykjavíkurborg og launanefnd sveitarfélaga árið 2004. Minnisblað Ernu er að finna hér.

1.11.2007 : Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla

Fram er komið nýtt frumvarp félagsmálaráðherra um jafna stöðu og rétt kvenna og karla. Um er að ræða ný heildarlög á þessu sviði og byggja þau í meginatriðum á störfum nefndar undir forystu Guðrúnar Erlendsdóttur, fyrrverandi hæstaréttardómara. Erna Guðmundsdóttir, lögfræðingur BHM og KÍ hefur farið yfir frumvarpið og helstu nýmæli þess.

Umsögn Ernu.

15.10.2007 : Fundaröð um stöðu miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði

Verkefnisstjórn til að styrkja stöðu miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði efnir til þriggja morgunverðafunda á næstu vikum, þar sem fjallað er um eldra fólk á vinnumarkaði frá ýmsum sjónarhornum. Fundirnir verða haldnir í Háteigi á fjóðru hæð Grand Hótel og standa frá klukkan 8:30 til 10:00. Morgunverður verður framreiddur frá kl. 08:00 og er verð kr. 1.400.-

Fyrsti fundurinn, sem ber yfirskriftina "Sveigjanleg starfslok - ávinningur allra", verður föstudaginn 19. október. Annar fundurinn verður haldinn föstudaginn 2. nóvember og sá þriðji föstudaginn 15. nóvember. Æskilegt er að þátttakendur skrái sig á netfangið: margret.gunnarsdottir@vmst.is. Nánari upplýsingar um starf verkefnisstjórnarinnar og fundaröðina er að finna á heimasíðu Vinnumálastofnunar www.vinnumalastofnun.is

Lesa meira

3.10.2007 : Greinilega svigrúm til launaleiðréttinga

“Það var ánægjulegt að heyra forsætisráðherra tala í gær á þann veg að svo virtist sem þegar væri komið í gang starf til að jafna launamun kynjanna. Að vísu kannast ég ekki við að það hafi neitt gerst í tengslum við samráðshópinn um markmið ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum á opinbera vinnumarkaðinum, sem fjármálaráðherra á að skipa. Af orðum Geirs Haarde má þó líklega draga þá ályktun að það verði farið að boða til fundar með honum fljótlega”, sagði Halldóra Friðjónsdóttir, formaður BHM, í samtali við heimasíðuna.

Lesa meira
Erna Guðmundsdóttir

3.10.2007 : Erna Guðmundsdóttir, lögfræðingur til starfa hjá BHM og KÍ

Erna Guðmundsdóttir, lögfræðingur, hóf nú um síðastliðin mánaðamót störf hjá Bandalagi háskólamanna og Kennarasambandi Íslands. Erna mun sinna lögmannsstörfum og lögfræðilegri þjónustu fyrir bandalögin tvö að jöfnu, en hún verður með starfsaðstöðu í húsnæði BHM í Borgartúni 6 í Reykjavík.

Erna lauk B.A. prófi í stjórnmálafræði frá HÍ og síðan embættisprófi í lögfræði frá sama skóla. Hún fékk réttindi sem héraðsdómslögmaður árið 2001. Erna starfaði fyrir BSRB frá 1999 þar til fyrr á þessu ári, en síðastliðna mánuði hefur hún starfað hjá Tollstjóraembættinu.

3.9.2007 : Háskólamenn á Norðurlöndunum standa frammi fyrir sömu vandamálunum

Það er auðvitað athyglisvert að þótt Norðurlöndin hafi í sumu ólíka aðkomu að málum þá eru mörg stór mál sem fólk er að velta fyrir sér á öllu þessu svæði. Það hefur alls staðar orðið mikil fjölgun nemenda á háskólastigi og þeirri fjölgun virðist hvergi hafa fylgt nægilegt fjármagn til að það sé sjálfgefið að gæði námsins haldist óbreytt. Háskólar og háskólamenntað fólk á öllum Norðurlöndum leggja mikla áherslu á mikilvægi rannsókna og nýsköpunar og alls staðar virðast uppi sömu áhyggjur varðandi landamærin milli stvinnu og einkalífs, vinnutíma og frítíma”, sagði Halldóra Friðjónsdóttir, formaður BHM, í samtali við vefsíðuna, en norrænt þing háskólamanna var haldið í Reykjavík dagana 22. – 24. ágúst síðastliðinn. Lesa meira

24.8.2007 : Efla þarf menntun, rannsóknir og nýsköpun

Norðurlöndin þurfa að efla menntun, rannsóknir og nýsköpun til að auka samkeppnishæfi sína, tryggja þarf gæði þeirrar þekkingar sem veitt er og gæta þarf þess að fjölgun þeirra sem afla sér háskólamenntunar leiði ekki til þess að menntunin rýrni að gæðum, að mati forsvarsmanna samtaka norræna háskólamanna, sem komu saman í Reykjavík dagana 22. – 24. ágúst. Í ályktun ráðstefnunnar, sem bar yfirskriftina „Magn eða gæði í háskólamenntun“, kemur einnig fram að bæta þurfi kjör háskólmenntaðra starfsmanna, ekki síst kvennastétta í heilbrigðisþjónustu og hópa sem sinna hvers kyns umönnunarstörfum. Benda forsvarsmennirnir á að á öllum Norðurlöndunum er það á ábyrgð aðila vinnumarkaðarins að ákveða lágmarkslaun og og launahækkanir í kjarasamningum. Það sé því á ábyrgð sömu aðila að setja sér mælanleg markmið um að útrýma kynbundnum launamun hið fyrsta.

Lesa meira
Frá móttöku

22.8.2007 : Áttatíu erlendir gestir

Á áttunda tug norrænna gesta eru komnir til landsins til þess að sækja Nordisk Akademikerforum, en það er þing heildarsamtaka háskólamanna á Norðurlöndunum. Þátttakendur eru frá Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, auk þátttakenda frá aðildarfélögum BHM. Alls sækja þingið á annað hundrað fulltrúar. Lesa meira

13.8.2007 : Magn eða gæði í æðri menntun?

“Það er mikilvægt að sem flestir taki þátt í þessu þingi, einkum forystufólk aðildarfélaganna, enda er þetta besta tækifæri sem gefst hérlendis til þess að skiptast á skoðunum við forystu systrasamtaka BHM á hinum Norðurlöndunum. Ég vil því hvetja fólk til að skrá sig hið fyrsta”, sagði Stefán Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri BHM, í viðtali við vefsíðuna, en Nordisk Akademikerforum verður haldið í Reykjavík dagana 22. – 24. ágúst næstkomandi. “Það koma hingað áttatíu af forystumönnum háskólamanna á hinum Norðurlöndunum til að sitja þingið”, sagði Stefán ennfremur, “og dagskrá þess er bæði fjölbreytt og áhugaverð. Yfirskrift þingsins er - Magn eða gæði í æðri menntun – sem er mjög tímabært umfjöllunarefni.”

Þingið er öllum opið, þátttökugjöld eru engin. Hægt er að skrá sig á póstfanginu bhm@bhm.is og er síðasti skráningardagur miðvikudagurinn 15. ágúst. Dagskrá þingsins má nálgast hér.

6.6.2007 : Miðstjórn varar við afnámi auglýsingaskyldu

Miðstjórn Bandalags háskólamanna samþykkti á fundi sínum miðvikudaginn 6. júní ályktun þar sem varað er eindregið við hugmyndum um afnám auglýsingaskyldu starfa innan Stjórnarráðs Íslands. Ályktunin vísar til frumvarps til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, en í þriðju grein frumvarpsins er lagt til að ekki þurfi að auglýsa starf ef starfsmanni innan stjórnarráðsins er boðið það. Lesa meira

4.6.2007 : Kynning á skýrslu um vaktavinnu

Starfshópur um málefni vaktavinnufólks heldur opinn fund í BSRB-húsinu að Grettisgötu 89 þriðjudaginn 5. júní klukkan 9:00. Á fundinum verður kynnt skýrsla um aðbúnað og viðhorf vaktavinnufólks, sem unnin var af Rannsóknastofu í vinnuvernd. Lesa meira

24.5.2007 : Áhersla á jafnréttismál gefur tilefni til bjartsýni

"Það er fagnaðarefni að sjá sjónarmið Bandalags háskólamanna endurspeglast á þennan hátt í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar og við vonumst til að sjá markvisst unnið að því endurmati á hefðbundnum kvennastörfum sem þessi ríkisstjórn er sammála okkur um að sé forsenda þess að leiðrétting fáist á launamun kynjanna. BHM mun ekki láta sitt eftir liggja í þessum efnum", sagði Halldóra Friðjónsdóttir, formaður Bandalags háskólamanna, í samtali við heimasíðuna, en BHM sendi frá sér ályktun í tilefni þess að ný ríkisstjórn tók til starfa í dag. Lesa meira

25.4.2007 : Fögnum ítrekuðu fordæmi í biðlaunamálum

“Það er mjög jákvætt að ráðamenn Ríkisútvarpsins ohf. skuli hafa tekið þá ákvörðun að greiða vaktaálag á biðlaun þeirra sem voru í vaktastörfum hjá RUV fyrir hlutafélagsvæðinguna. Flugstoðir ohf gerðu slíkt hið sama og með þessu hafa bæði þessi fyrirtæki sýnt lofsvert frumkvæði, sem augljóslega verður öðrum til eftirbreytni”, sagði Stefán Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri BHM, í viðtali við heimasíðuna, en stjórnendur RUV hafa kynnt þá ákvörðun að vaktaálag muni koma ofan á biðlaun þeirra sem sinntu vaktavinnu í störfum sínum hjá stofnuninni fyrir breytingu. Lesa meira

24.4.2007 : Sýslumaður braut jafnréttislög

Kærunefnd jafnréttismála hefur fallist á kæru sem kvenkyns lögfræðingur lagði fram gegn sýslumannsembætti sem hún starfar við, þar sem kærandi telur sér vera mismunað í launum á grundvelli kynferðis. Kemst nefndin að þeirri niðurstöðu að sýslumaðurinn hafi brotið gegn ákvæðum jafnréttislaga við ákvörðun launa til handa konunni. Kæra konunnar byggir á því að karlkyns lögfræðingur, sem ráðinn var til starfa rúmum tveimur árum síðar en hún og sem gegni sambærilegum og jafn verðmætum störfum, hafi fengið röðun í mun hærri launaflokk og launamunur verði ekki skýrður með öðru en kynferði. Lesa meira

16.3.2007 : Rýrir ekki rétt til veikindalauna að stunda nám

Héraðsdómur Reykjaness felldi nýverið dóm þar sem fallist er á að það rýri ekki rétt starfsmanns til veikindalauna þótt hann stundi nám að einhverju leyti þann tíma sem hann er frá störfum vegna veikinda sinna.

Lesa meira

5.3.2007 : Kraftur kvenna og máttur á milli landa

Líkt og undanfarin ár tekur Bandalag háskólamanna virkan þátt í dagskrá að tilefni alþjóðlegum baráttudegi kvenna þann 8. mars, sem er næstkomandi fimmtudagur. Í hádeginu stendur BHM að fundi með öðrum samtökum launþega, kvenréttindafélagi Íslands, jafnréttisráði og jafnréttisstofu, þar sem fjallað verður um málefni nýbúa. Fundurinn ber yfirskriftina "Máttur á milli landa - beislum mannauðinn!". Fundurinn hefst klukkan 11:45 í Hvammi á Grand Hótel Reykjavík og fundarstjóri er Amal Tamimi frá Alþjóðahúsi. Hafa samtökin jafnframt sent frá sér ávarp að tilefni dagsins. Þá verður haldinn opinn fundur í Tjarnarsal Ráðhússins í Reykjavík, undir yfirskriftinni "Virkjum kraft kvenna". Sá fundur hefst klukkan 17:00, en að honum standa fjölmörg samtök kvenna, mannréttindasamtök og félög launþega, bæði kjarafélög og fagfélög. Fundarstjóri er Halldóra Friðjónsdóttir, formaður BHM.

Lesa meira

1.3.2007 : Jafnháir styrkir til karla og kvenna

Frá og með 1. júní næstkomandi mun Fjölskyldu- og styrktarsjóður BHM, BSRB og KÍ (FOS) greiða fæðingarstyrki til foreldra og verða þeir jafnháir til mæðra og feðra. Um leið falla niður tekjutengdar greiðslur til mæðra, sem greiddar hafa verið úr sjóðnum frá stofnun hans. Við þessa breytingu lækka greiðslur til mæðra frá því sem verið hefur, í einstaka tilvikum jafnvel verulega, en stjórn FOS ákvað þessa breytingu meðal annars vegna ábendingar frá Jafnréttisstofu. Að hluta eru þessar breytingar einnig til komnar vegna þess hve illa FOS stendur í kjölfar einhliða ákvarðana stjórnvalda um viðmiðunartímabil greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði.

Lesa meira

18.1.2007 : Dregur ekki úr óvissunni um rétt starfsfólks

Bandalag háskólamanna og BSRB hafa sent frá sér yfirlýsingu vegna ummæla Páls Magnússonar, útvarpsstjóra í nóvember síðastliðnum, en í umræðum um frumvarp ríkisstjórnarinnar um Ríkisútvarpið ohf. hefur ítrekað verið vísað til þeirra. Páll lýsti því yfir á þessum tíma að öll kjör starfsmanna RÚV muni haldast óbreytt, en eftir að BSRB og BHM höfðu skoðað þessa yfirlýsingu útvaprsstjórans voru samtökin sammála um að hún bætti engu við það sem fram kemur í sjálfu frumvarpinu, þrátt fyrir ítrekaðar óskir samtakanna um breytingar. BHM og BSRB vilja ítreka að innihald þessarar yfirlýsingar er einungis í samræmi við aðilaskiptalögin og því væri verið að brjóta þau ef ekki væri farið að þessu. Í þessari yfirlýsingu útvarpsstjóra er ekkert sem dregur úr óvissunni um rétt starfsfólks RÚV við breytingu þess í opinbert hlutafélag.

Lesa meira

Fréttir