Chat with us, powered by LiveChat

Fréttir: 2008

jolatre

18.12.2008 : Opnunartími yfir jól og áramót

Skrifstofa Bandalags háskólamanna er lokuð á aðfangadag jóla, jóladag, annan í jólum, gamlársdag og nýársdag. Aðra virka daga er hún opin á venjulegum skrifstofutíma, þ.e. 9-16. Við bendum á að aðildarfélög BHM sinna erindum einstaklinga en skrifstofa BHM veitir einstaklingum fyrst og fremst þjónustu tengda sjóðum Bandalagsins.

Lesa meira

17.12.2008 : Óheimilt að ráða í starf án undangenginnar auglýsingar

Nýtt álit umboðsmanns Alþingis um auglýsingu starfa frá 18. nóvember sl., mál nr. 4866/2006. Taldi umboðsmaður að óheimilt hafi verið að ráða í starf án undangenginnar auglýsingar

Lesa meira
hamar

16.12.2008 : Samningar um lakari kjör en almennir kjarasamningar ákveða eru ógildir

 

Þann 15. desember 2008 var kveðinn upp dómur í  máli nr. E-3958/2008 í Héraðsdómi Reykjavíkur. Þar var fyrirtæki á almennum vinnumarkaði dæmt til að greiða stefnanda sem er sjúkraliði vangoldin laun, þar sem launagreiðslur hennar höfðu ekki verið í samræmi við kjarasamning. Vísaði dómurinn í þessu sambandi m.a til  1. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks þar sem segir m.a.: „Samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda um lakari kjör en hinir almennu kjarasamningar ákveða skulu ógildir.“

Lesa meira

4.12.2008 : Helstu atriði um uppsagnir

Ný útgáfa fræðslubæklings um uppsagnir er nú aðgengileg hér á síðunni.

Lesa meira
altingi

4.12.2008 : Allt verði gert til að forðast atvinnuleysi

Stjórn BHM hefur í dag 4. desember, sent frá sér eftirfarandi fréttatilkynningu

Lesa meira

3.12.2008 : Gjaldþrot og samspil veikindaréttar og gjaldþrots

Erna Guðmundsdóttir, lögmaður BHM, hefur tekið saman eftirfarandi upplýsingar um efnið:

1) Ef starfsmaður er óvinnufær vegna sjúkdóms eða slyss, getur hann geymt áunna atvinnuleysistryggingu þann tíma sem hann er óvinnufær, þ.e. bótarétturinn er geymdur meðan á veikindarétti stendur. Þegar hann nær heilsu og kemst á vinnumarkað á hann sinn gamla og geymda bótarétt og sækir um atvinnuleysistryggingar ef hann er ekki þegar búinn að fá annað starf.

Lesa meira

2.12.2008 : Um uppsagnir

Uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót. Gæta þarf að því hvort starfsmaður gegni stöðu trúnaðarmanns eða sé í fæðingar- eða foreldraorlofi en þá gilda aðrar reglur um rétt til að segja starfsmanninum upp. Lengd uppsagnarfrests er mismunandi eftir kjarasamningum.

Lesa meira
rúv

2.12.2008 : Félag fréttamanna fordæmir uppsagnir á fréttasviði RÚV

Félag fréttamanna hefur sent frá sér eftirfarandi fréttatilkynningu: "

Almennur fundur Félags fréttamanna fordæmir uppsagnir á fréttasviði Ríkisútvarpsins um mánaðamótin. Fundurinn krefst þess að uppsagnirnar verði dregnar til baka. Nú, þegar aldrei hefur verið nauðsynlegra að halda úti öflugri fréttaþjónustu er ráðist að grunnstarfsemi og lögbundnum skyldum Ríkisútvarpsins með uppsögnum.

 

Lesa meira

30.11.2008 : Starfsdegi frestað

Af óviðráðanlegum orsökum verður starfsdegi BHM, sem vera átti þann 1. desember, frestað um óákveðinn tíma. BHM biðst velvirðingar á óþægindum sem frestunin kann að hafa.

Lesa meira

28.11.2008 : Tilmæli frá BHM - greiðslur til stéttarfélaga í atvinnuleysi

 Í ljósi erfiðra aðstæðna á vinnumarkaði og aukins fjölda uppsagna, vill BHM benda á mikilvægi þess að halda tengslum við stéttarfélag ef til atvinnuleysis kemur.  BHM hvetur til þess að þeir sem sækja um atvinnuleysisbætur merki við á umsókn sinni að þeir vilji greiða stéttarfélagsgjald.  Tengsl við stéttarfélag eru sérstaklega mikilvæg varðandi aðild að sjóðum, þ.e. styrktar- eða sjúkrasjóði, starfsmenntunarsjóði og orlofssjóði, auk annarrar aðstoðar og upplýsingagjafar af hálfu félaganna.

Smelltu hér til að komast á upplýsingasíður BHM vegna breytinga á atvinnumarkaði.

 

Fín

25.11.2008 : Ályktun FÍN send BHM

Stjórn Félags íslenskra náttúrufræðinga hefur komið eftirfarandi ályktun á framfæri við Guðlaugu Kristjánsdóttur, formann BHM: "Vísitölutenging lána er skaðleg á tímum fallandi kaupmáttar dagvinnulauna og minnkandi atvinnu.  Þessu til viðbótar kemur sérstakur vandi þeirra sem keypt hafa fyrstu íbúð eða stækkað við sig síðustu 3-4 árin, þegar húsnæðisverð hækkaði meir en um 30% umfram laun.

Lesa meira
skjaldarmerki

25.11.2008 : BHM hvetur stjórnvöld til að standa vörð um velferðarkerfið

Stjórn BHM hefur sent frá sér eftirfarandi ályktun:

Stjórn Bandalags háskólamanna hvetur stjórnvöld til að standa vörð um velferðarþjónustu og menntun á erfiðum tímum. 

Stjórn BHM telur það ekki þjóna hagsmunum samfélagsins að draga saman seglin í opinberri þjónustu eða

framkvæmdum á slíkum tímum en þeim mun mikilvægara að vernda störf og viðhalda þjónustu á vegum hins opinbera.

25.11.2008 : Fulltrúar BHM á fund vegna láns IMF

Félags- og tryggingamálanefnd Alþingis hefur boðað fulltrúa BHM á fund nefndarinnar.

Lesa meira

25.11.2008 : Ríkið sýknað af kröfu náttúrufræðinga

 

Íslenska ríkið var sýknað af kröfum Félags íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) með héraðsdómi þann 24. nóvember 2008.  FÍN krafðist þess að fá viðurkennt með dómi að þeir félagsmenn stefnanda, sem starfa á veirudeild á Landspítala–háskólasjúkrahúsi, taka laun samkvæmt gildandi kjarasamningi félagsins við stefnda og vinna með hreinræktir smitefna og/eða eitur­efni, þ.m.t. krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi efni (hættuleg), eigi rétt til eins launa­­flokks hækkunar samkvæmt samkomulagi milli stefnanda og Landspítala–há­skóla­­sjúkrahúss 25. júlí 2001.

Lesa meira

24.11.2008 : Aðilaskipti að fyrirtækjum

Lög um aðilaskipti tryggja réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtæki eða hluta fyrirtækis innan Evrópska efnahagssvæðisins.  Aðilaskipti eru aðilaskipti á efnahagslegri einingu sem heldur einkennum sínum, þ.e. skipulagðri heild verðmæta sem notuð verður í efnahagslegum tilgangi, hvort sem um er að ræða aðal- eða stoðstarfsemi.
Með þessum lögum eru umsamin réttindi og skyldur launamanna tryggð. Lesa meira

24.11.2008 : Uppsögn eða tímabundin breyting á ráðningarkjörum

Margar leiðir eru færar ef vilji beggja er fyrir hendi og vert að skoða hvort aðilar telji að hægt sé að  ná samkomulagi um breytt ráðningarkjör, starfshlutfall eða aðra breytingu á starfi launþega þegar kreppir að. Lesa meira
lægri laun

13.11.2008 : Um breytingar á launum

Samningar um lægri dagvinnulaun en kjarasamningar kveða á um eru ógildir.  Hvert stéttarfélag ákvarðar hver lágmarkslaun félagsmanna eru og oft er miðað við lægstu laun í launatöflu ríkisins.  Sé ekki svigrúm til að greiða lágmarkslaun væri eðlilegra að semja um lægra starfshlutfall. Lesa meira

13.11.2008 : Hvernig geng ég í BHM?

Þessi spurning berst skrifstofunni af og til. Nýlega hafði ungur viðsikiptafræðingur samband, nýlega kominn heim úr framhaldsnámi erlendis, og vildi ganga í BHM.
Einstaklingar geta ekki gengið beint í BHM heldur verða að ganga í eitthvert af 24 aðildarfélögum BHM. BHM er bandalag stéttarfélaga háskólamanna í störfum hjá ríki og á almennum markaði Lesa meira
Landspitali(1)

3.11.2008 : Nýr dómur: LSH sýknaður af skaðabótaskyldu

Þann 30. október sl. var Landspítalinn (LSH) sýknaður af kröfu hjúkrunarfræðings um viðurkenningu á skaðabótaskyldu spítalans vegna vinnuslyss. Til stendur að fylgja þessu athyglisverða máli eftir með umræðufundi hjá BHM - dagsetning verður auglýst síðar.

Lesa meira

31.10.2008 : Nýtt á síðunni - upplýsingar vegna breytinga á fjármálamarkaði

Hér er að finna gagnlegt safn upplýsinga sem félagsmenn geta nýtt sér vegna breytinga á fjármála- og atvinnumarkaði. Við bendum á að stéttarfélögin sem eiga aðild að BHM veita einstaklingum þjónustu og stuðning. Upplýsingar um aðildarfélög BHM er að finna undir flipanum "Aðildarfélög" hér að ofan. BHM styður svo við starfsfólk og forystufólk aðildarfélaganna nú sem endranær.

johanna

31.10.2008 : Ríkisstjórnin samþykkir frumvarp um aðgerðir gegn atvinnuleysi

Ríkisstjórnin samþykkti í morgun frumvarp Jóhönnu Sigurðardóttur félagsmálaráðherra um sérstakar aðgerðir til þess að sporna við atvinnuleysi.

Í því felst meðal annars að skerðing atvinnuleysisbóta vegna hlutastarfs verður felld niður og þá verður tímabilið sem tekjutengdar atvinnuleysisbætur nær yfir lengt hlutfallslega þegar launafólk sækir um atvinnuleysisibætur samhliða minnkuðu starfshlutfalli

Lesa meira
balloon-1b

24.10.2008 : Velkomin á nýja vefinn

Endurbættur vefur BHM er nú kominn í loftið. Markmið með endurbótunum er að bæta þjónustu og upplýsingagjöf til aðildarfélaga og félagsmanna þeirra. Við viljum biðja notendur vefsins að sýna þolinmæði næstu daga á meðan við vinnum að því að fínpússa alla þætti hans. Ábendingar eru líka vel þegnar og má senda á bhm@bhm.is

23.10.2008 : BHM fagnar yfirlýsingu rektora

Rektorar íslenskra háskóla hafa stofnað til samráðs um hvernig skólarnir geti brugðist við þeim breyttu aðstæðum sem nú hafa skapast í efnahagslífi þjóðarinnar. Vilja þeir, að menntun verði sett í forgang og hlúð að nýsköpun sem forsendu til frekari framþróunar.

Lesa meira

15.10.2008 : Miðstjórn ályktar um stýrivaxtalækkun

Fundur miðstjórnar BHM miðvikudaginn 15. október 2008

Lesa meira

15.10.2008 : Um meðferð einstaklingsmála hjá BHM

fani_a_bordiStjórnarmenn aðildarfélaga og starfsmenn í umboði þeirra geta óskað eftir aðstoð starfsmanna BHM í launa – og réttindamálum félagsmanna. Að gefnu tilefni vekjum við athygli á reglum um meðferð mála sem upp kunna að koma. Smellið hér til að nálgast reglurnar.

9.10.2008 : Neyðarlög - samantekt

altingiÞann 6. október sl. voru samþykkt á Alþingi lög 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. Fela þessi lög það í sér m.a að við sérstakar og mjög óvenjulegar aðstæður á fjármálamarkaði er fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að reiða fram fjármagn til að stofna nýtt fjármálafyrirtæki eða yfirtaka fjármálafyrirtæki eða þrotabú þess í heild eða að hluta. Þessum heimildum hefur þegar verið beitt eins og alþjóð veit.

Lesa meira

6.10.2008 : Fræðsla í október

autumn-colorsÍ október býður BHM félagsmönnum aðildarfélaga upp á áframhaldandi vandað fræðsluefni. Þema októbermánaðar er "Samskipti og einelti á vinnustöðum". Námskeið mánaðarins verður haldið mánudaginn 13. október, kl. 12-16, og er opið öllum félagsmönnum. Lesa meira

22.9.2008 : Góð ráð fyrir launaviðtalið

oruppLangflestir launþegar eiga rétt á árlegu launaviðtali. Ef viðtalið á að bera árangur skiptir undirbúningurinn öllu máli.  BHM hélt á dögunum námskeið, í samvinnu við Þekkingarmiðlun, með yfirskriftinni  "Að semja um hærri laun". Færri komust á námskeiðið en vildu og því höfum við samið við Ingrid Kuhlman, leiðbeinanda á námskeiðinu, um að birta hluta námskeiðsgagnanna hér á vefnum. Lesa meira

19.9.2008 : Hjúkrunarfræðingi dæmdar miskabætur

hamarHæstiréttur hefur fallist á kröfu konu, sem starfaði sem hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum, um að ógilda beri þá ákvörðun stjórnenda spítalans að flytja konuna til í starfi eftir að karlmaður, sem var samstarfsmaður konunnar, sakaði hana um kynferðislega áreitni. Var Landspítalinn jafnframt dæmdur til að greiða konunni 800 þúsund krónur í miskabætur. Lesa meira

19.9.2008 : Ljósmæður samþykkja miðlunartillögu

handshake_woman_and_manLjósmæður hafa samþykkt miðlunartillögu ríkissáttasemjara. Kosningu lauk nú á hádegi og tóku 82,68 % félagsmanna þátt, 85% greiddu atkvæði með tillögunni en 12% á móti.  4% skiluðu auðu.

Lesa meira

18.9.2008 : Eldri starfsmenn - akkur vinnustaða - málþing á Akureyri

Geta eldri starfsmenn verið lykillinn að velgengni fyrirtækja?

Lesa meira

17.9.2008 : Ljósmæður kjósa um miðlunartillögu ríkissáttasemjara

Miðlunartillaga í kjaradeilu ljósmæðra við ríkið var lögð fram af ríkissáttasemjara þann 16. september. Atkvæðagreiðsla um tillöguna er nú hafin og stendur til kl 12, föstudaginn 19. september. Félagsmenn smellið hér til að komast á kjörseðilinn. Lesa meira

16.9.2008 : Hærri styrkir frá Starfsmenntunarsjóði BHM

starStjórn Starfsmenntunarsjóðs BHM ákvað á síðasta fundi sínum að hækka styrki úr sjóðnum um 25% fyrir verkefni sem hefjast frá 1. janúar 2009. Hámarksstyrkur var áður 60.000 kr en verður nú 75.000 kr. Allar upplýsingar um úthlutunarreglur og styrkveitingar er að finna hér á vefnum.

11.9.2008 : Gallerí BHM tekur til starfa

svipirSú nýbreytni er nú tekin upp hjá BHM og aðildarfélögum að bjóða listamönnum afnot af húsnæðinu í Borgartúni 6 til myndlistarsýninga. Ráðgert er að þrír til fjórir listamenn geti sýnt á hverju ári. Það er Sigríður Júlía Bjarnadóttir sem ríður á vaðið með sýningunni "Svipir" sem opnar föstudaginn 12. september kl. 15 og stendur til áramóta. Sigríður sýnir 13 verk sem unnin eru með bleki á pappír. Félagsmenn aðildarfélaga eru velkomnir á opnun sýningarinnar föstudaginn 12. september kl. 15-17. Lesa meira

11.9.2008 : Fjárhagslegur stuðningur til ljósmæðra

Þroskaþjálfafélag Íslands hefur ákveðið að styrkja kjarabaráttu Ljósmæðrafélags Íslands um 100.000 kr. Að sögn Salóme A. Þórisdóttur, formanns ÞÍ, er stutt síðan þroskaþjálfar stóðu í álíka baráttu um sín kjör og því mikill skilningur á fjárþörfinni sem skapast við þær aðstæður. "Ljósmæðrum hefur á undanförnum vikum borist stuðningsyfirlýsingar víða að. Baráttunni er ekki lokið og við vitum að í þessa vinnu þarf beinharða peninga." segir Salóme.

10.9.2008 : Fyrirlestur Þórólfs Árnasonar frá 3. sept

madurkonaUm 50 manns mættu á fyrirlestur Þórólfs Árnasonar, forstjóra Skýrr, í fyrirlestrarsal BHM þann 3. september sl. Ekki furða því yfirskriftin var "Jafnrétti kynjanna til launa og starfsframa". Þórólfur útskýrði fyrir fundarmönnum að jafnrétti væri góður "bissness". Þeir sem ekki komust á fyrirlesturinn geta nálgast kynninguna hér.

10.9.2008 : Ljósmæðrum berst stuðningur víða að

babyTilkynning frá Huggarðsfélögum: "Stéttarfélög innan Huggarðs lýsa yfir stuðningi við kjarabaráttu ljósmæðra og mælast til að samið verði við þær sem fyrst." Félögin eru: Félag íslenskra félagsvísindamanna, Kjarafélag viðskiptafræðinga- og hagfræðinga, Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga, Stéttarfélag lögfræðinga og Fræðagarður.
Fjölmörg önnur félög hafa sent frá sér stuðningsyfirlýsingar við málstað ljósmæðra þar á meðal Félag íslenskra náttúrufræðinga og Þroskaþjálfafélag Íslands.

Lesa meira

31.8.2008 : Ljósmæður svartsýnar

Samningafundur ljósmæðra og ríkisins sem fram fór í dag skilaði engum árangri, og eru ljósmæður svartsýnar á að lausn finnist á kjaradeilu sinni við ríkið. Annar fundur hefur verið boðaður klukkan tvö á morgun. Lesa meira

29.8.2008 : Framsækni - að koma fram af öryggi

sirryAthugið - fullt á námskeiðið í september
Námskeið fyrir félagsmenn aðildarfélaga BHM í september.

Hagnýtt námskeið fyrir alla sem vilja koma fram af öryggi, hvort sem er í hópi fólks eða í fjölmiðlum. Það er hin reynda fjölmiðlakona, Sirrý Arnardóttir, sem kennir á námskeiðinu en henni til aðstoðar er myndatökumaðurinn Dúi Landmark.

Lesa meira

27.8.2008 : Fræðsla í september

schoolbooksFræðslunefnd BHM býður félagsmönnum upp á fjölbreytta fræðsludagskrá í vetur. Í september verður boðið upp á fyrirlestra sem tengjast jafnrétti kynjanna, námskeið um örugga framkomu og fjölmiðla og síðast en ekki síst námskeið í að semja um hærri laun. Flestir ættu því að finna eitthvað við sitt hæfi. Námskeið og fyrirlestrar eru félagsmönnum aðildarfélaga BHM að kostnaðarlausu. Lesa meira

26.8.2008 : Morgunverðarfyrirlestur 3. september - Þórólfur Árnason

TorolfurÞegar rætt er um jafnrétti kynjanna á íslenskum vinnumarkaði ber nafn Þórólfs Árnasonar, forstjóra Skýrr, oft á góma. Aðferðir hans til að tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins þykja í senn óvenjulegar og árangursríkar. Þórólfur heimsækir nú BHM og miðlar af reynslu sinni. Kynbundinn launamunur er ekki lögmál - aðferðir Þórólfs sýna það og sanna. Vinsamlega tilkynnið þátttöku til Jónu móttökufulltrúa, jona(hjá)bhm.is. Léttur morgunverður í boði - mæting kl. 08.30 - verið velkomin!

15.8.2008 : Ljósmæður boða verkfallsaðgerðir

Atkvæðagreiðslu um boðun verkfallsaðgerða meðal Ljósmæðrafélags Íslands (LMFÍ) er nú lokið. Tillaga stjórnar LMFÍ um boðun fimm sjálfstæðra verkfalla var samþykkt með 98-99% greiddra atkvæða. Metþátttaka var í atkvæðagreiðslunni en 90,3% atkvæðabærra ljósmæðra tóku þátt.

Lesa meira

14.8.2008 : Ólögmæt uppsögn - nýr úrskurður

hamarÞann 30. júlí sl. var kveðinn upp úrskurður í Samgönguráðuneyti í kæru gegn Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Uppsögn heilbrigðisfulltrúa (hjúkrunarfræðings að mennt) var þar dæmd ólögmæt. Úrskurðinn má lesa í heild sinni hér.

13.8.2008 : Lögfræðingar semja við ríkið

handabandÞann 11. ágúst var skrifað undir kjarasamning Stéttarfélags lögfræðinga og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. Samningurinn gildir frá 1. ágúst 2008 til 31. mars 2009. Kynningarfundur um samninginn og atkvæðagreiðsla í kjölfarið verða auglýst innan tíðar. Lesa meira

11.8.2008 : Ljósmæður - atkvæðagreiðsla um heimild til verkfallsboðunar

Atkvæðagreiðsla um verkfallsaðgerðir Ljósmæðrafélags Íslands er hafin. Ljósmæður í störfum á vegum ríkisins, smellið hér til að komast beint á kjörseðilinn. Hægt verður að kjósa til kl. 12 föstudaginn 15. ágúst. Lykilorð voru send til ljósmæðra með bréfpósti.

6.8.2008 : Ljósmæður ganga til atkvæða um verkfallsaðgerðir

Félagsfundur Ljósmæðrafélags Íslands samþykkti samhljóða í kvöld að veita stjórn félagsins umboð til að ganga til almennrar atkvæðagreiðslu meðal félagsmanna um verkfallsaðgerðir. Um 70 ljósmæður mættu á fundinn en alls eru 227 ljósmæður í félaginu. Lesa meira

6.8.2008 : Samningaviðræður hafnar á ný hjá ljósmæðrum

babyÍ morgun kl. 9 hófst samningafundur Ljósmæðrafélags Íslands og ríkissáttasemjara í Karphúsinu, Borgartúni 21. Síðasti samningafundur var haldinn þann 10. júlí s.l. án árangurs.

LMFÍ og Stéttarfélag lögfræðinga eru nú einu aðildarfélög BHM sem ekki hafa gert kjarasamning við ríkið síðan samningar urðu lausir í lok apríl sl.

Lesa meira

5.8.2008 : Hjúkrunarfræðingar samþykkja kjarasamninga

Atkvæðagreiðslur hafa nú farið fram um kjarasamninga Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga við ríkið, Reykjavíkurborg og Reykjalund.

Lesa meira

17.7.2008 : FH og KKHÍ - Niðurstöður atkvæðagreiðslu

Bæði félögin samþykktu kjarasamning sem undirritaður var þann 28. júní síðastliðinn.

Niðurstöður í tölum eru hér.

14.7.2008 : Atkvæðagreiðslu 18 BHM félaga lokið

Sautján félög samþykktu samninginn en eitt felldi hann. Lesa meira
Síða 1 af 3

Fréttir