Chat with us, powered by LiveChat

Fréttir: nóvember 2009

Brekkuskogur2

26.11.2009 : Fulltrúaráðsfundur Orlofssjóðs BHM

Verður haldinn 11.12. kl. 12:00. Á fundinn mæta fulltrúar þeirra félaga sem aðild eiga að OBHM.

Lesa meira

25.11.2009 : Skerðing fæðingarorlofsgreiðslna ógnar jafnrétti og vegur að réttindum barna og fjölskyldna

Miðstjórn BHM ályktar um réttindi í fæðingarorlofi

 

 

BHM lýsir andstöðu við frekari skerðingu réttinda í fæðingarorlofi, þar sem slíkt er skref afturábak í jafnréttismálum og vegur að réttindum barna og fjölskyldna. Markmið fæðingarorlofs er að tryggja barni samvistir við báða foreldra og gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. 

 

BHM varar eindregið við því að tímabundið erfiðleikaástand í efnahagsmálum verði látið koma svo harkalega niður á samfélagslegum framfaramálum, sem kostað hefur mikla baráttu og fórnir að ná fram.

Lesa meira

23.11.2009 : Verður fagstéttum áfram kleift að starfa samkvæmt siðareglum?

Miðstjórn BHM ályktar um að skyldur fagstétta verði virtar í niðurskurði

BHM minnir á þá skyldu háskólamenntaðra fagstétta að viðhalda færni sinni til starfa í samræmi við lög og siðareglur.  BHM varar við því að aukið aðhald í rekstri hins opinbera verði látið bitna á sí- og endurmenntun fagstétta.  Fagstéttir hafa skyldum að gegna gagnvart samfélaginu og skjólstæðingum sínum og gera verður þeim kleift að uppfylla þær. 

Lesa meira

20.11.2009 : BHM efast um að aðgerðir stjórnvalda séu í samræmi við gildandi réttarreglur

Miðstjórn BHM ályktar um kjaraskerðingar hjá hinu opinbera

Ákvarðanir stjórnvalda um að skerða kjör félagsmanna aðildarfélaga BHM, bæði þær sem til framkvæmdar eru komnar og þær sem fyrirhugaðar eru, grafa undan forsendum kjarasamninga stéttarfélaga við opinbera aðila og skapa aðstæður á vinnumarkaði sem erfitt er að sjá hvernig unnt verður að komast frá með friði.

BHM telur ástæðu til að efast um að aðgerðir stjórnvalda séu í samræmi við gildandi réttarreglur og er reiðubúið  að láta reyna á lögmæti þeirra ef á þarf að halda.

Lesa meira

19.11.2009 : Miðstjórn BHM ályktar um skattkerfisbreytingar og kjaraþróun millitekjuhópa

BHM lýsir áhyggjum af kjaraþróun fólks með meðalháar tekjur í yfirstandandi kjaraskerðingum og fyrirhugðum skattkerfisbreytingum, sem og breytingum á vaxta- og barnabótakerfunum.  Mikilvægt er að huga að jaðaráhrifum skattbreytinga og tekjutenginga. Lesa meira

18.11.2009 : Nýr pistill formanns: Launajafnrétti af tilviljun?

Umbrotatímar eru mótunartímar og þeim fylgja bæði tækifæri og ógnir. Í yfirstandandi umbrotum á sér stað þróun hvort sem hún endurspeglar stefnu eða er tilviljunum háð. Yfirmarkmið aðgerða hins opinbera er að standa vörð um ákveðna þjóðfélagshópa sem standa illa að vígi í efnahagsþrengingum. Hið óheppilega er að á sama tíma þarf ríkið ekki aðeins að sýna aðhald, heldur beinlínis draga úr útgjöldum. Lesa meira

18.11.2009 : Styrkir til starfs eða náms í Eystrasaltsríkjunum

Starfsmenn ríkis og sveitarfélaga geta sótt um styrki til Norrænu ráðherranefndarinnar til að stunda tímabundið starf eða nám á starfsvettvangi sínum í Eistlandi, Lettlandi eða Litháen. Þetta er hluti af mannaskiptaáætlun opinberra starfsmanna á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum. Smellið hér til að nálgast nánari upplýsingar. Lesa meira

17.11.2009 : Málþing: Höfum við efni á fagmennsku?

Morgunverðarmálþing haldið í samvinnu Bandalags háskólamanna og Stofnunar stjórnsýslufræða HÍ

Málþinginu er ætlað að vekja athygli á skyldum sérhæfðra fagstétta gagnvart skjólstæðingum, samfélagi og sjálfum sér og mikilvægi þess að þeim sé gert kleift að rækja þessar skyldur á niðurskurðartímum. Aðhald í rekstri hins opinbera má ekki verða til þess að draga úr gæðum sérhæfðrar þjónustu. Hætta á slíku skapast ef þrengt verður að sí- og endurmenntun og mannekla verður þess valdandi að fagfólki verður gert ókleift að veita sérhæfða þjónustu í samræmi við nýjustu og bestu þekkingu. Er ráðamönnum stætt á því að boða annars vegar umtalsverðan niðurskurð og hins vegar að þjónusta muni haldast óskert?

Lesa meira

17.11.2009 : Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar fullnægði ekki skyldu sinni til upplýsingagjafar gagnvart sjóðfélaga sínum

Þann 12. nóvember sl. kvað Hæstiréttur upp dóm í máli nr. 133/2009. Niðurstaða dómsins var í stuttu máli sú að fallist var á kröfu J um að ellilífeyrir hennar skyldi taka breytingum eftir meðaltalsreglunni hjá Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar (L).
Málavextir eru þeir að J voru kynntar þær tvær leiðir sem í boði væru hjá L þegar hún sótti um lífeyri og var jafnframt tekið fram að til lengri tíma litið ættu þessar leiðir að vera jafnverðmætar fyrir sjóðfélaga. J óskaði ekki eftir því innan tilskilins frests að eftirmannsreglunni yrði fylgt varðandi ellilífeyri hennar og tók hann breytingum samkvæmt meðaltalsreglunni. Lesa meira
sjomadur

12.11.2009 : Góð ábending frá sjómönnum

Samkvæmt nýjustu fréttum er “fráleitt að skerða sjómannaafslátt þar sem hann er hluti af launum sjómanna”. Þetta er laukrétt ábending hjá talsmanni sjómanna. Hún hittir hins vegar ekki allskostar í mark hjá mér sem talsmanni Bandalags háskólamanna á tímum þar sem einmitt er verið að afnema hluta launa minna félagsmanna vítt og breitt.   Og engar líkur á að því linni.

Lesa meira

11.11.2009 : Góðar fréttir: Starfsmenntunarsjóður hækkar styrki frá áramótum

Frá og með 1. janúar 2010 hækkar styrkurinn úr Starfsmenntunarsjóði

Lesa meira

6.11.2009 : Afstaða fulltrúa BHM í stjórn LSR til byggingar nýs Landspítala

Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna  ríkisins samþykkti fyrir skömmu að standa að  yfirlýsingu um byggingu nýs Landspítala sem margir lífeyrissjóðir undirrituðu í vikunni. Fulltrúi BHM í stjórninni greiddi atkvæði gegn þessari yfirlýsingu.

Í þessu fólst ekki afstaða til spítalabyggingar, hvorki jákvæð eða neikvæð . Heldur byggðist afstaðan einfaldlega á því að það sé ekki lífeyrissjóðsins að ákveða hvað hið opinbera tekur sér fyrir hendur. Í þeirri yfirlýsingu, sem stjórn sjóðsins samþykkti, er fjallað um nýja sjúkrahúsið og mikilvægi þess og hagkvæmni með hástemmdum orðum sem stjórnarmenn í sjóðnum höfðu engar forsendur til að taka afstöðu til. Það getur verið varasamt þegar fjárfestingaráform byggjast á brennandi áhuga á ákveðnum framkvæmdum og þá er mögulegt að stuðningur við málstaðinn komi niður á ávöxtun.

Lesa meira

Fréttir