Chat with us, powered by LiveChat

Fréttir: júní 2010

24.6.2010 :

Álag á vinnustað eykst - laun lækka eða standa í stað

Um leið og álag á vinnustað hefur aukist ár frá ári, hafa heildartekjur ríflega 70% svarenda í kjarakönnun BHM lækkað eða staðið í stað frá síðasta ári.

Kaupmáttarrýrnun er því afgerandi hjá þessum hópi, sem ekki er hægt að una við til lengri tíma litið. Það hlýtur að hafa veruleg áhrif í undirbúningi kjarasamningsviðræðna sem framundan eru síðar á þessu ári.

Lesa meira

24.6.2010 : BHM krefst kjaraleiðréttingar

BHM er reiðubúið til samráðs og samvinnu um leiðir til að takast á við efnahagsvanda þjóðarinnar.

 

Bandalagið minnir á að laun flestra háskólamanna hafa verið fryst, ef ekki lækkuð, frá því um mitt ár 2008. 

 

Bandalagið mun því aðeins taka þátt í heildarsátt um kjaramál á íslenskum vinnumarkaði að kjarasamningar verði gerðir við aðildarfélög BHM og að í kjarasamningaviðræðum verði tekið tillit til eftirfarandi þátta:

  • Leiðrétt verði kaupmáttarskerðing félagsmanna frá miðju ári 2008.
  • Markvisst verði unnið að því að háskólamenntun sé metin til launa.
  • Lokið verði við óuppfyllt ákvæði frá fyrri samningum, svo sem um nýtt fyrirkomulag sí- og endurmenntunar.
  • Tekið verði tillit til námslána við umfjöllun um skuldabyrði heimilanna í landinu.
  • Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna verði endurskoðuð. Almennt ákvæði um yfirvinnuskyldu verði fellt út og  einnig verði ákvæði um skyldu til að hlíta breytingum á starfi fellt út eða því breytt þannig að ákvæðum ráðningarsamninga verði ekki breytt einhliða.
  • Vinnulöggjöf verði breytt þannig að nýr kjarasamningur gildi frá þeim degi þegar sá sem fyrir er fellur úr gildi.
  • Staðið verði við fyrirheit um starfsendurhæfingarsjóð.
  • Uppsagnarfrestur starfsmanna 55 ára og eldri verði lengdur.
Lesa meira

11.6.2010 : BHM hafnar launafrystingu - ríkið virði samningsrétt

BHM minnir stjórnvöld að gefnu tilefni á að samningsréttur um kjör launamanna er í höndum stéttarfélaga.

Lesa meira

9.6.2010 : Kjaramál háskólamenntaðra

"Uppsagnir eða frekari gjaldfelling háskólamenntunar mun hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér." petur-berg

 

Lesa meira

8.6.2010 :

Tillögur ráðherra árás á háskólamenntun

BHM mótmælir tillögum félags- og tryggingamálaráðherra um áframhaldandi frystingu launa háskólamenntaðra starfsmanna ríkisins. 

Lesa meira

4.6.2010 : Ályktun aðalfundar Félags háskólakennara, 1. júní 2010

>Aðalfundur Félags háskólakennara skorar á ríkisstjórn að setja fram skýra stefnu í málefnum háskóla á Íslandi.

Lesa meira

Fréttir