Chat with us, powered by LiveChat

Fréttir: 2011

29.12.2011 : Fræðsludagská BHM - vorönn 2012

Boðið verður upp á 25 áhugaverða fyrirlestra og erindi fyrir félagsmenn BHM. Kynntu þér það sem í boði er. Skráning hefst 3. janúar.

Lesa meira

23.12.2011 : Skrifstofa BHM opnar þann 27. desember kl.10.00 Gleðilega hátíð.

19.12.2011 :

Átakið „TIL VINNU“ - öflugar aðgerðir gegn langtímaatvinnuleysi.

Samkomulag ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs undirritað 16. desember

Lesa meira

17.11.2011 : Ályktun miðstjórnar BHM 17. nóvember 2011

Miðstjórn Bandalags háskólamanna skorar á stjórnvöld að lagfæra réttindi foreldra í fæðingarorlofi með því að hækka hámarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði.

Lesa meira

16.11.2011 : Átt þú sumarhús eða íbúð sem þú vilt leigja út sumarið 2012?

Orlofssjóður Bandalags háskólamanna óskar eftir sumarhúsum/íbúðum innanlands sem utan á sanngjörnu verði mánuðina júní, júlí og ágúst.

Lesa meira

11.11.2011 : Starfsmannafélag Sinfóníuhljómsveitar Íslands samþykkir samning við fjármálaráðherra.

 

Fyrr í dag voru greidd atkvæði um samning félagsins við fjármálaráðherra. Alls voru 95 á kjörskrá og greiddu 87 atkvæði. Af þeim samþykktu 80 samninginn.

Lesa meira

7.11.2011 : Stöndum saman í baráttu gegn einelti

Verkefnisstjórn í aðgerðum gegn einelti hefur ákveðið að standa að sérstökum degi gegn einelti 8. nóvember 2011. Verkefnisstjórnin samanstendur af fulltrúum fjármálaráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og velferðarráðuneytis, og er hún skipuð í kjölfarið á útgáfu Greinargerðar um mögulegar aðgerðir gegn einelti í skólum og á vinnustöðum sem kom út í júní 2010.

Lesa meira

3.11.2011 : Uppbyggilegt vinnuumhverfi - sameiginlegt hagsmunamál

Morgunverðarfundur Bandalags háskólamanna í samstarfi við Félag forstöðumanna ríkisstofnana í tilefni af degi gegn einelti, þriðjudaginn 8. nóvember í Rúgbrauðsgerðinni Borgartúni 6, 4. hæð.

Lesa meira

3.11.2011 : Boðað verkfall dæmt lögmætt.

 

Íslenska ríkið stefndi Starfsmannafélagi Sinfóníuhljómsveitarinnar fyrir Félagsdóm og krafðist þess að boðað verkfall yrði dæmt ólögmætt, á þeirri málfræðilegu forsendu að um væri að ræða verkföll en ekki verkfall. Félagsdómur féllst ekki á það og varð niðurstaða hans að: „Samkvæmt þessu verður ekki á það fallist að þeir ágallar hafi verið á atkvæðagreiðslu um verkfallsboðunina sem stefnandi heldur fram, enda bar þá engin nauðsyn til að fram færi sérstök atkvæðagreiðsla um hverja verkfallslotu samkvæmt verkfallsboðuninni, en málsástæður stefnanda lúta einvörðungu að þessu atriði.“

Lesa meira

1.11.2011 : Norræn starfsmannaskipti ríkisstarfsmanna

Umsóknarfrestur til þess að sækja um styrk fyrir árið 2012 er til 30. nóvember nk.

 

Lesa meira

1.11.2011 : Niðurstöður kannana fjármálaráðuneytisins á tíðni eineltis hjá ríkisstofnunum

Það er á ábyrgð stjórnenda að fyrirbyggja einelti og efla jákvæðan starfsanda og vinnumenningu þar sem lögð er áhersla á virðingu og góða starfshætti. Eru stjórnendur hvattir til að taka þessi mál fastari tökum hver á sinni stofnun.

 

Lesa meira

31.10.2011 : Blikur á lofti - skýrsla velferðarráðherra um fæðingarorlof.

Nýlegar breytingar á rétti nýbakaðra foreldra ógna því að fæðingarorlofskerfið þjóni þeim tilgangi sem því er ætlað að uppfylla samkvæmt lögum.  Lesa meira

24.10.2011 : Opið bréf til ráðherra

BHM sættir sig ekki við að þeir félagsmenn sem voru í fæðingarorlofi tiltekna tvo mánuði af þeim 26 sem samningsleysi þeirra varaði séu meðhöndlaðir öðruvísi en á jafnréttisgrunvelli.  BHM hefur gert og ítrekar þá kröfu að þetta fólk njóti allra þeirra kjarabóta sem samningar kveða á um.

Lesa meira

17.10.2011 : BHM ítrekar kröfur sínar um samningsbundna eingreiðslu til fólks í fæðingarorlofi.

Óskað hefur verið eftir fundi með forsætisráðherra og ráðherrum fjármála og velferðarmála.

Lesa meira

7.10.2011 : Úthlutunarreglur sjúkra- og styrktarsjóðs BHM

Reglur sjúkra- og styrktarsjóðs BHM hafa verið þýddar á ensku fyrir félagsmenn.

Lesa meira

6.10.2011 : Skýrsla Ríkisendurskoðunar um helstu ógnir og veikleika í mannauðsmálum ríkisins 

Fulltrúar Ríkisendurskoðunar Ingunn Ólafsdóttir og Guðmundur Björnsson fóru yfir helstu niðurstöður og ábendingar nýrrar skýrslu um stefnu stjórnvalda og stöðu mannauðsmála ríkisins í hádegisfræðslu BHM.

Lesa meira

22.9.2011 : Nýr kjarasamningur við SA undirritaður

Þann 22. september sl. var undirritaður kjarasamningur milli 15 aðildarfélaga BHM og Samtaka atvinnulífsins. Lesa meira

22.9.2011 : Ályktun miðstjórnar BHM 21. september 2011

 

Bandalag háskólamanna (BHM) lýsir fullum stuðningi við baráttu Félagsráðgjafafélags Íslands í yfirstandandi kjaradeilu þess við Reykjavíkurborg. BHM hvetur Reykjavíkurborg til að koma til móts við kröfur félagsráðgjafa og forðast þannig að til verkfallsaðgerða þurfi að koma.

Lesa meira

8.9.2011 : Námskeið og fyrirlestrar hjá BHM á haustönn

Öll námskeið og hádegiserindi sem BHM stendur fyrir þetta haustið eru nú opin til skráningar á heimasíðu BHM. Yfirlit og skráningu má nálgast hér. Lesa meira

18.8.2011 : Ályktun miðstjórnar BHM 17. ágúst 2011

 

Bandalag háskólamanna (BHM) krefst þess að gengið verði frá kjarasamningum við þau stéttarfélög sem enn eru með lausa samninga. 

 

Margar háskólamenntaðar starfsstéttir búa við langvarandi vanmat á menntun til launa hvort sem er á uppgangs- eða krepputímum.  Því er löngu tímabært að menntun sé metin að verðleikum ef íslenskur vinnumarkaður vill halda í háskólamenntað fólk.

Lesa meira

15.8.2011 : Dómur Félagsdóms í máli Félags prófessora við ríkisháskóla gegn íslenska ríkinu f.h. Háskóla Íslands.

 

Þann 14. júlí sl. kvað Félagsdómur upp dóm sem Félag prófessora höfðaði vegna einhliða breytingar háskólaráðs Háskóla Íslands á vinnuskyldu prófessora. Dómurinn féll félaginu í vil og var niðurstaða dómsins að breytingar á stjórnunar – og kennsluskyldu prófessora væri andstæður markmiðsákvæði í kjarasamningi Félags prófessora við ríkisháskóla og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs sem undirritaður var það 21. desember 2009.

Lesa meira

11.8.2011 : Lögfesting á greiðsluskyldu launagreiðenda til VIRK – Starfsendurhæfingarsjóðs frá og með september 2011

Samkvæmt lögum sem samþykkt voru á Alþingi í júní síðastliðnum (breyting á lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða) þá ber öllum launagreiðendum að greiða 0,13% af heildarlaunum allra starfsmanna sinna til VIRK – Starfsendurhæfingarsjóðs frá og með 1. september 2011 – þ.e. miða skal við iðgjaldastofn septembermánaðar 2011.  Lesa meira

12.7.2011 : Uppsögn trúnaðarmanns ólögmæt

Nýlega var kveðinn upp félagsdómur í máli nr. 6/2011, BSRB f.h Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar gegn Orkuveitu Reykjavíkur. Mál þetta var höfðað í tilefni af uppsögn trúnaðarmanns. Uppsögnin var rökstudd með vísan til endurskipulagningar og hagræðingar í starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur en sviðið sem trúnaðarmaðurinn starfaði við var lagt niður í heild sinni.  Niðurstaða Félagsdóms var sú að dómurinn taldi að uppsögnin hafi verið brot á meginreglu 2. málsl. 11. gr. laga nr. 80/1938 og því ólögmæt. 

Lesa meira

5.7.2011 : BHM krefst eingreiðslu fyrir fólk í fæðingarorlofi

Bandalag háskólamanna lýsir andstöðu við þá túlkun vinnuveitenda að synja fólki í fæðingarorlofi um 50 þúsund króna eingreiðslu sem samið var um í nýgerðum kjarasamningum. Lesa meira

4.7.2011 : Starfsþróunarsetur háskólamanna

Félagsmenn aðildarfélaga BHM sem starfa hjá ríkinu og greiða til setursins munu geta sótt um styrki til Starfsþróunarsetursins frá og með árinu 2012 vegna sí- og endurmenntunar sem fram fer á árinu 2011.

Því er mikilvægt að halda til haga greiðslukvittunum vegna mögulegra umsókna í sjóðinn.

Lesa meira

23.6.2011 : Samningar 19 félaga við ríki samþykktir

  Samningar-BHM-2011-005

Atkvæði hafa verið greidd hjá þeim félögum BHM sem gerðu samning við ríkið þann 6. júní sl. Samningarnir voru samþykktir af öllum félögunum.

Lesa meira

14.6.2011 : Nýr Félagsdómur

 

Félag lífeindafræðinga höfðaði mál gegn íslenska ríkinu f.h. Sjúkrahússins á Akureyri vegna einhliða breytinga á greiðslum fyrir útköll. Staðfest var að sjúkrahúsinu bæri að greiða minnst 3 tíma í yfirvinnu fyrir hvert útkall og minnst 4 tíma væri útkallið á tímabilinu 00.00-08.00 frá mánudegi til föstudags, kl. 17:00-24:00 á föstudegi eða almennum eða sérstökum frídegi.

Lesa meira

9.6.2011 : Kynning á kjarasamningi 19 BHM félaga við ríki.

Kl. 16:00 í dag verður haldinn kynningarfundur um kjarasamning 19 BHM-félaga við ríkið.

Lesa meira

8.6.2011 : Yfirlýsing ráðherra í tengslum við kjarasamninga BHM

Í aðdraganda kjarasamninga BHM og ríkisins rituðu forsætisráðherra og fjármálaráðherra bréf til formanns BHM. Í því kemur fram að mikilvægt er að greina hvað kunni að valda atgervisflótta frá stofnunum ríkisins. Einnig lýsa ráðherrarnir því yfir að ljóst sé að greiðslubyrði námslána hefur aukist á undanförnum árum og þau séu reiðubúin, í samstarfi við BHM, að leita leiða til að létta hana. Lesa meira

6.6.2011 : Kjarasamningar undirritaðir

Laust upp úr kl. 19 í kvöld voru kjarasamningar 19 aðildarfélaga BHM við fjármálaráðherra undirritaðir. Samningarnir eru á svipuðum nótum og aðrir kjarasamningar sem gerðir hafa verið að undanförnu. Með honum fylgja nokkrar bókanir þar á meðal bókun um endurskoðun og úttekt á fyrirkomulagi þess launakerfis sem háskólamenntaðir starfsmenn ríkisins búa við.

Lesa meira
namervinnandivegur_merki

10.5.2011 : 1000 ný námstækifæri fyrir atvinnuleitendur

Nám er vinnandi  vegur er átaksverkefni sem byggir á tillögum frá samráðshóp ráðuneyta, allra þingflokka, aðila vinnumarkaðarins og hreyfinga námsmanna sem forsætisráðherra skipaði. Átakið verður kynnt á námsmessu í Laugardagshöllinni fimmtudaginn 12. maí frá kl. 11:00-16:00, en þar verða rágjafar frá Vinnumálastofnun og frá skólum atvinnuleitendum til ráðgjafar.   

Lesa meira

9.5.2011 : Kjaraviðræður hafnar

Félög innan BHM hittust tvisvar með samninganefnd ríkisins í síðustu viku og eiga fund með henni þriðjudaginn 10. maí. Sl. föstudag fóru forystumenn BHM á fund forsætis- og fjármálaráðherra og lögðu fram minnisblað um skoðun og áherslur bandalagsins vegna yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga ASÍ og SA. Lesa meira

30.4.2011 : Ályktun aðalfundar BHM 2011 um kjaramál

 

Aðalfundur BHM krefst þess að laun háskólamenntaðra verði hækkuð þar sem nú þegar er brostinn á atgervisflótti sem þarf að bregðast við.

Laun sérfræðinga á almennum vinnumarkaði eru nú þriðjungi hærri en laun félagsmanna BHM hjá ríki. Þessi munur má ekki haldast og honum verður að eyða án tafar. Lesa meira

30.4.2011 : Ályktun aðalfundar BHM 2011 um lífeyrismál

Aðalfundur BHM fordæmir þær hugmyndir sem kynntar hafa verið í samningaviðræðum á almennum vinnumarkaði og fela í sér verulega skerðingu á lífeyriskjörum opinberra starfsmanna. Jafnframt fagnar fundurinn yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 29. mars síðastliðnum þar sem þessum skerðingarhugmyndum er í raun hafnað og skorar á stjórnvöld að standa með starfsmönnum sínum gegn árásum utanaðkomandi aðila.

Lesa meira
DSCN0483

29.4.2011 : Aðalfundur BHM 2011

Guðlaug Kristjánsdóttir formaður BHM setti aðalfund BHM í morgun. 

Lesa meira

13.4.2011 : Úthlutun sumarhúsa 2011

Úthlutun sumarhúsa innanlands er lokið. Alls bárust 1.622 umsóknir og fengu 650 félagsmenn úthlutað húsi.

Lesa meira

1.4.2011 : Greinaskrif formanna BHM, BSRB og KÍ um lífeyrismál

Á undanförnum vikum hafa birst í Fréttablaðinu tvær greinar eftir formenn BHM, BSRB og KÍ um lífeyrismál. 

Lesa meira

31.3.2011 : Tillaga samráðshóps um vinnumarkaðsmál

Á fundi miðstjórnar BHM 19. janúar var að ósk forsætisráðherra skipaður fulltrúi BHM í nefnd um vinnumarkaðsúrræði og úrræði á sviði starfs- og endurmenntunar. Lesa meira

30.3.2011 : Áunnin lífeyrisréttindi verða ekki skert

Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra hefur svarað bréfi frá BSRB, BHM og KÍ vegna minnisblaðs SA og ASÍ um lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna, en frá því var sagt hér. Í bréfi hans kemur fram að „aldrei hefur staðið til að skerða áunnin lífeyrisréttindi opinberra stafsmanna, eða breyta á nokkurn hátt, nema viðhaft verði fullt samráð við heildarsamtök opinberra starfsmanna.“ Lesa meira

22.3.2011 : ASÍ og SA hlutist ekki til um kjör opinberra starfsmanna.  Ályktun stjórnar BHM 22. mars 2011

 

Umsamin lífeyriskjör opinberra starfsmanna í LSR og LSS eru hluti af heildarkjörum opinberra starfsmanna og verða ekki slitin úr því samhengi.

BHM mun ekki taka þátt í viðræðum um framtíðarfyrirkomulag lífeyriskjara sem byggja á því að skerða þegar áunnin réttindi.

Lesa meira

18.3.2011 : Aðför ASÍ og SA að lífeyriskjörum opinberra starfsmanna

 

BHM fordæmir þau vinnubrögð ASÍ og SA að gera skerðingu lífeyriskjara opinberra starfsmanna að kröfumáli í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði.  BHM hefur tekið þátt í viðræðum um framtíðarskipan lífeyrismála í landinu á grundvelli þess að þegar áunnin réttindi verði ekki skert, heldur verði staðið að fullu við lífeyrisskuldbindingar og lífeyrisloforð af hálfu vinnuveitenda.  Þessi afstaða bandalagsins er öllum aðilum viðræðna um framtíðarskipun lífeyrismála ljós og því forkastanlegt að ASÍ og SA skuli leggja fram kröfur um skerðingu kjara.

Lesa meira

17.3.2011 : Fundur með forsætis- og fjármálaráðherra

Fulltrúar BHM, þau Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður, Páll Halldórsson, varaformaður og Stefán Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri gengu á fund forsætis- og fjármálaráðherra fyrr í dag. Fundurinn stóð í rúman klukkutíma. Fulltrúar BHM gerðu grein fyrir helstu áherslum félaga innan BHM í kjaramálum. Lesa meira

2.3.2011 : 8. mars - Viðburðir í tilefni Alþjóðlegs baráttudags kvenna

Staða konunnar er laus til umsóknar - Jafnrétti úr viðjum vanans! - Grand Hótel Reykjavík kl. 11:45-13:00

Er þetta allt að koma? Hádegisfundur Hótel Kea Akureyri kl. 12:00

8. mars í 100 ár.  Dagskrá Menningar- og friðarsamtakanna MFKÍ í Ráðhúsi Reykjavíkur kl. 17:00

Lesa meira

22.2.2011 : Launahækkun dómara til marks um raunveruleikann, ályktun stjórnar BHM

Ákvörðun kjararáðs um að hækka laun dómara er að mati stjórnar BHM skiljanleg og málefnaleg.

Lesa meira

14.2.2011 : Ævitekjur og arðsemi menntunar

Eyjólfur Sigurðsson, hagfræðingur hélt fyrirlestur og kynnti skýrslu á hádegisfundi mánudaginn 14. febrúar.

Lesa meira
BHM_orlof2011_forsida

8.2.2011 : Orlofsblaðið 2011

Orlofsblað Orlofssjóðs BHM er nú komið út. Í orlofsblaðinu eru kynntir þeir möguleikar sem sjóðfélögum stendur til boða að leigja  um vetur, páska og sumar. Hér má skoða orlofsblaðið á pdf-formi.

Lesa meira

31.1.2011 : Jafnréttisþing 4. febrúar 2011

BHM hvetur félagsmenn til þátttöku í jafnréttisþingi, skráning er á heimasíðu velferðarráðuneytisins: http://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/32565 

Lesa meira

14.1.2011 : Atvinnuleysi hjá félagsmönnum stéttarfélaga innan BHM

Skráð atvinnuleysi í desember 2010 var 8% en að meðaltali 12.745 manns voru atvinnulausir í mánuðinum og eykst atvinnuleysi um 0,3 prósentustig frá nóvember 2010 eða um 382 manns að meðaltali. Mest atvinnuleysi er  hjá þeim sem minnsta menntun hafa. Yfiirlit um atvinnuleysi félagsmanna innan BHM má finna hér að neðan.

Lesa meira

Fréttir