BHM gerir kröfu um vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar í störf hjá ríkinu

Yfirlýsing frá BHM í tilefni af nýlegum embættisveitingum hjá ríkinu

19.12.2018

Félags- og jafnréttismálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason, skipaði nýlega í tvö embætti innan væntanlegs nýs félagsmálaráðuneytis auk þess að skipa í embætti forstjóra Vinnueftirlits ríkisins. Ekkert þessara embætta hafði verið auglýst laust til umsóknar heldur nýtti ráðherra heimild í 36. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins þar sem segir að stjórnvald, sem skipað hefur mann í embætti, geti flutt hann í annað embætti sem undir stjórnvaldið heyrir og þurfi þá ekki að auglýsa það.

Af þessu tilefni bendir BHM á að auglýsingaskylda er meginregla við ráðningar í störf hjá ríkinu. Auglýsingaskyldan er í samræmi við þá skyldu sem hvílir almennt á stjórnvöldum að gæta jafnræðis milli borgaranna og stuðla að því að ríkið hafi ávallt á að skipa sem hæfustu starfsfólki. Enda þótt tilteknar undantekningar frá auglýsingaskyldu geti átt rétt á sér í sérstökum tilvikum telur BHM að of langt hafi verið gengið í því að lögfesta slíkar undantekningar á síðustu árum á kostnað gagnsærrar stjórnsýslu.

BHM gerir kröfu til stjórnvalda um vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar í störf. Þrátt fyrir að lög heimili annað þá eru það vandaðir stjórnsýsluhættir að auglýsa þegar til stendur að ráðstafa takmörkuðum gæðum, sem fyrirsjáanlegt er að færri geta fengið en vilja. Með auglýsingu er öllum sem áhuga hafa og uppfylla skilyrði gefið tækifæri á að sækja um. Að mati bandalagsins brjóta rúmar undantekningarheimildir við auglýsingar á lausum störfum hjá hinu opinbera í bága við jafnræðisreglur stjórnsýsluréttar ásamt því að draga úr gagnsæi í stjórnsýslunni.

 


Fréttir