BHM leitar að sérfræð­ingi í kjara- og rétt­inda­málum

30.11.2018

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða sérfræðing í kjara- og réttindamálum til starfa. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra BHM og krefst samvinnu við aðra sérfræðinga á skrifstofu BHM, auk mikilla samskipta við aðildarfélög bandalagsins.

Starfssvið

  • Kjara- og réttindamál á vegum bandalagsins
  • Undirbúningur kjarasamninga og kjaraviðræðna
  • Verkefni á sviði jafnréttismála
  • Seta í nefndum/starfshópum fyrir hönd BHM
  • Hluti af sérfræðingateymi BHM

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði viðskiptafræði, hagfræði, félagsvísinda eða lögfræði
  • Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýsingum með greinargóðum og skýrum hætti
  • Þekking og reynsla af málefnum stéttarfélaga og vinnumarkaðsmálum er krafa
  • Þekking og reynsla af kjarasamninga- stofnanasamningagerð og starfsmati er kostur
  • Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2018

Sótt er um starfið á vef Capacent. Sækja um starf

Bandalag háskólamanna (BHM) er heildarsamtök háskólamenntaðra á íslenskum vinnumarkaði, stofnað 23. október 1958. Innan vébanda þess starfa 26 aðildarfélög sem í eru um 13.500 félagsmenn. Hlutverk BHM er m.a. að semja um sameiginleg hagsmuna- og réttindamál félagsmanna samkvæmt umboði, vera aðildarfélögum til fulltingis við gerð kjarasamninga og standa vörð um hagsmuni félagsmanna gagnvart stjórnvöldum og löggjafarvaldi.

BHM er vinnustaður þar sem jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar.


Fréttir