Chat with us, powered by LiveChat

BHM leitar að sérfræðingi í greiningum

25.3.2022

 • BHM-Serfr.-i-greiningum-feed

BHM óskar eftir að ráða kraftmikla og metnaðarfulla manneskju í nýtt starf sérfræðings í greiningum. Viðkomandi heyrir undir framkvæmdastjóra og starfar náið með honum, hagfræðingi, formanni og öðru starfsfólki BHM og aðildarfélaga þess.

Starfssvið

 • Hagrænar úttektir og greiningar fyrir vefmiðla
 • Upplýsingagjöf til aðildarfélaga BHM varðandi kjaratölfræði og önnur tengd málefni
 • Ritun og undirbúningur umsagna um þingmál
 • Seta í nefndum og starfshópum samkvæmt ákvörðun formannaráðs eða stjórnar BHM
 • Útfærsla sameiginlegra stefnumála í samvinnu við aðra sérfræðinga bandalagsins
 • Önnur verkefni tengd kjara- og réttindamálum, eftir því sem við á, s.s. kjaraviðræðna og tilfallandi aðstoð við aðildarfélög BHM

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólagráða sem nýtist í starfi til dæmis á sviði hagfræði, viðskiptafræði og verkfræði
 • Þekking á málefnum stéttarfélaga og málefnum vinnumarkaðar
 • Geta til að greina stofngögn og setja þau fram með aðgengilegum hætti
 • Þekking á sviði viðskiptagreindar
 • Geta til að setja fram gögn og kynningar á skýran og skilmerkilegan hátt
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og afburða færni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni skal fylgja ítarleg starfsferliskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Áhugasamir aðilar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.Fréttir