Fylgjumst með því að desemberuppbót skili sér

27.11.2020

  • Personuuppbot

Í öllum kjarasamningum aðildarfélaga BHM við aðila vinnumarkaðarins er ákvæði um persónuuppbót sem í daglegu tali er einnig kölluð desemberuppbót. Desemberuppbótin er föst krónutala og miðast við fullt starf, en breytist í samræmi við starfshlutfall og starfstíma einstaklings á árinu. Desemberuppbótina skal greiða út 1. desember hjá ríkinu og sveitarfélögunum en 15. desember í síðasta lagi á almennum vinnumarkaði.

Hér að neðan má sjá hver desemberuppbótin er fyrir fullt starf árið 2020 miðað við kjarasamninga við ólíka aðila vinnumarkaðarins:

  • Ríkið: 94.000 kr.
  • Reykjavíkurborg: 103.100 kr.
  • Samband íslenskra sveitarfélaga: 118.750 kr.
  • Samtök atvinnulífsins (almennur vinnumarkaður): 94.000 kr.

Desemberuppbót á að færa inn á launaseðil 1. desember

BHM hvetur félagsmenn aðildarfélaga til þess að skoða launaseðilinn í byrjun desembermánaðar, á honum á að vera liðurinn desemberuppbót eða persónuuppbót ásamt upphæðinni sem greiða skal út. Þá þarf einnig að fylgjast með því að upphæðin skili sér inn á launareikning.

Jafnframt hvetur BHM félagsmenn aðildarfélaga sinna til þess að skoða ávallt launaseðilinn sinn þegar hann berst, því það er aldrei loku fyrir það skotið að mistök hafi orðið við launaútreikning.

Nánari upplýsingar um desemberuppbót má finna hér á upplýsingasíðu BHM um kaup og kjör


Fréttir