Niðurstaðan í fullu samræmi við túlkun BHM á ákvæðum um rétt til launa í veikindum

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli framhaldsskólakennara gegn ríkinu

9.2.2021

  • heradsdomur

Héraðsdómur Reykjavíkur komst nýlega að þeirri niðurstöðu að ríkinu hafi verið óheimilt að skerða rétt framhaldsskólakennara til launa í veikindum, sem voru hafin, með því að segja honum upp störfum. Formaður BHM fagnar niðurstöðunni og segir hana í fullu samræmi við túlkun BHM á ákvæðum kjarasamninga um rétt til launa í veikindum.

Kennarinn, sem er kona, átti samkvæmt kjarasamningi rétt til launa í veikindum í allt að 12 mánuði (360 daga) þar sem hún hafði verið í starfi í meira en 18 ár. Hún hafði verið í veikindaleyfi í fimm mánuði þegar henni var sagt upp störfum í lok apríl 2019. Fékk hún þá einungis greidd laun á uppsagnarfresti fyrir maí, júní og júlí. Hún taldi sig aftur á móti eiga rétt til launa í veikindum fram í nóvember og stefndi því ríkinu til greiðslu launa fram að þeim tíma.

Í málinu var ekki deilt um lögmæti uppsagnarinnar heldur var tekist á um það hvort ríkið hafi mátt skerða rétt kennarans til launa í veikindum, sem voru hafin, með uppsögn. Stefnandi rökstuddi kröfu sína m.a með því að benda á orðalag ákvæðis í 12. kafla kjarasamninga þar sem segir að laun í veikindum greiðist „þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa“. Bent var á að ef ætlun samningsaðila hefði verið að rétturinn takmarkaðist við uppsagnarfrest hefði orðalag ákvæðisins verið í samræmi við það. Með öðrum orðum, þá stæði þar að laun í veikindum væru ekki greidd lengur en ráðning stæði. Einnig lagði stefnandi áherslu á að samningsbundinn réttur til launa í veikindum væri lítils virði ef vinnuveitandi gæti komist hjá því að virða þann rétt með því að segja veikum starfsmanni upp störfum.

Í stuttu máli féllst héraðsdómur á röksemdir kennarans og dæmdi ríkið til að greiða kennaranum laun til 7. nóvember 2019, auk dráttarvaxta og málskostnaðar. Í niðurstöðu dómsins segir m.a. orðrétt:

„Það liggur fyrir að almennt er heimilt að segja starfsmanni upp þó að hann sé í veikindaleyfi og njóti forfallalauna á grundvelli kjarasamnings. Það verður þó ráðið af dómaframkvæmd að réttur starfsmanna til forfallalauna í veikindum, sem hafa komið til áður en viðkomandi er sagt upp störfum, verði almennt ekki skertur með uppsögn.

Furðulegt að ríkið gangi fram með þessum hætti

Við fögnum auðvitað þessari niðurstöðu enda er hún í fullu samræmi við túlkun BHM á ákvæðum 12. kafla kjarasamninga aðildarfélaga okkar við ríkið. Það er mikilvægt að niðurstaða dómsins er afdráttarlaus, vel rökstudd og byggir á skýrum dómafordæmum. Það er í raun furðulegt að ríkið hafi valið að ganga fram með þessum hætti, að ganga svona freklega á rétt starfsmanna sinna, segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2661/2020


Fréttir