Ríkið sýknað af kröfu LMFÍ

15.10.2015

Félagsdómur sýknaði íslenska ríkið í máli sem Ljósmæðrafélag Íslands höfðaði vegna vangoldinna launa ljósmóður vegna vinnu í verkfalli. Tveir dómarar skiluðu séráliti þar sem fallist var á kröfu félagsins.

Hér mál lesa dóminn í heild sinni.Fréttir