Yfirlýsing frá fjórum félögum heilbrigðisstétta innan BHM

FÍ, IÞÍ, SÍ og ÞÍ sendu frá sér yfirlýsingu vegna frumvarps til breytinga á lögum um ávana- og fíkniefni

7.7.2020

  • Screenshot-2020-07-07-at-11.39.08

Í kjölfar þess að frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 (varsla) var fellt á Alþingi hefur umræða um stöðu fólks sem notar fíkniefni og þurfa fyrst og fremst heilbrigðisþjónustu verið áberandi. Við undirrituð hörmum þá óvissu sem þessi viðkvæmi hópur fólks býr við á degi hverjum þar sem varsla neysluskammta er bönnuð samkvæmt lögum.

Gagnreynd þekking í nútímasamfélagi gefur ótvírætt til kynna að refsistefna skilar engu en viðheldur jaðarsetningu og kostar mannslíf. Það ætti því að vera forgangsmál að mæta heilsufars- og félagslegum vanda með aðstoð í fyrirrúmi. Það er mikilvægt að tekið verði á fíkniefnaneyslu sem heilbrigðisvanda með áherslu á fræðslu, endurhæfingu og stuðning í stað úrræða í dómskerfinu. Það er ljóst að kostnaðurinn fyrir samfélagið við að beita refsingum er umtalsverður og hefur víðtæk og slæm samfélagsleg áhrif.

Greiður aðgangur að skaðaminnkandi velferðarþjónustu bætir á hinn bóginn lífsaðstæður fólks í fíknivanda auk þess að minnka líkur á þeim smitsjúkdómum sem fylgja honum. Þekkt er að ríkjandi fordómar og glæpavæðing hindrar fólk í að leita sér aðstoðar hjá lögreglu, félagsþjónustu og í heilbrigðiskerfinu.

Við viljum hvetja stjórnvöld eindregið til að koma málefnum þessa viðkvæma hóps í nauðsynlegan farveg með mannúð og virðingu að leiðarljósi líkt og önnur Evrópulönd hafa gert með góðum árangri. Slíkt er siðferðislega rétt og öllum í samfélaginu til hagsbóta.

Reykjavík 7. júlí 2020,

Steinunn Bergmann formaður Félagsráðgjafafélags Íslands

Þóra Leósdóttir formaður Iðjuþjálfafélags Íslands

Tryggvi Guðjón Ingason formaður Sálfræðingafélags Íslands

Laufey Elísabet Gissurardóttir formaður Þroskaþjálfafélags Íslands