267.910.184.000 krónur

Í lok árs 2022 skulduðu háskólamenntaðir á vinnumarkaði tæplega 268 milljarða króna í námslán. Upphæð sem slagar líklega hátt í þrjú hundruð milljarða króna á árinu 2024 eða 7% af landsframleiðslu. Vitneskjan um þetta ætti að valda okkur öllum áhyggjum, sérstaklega í ljósi hverfandi arðsemi af háskólamenntun á Íslandi. Þegar kostnaður af háskólamenntun er veginn á móti tekjuauka er augljóst að fjárfestingarkosturinn „háskólamenntun“ yrði snarlega settur í ruslflokk í kauphöllinni ef menntunin væri á markaði! BHM hefur kallað eftir því að grípa þurfi til sértækra aðgerða strax til að auka ráðstöfunartekjur háskólamenntaðra. Í það minnsta ef það er vilji stjórnvalda að loka kjarasamningum á opinbera markaðnum á vordögum.

Léttum greiðslubyrði í 2,4-3,4% af árstekjum

Háskólamenntaðir á vinnumarkaði greiða núna 3,4-4,4% af árstekjum sínum í endurgreiðslu námslána. Það jafngildir allt að þremur vikum af launaðri vinnu á ári, sem fara í að greiða af námslánum. Þessi staða er sérstaklega sársaukafull fyrir háskólamenntað fólk á opinbera markaðnum, fólk sem hefur langt nám að baki og fær greidd lág laun í miðað við ríkjandi markaðslaun fyrir sambærilegt nám á almennum vinnumarkaði. Þegar samningar losna í apríl 2024 munu sérfræðingar BHM hjá ríkinu og sérfræðingar Kennarasambandsins hjá ríkinu t.a.m. standa frammi fyrir kaupmáttarstöðnun í launum allt frá 2019. Á sama tíma og aðrir hópar á vinnumarkaði hlutu allt að 40% kaupmáttaraukningu. Í ljósi þess að kjaraviðræður háskólamenntaðra eru framundan leggur BHM til að endurgreiðsluhlutfall G- lána lækki í 2,4% af árstekjum og í 3,4% á R-lánum. Aðgerðin mun helst gagnast þeim sem hafa langt nám að baki og fá greidd lægri laun en aðrar háskólamenntaðar stéttir. Þar er ekki síst um að ræða fjölmennar kvennastéttir innan heilbrigðis- og félagsþjónustu.

Fellum niður eftir hverja önn eins og í Noregi

Með nýjum lögum um menntasjóð námsmanna frá árinu 2020 var stuðningskerfi ríkisins við háskólamenntaða breytt í veigamiklum atriðum. Mikilvægasta breytingin fólst í 30% niðurfellingu höfuðstóls við lok prófgráðu, fyrir þau sem ljúka námi á réttum tíma. Á móti var alfarið hætt að niðurgreiða vexti fyrir lántaka. Námslánakerfinu var umturnað í markaðstengt styrkjakerfi, eins konar samfélagsbanka sem rukkar markaðsvexti! Með þessu var verulega dregið úr stuðningi ríkisins við þann hóp háskólamenntaðra sem ekki getur nýtt sér hin meintu gæði kerfisins, vegna þess að líf fólks er alls konar og aldrei á vísan að róa. Ekki bætir úr skák að ekki er að sjá að innleiðing styrkjakerfis hafi hraðað námsframvindu eða skapað raunhæfa hvata eins og ætlunin var. Mun færri námsmenn nýta sér námsstyrki en áætlanir gerðu ráð fyrir. Yfirlýst markmið námslánakerfisins á Íslandi eru einfaldlega í hættu. Í ljósi þessa leggur BHM til að niðurfelling höfuðstóls námslána verði heimiluð eftir hverja önn líkt og í Noregi. Í lok hverrar annar í Noregi fæst niðurfelling á allt að 25% höfuðstóls þess láns sem tekið var þá önnina, auk niðurfellingar á allt að 15% af öllum höfuðstól hvers námsláns við námslok. Það væri sanngjarnara kerfi en það sem við nú búum við.

Hugsum markmið námslánakerfisins upp á nýtt og til lengri tíma

Samkvæmt lögum um menntasjóð námsmanna er markmið námslána að tryggja fólki jöfn tækifæri til náms, án tillits til efnahags og stöðu að öðru leyti. Í huga stjórnvalda virðist námslánakerfið því fyrst og fremst vera efnahagslegt jöfnunartæki fyrir ungt fólk. Námslánakerfið gegnir þó mun göfugra og mikilvægara hlutverki í hagkerfinu. Hlutverki sem hvergi er nefnt í opinberri stefnumótun; að skapa hvata fyrir fólk til að skapa aukin verðmæti fyrir samfélagið, öllum til heilla. Það er markmið sem stjórnvöldum ber að standa vörð um. Það verður best gert með því að hugsa námslánakerfið upp á nýtt. Taka ætti upp blandað kerfi námsstyrkja og vaxtaniðurgreiðslu, sem hefði það að markmiði að þjóna til jafns samfélagslegu hlutverki og metnaði þeirra sem sækja sér háskólamenntun. Í því sambandi er t.a.m. tímabært að horfa til aukinnar vaxtaniðurgreiðslu og styrkja til þjóðhagslega mikilvægra hópa, t.d. þar sem glímt er við tilfinnanlega manneklu í menntakerfi, heilbrigðis- og félagsþjónustu. Er ekki rétt að við tökum höndum saman um að skapa nýtt og betra námslánakerfi?

Greinin birtist í Morgunblaðinu 22. febrúar 2024

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt