Chat with us, powered by LiveChat

Spurt og svarað

1. Hvenær er sótt um sjúkradagpeninga?

a. Hvenær get ég sótt um sjúkradagpeninga?

Sjóðfélagi getur sótt um sjúkradagpeninga þegar viðkomandi hefur fullnýtt rétt til launa í veikindum eða er ekki lengur í ráðningarsambandi. 

Sjóðfélagi fær þá vottorð frá vinnuveitanda þess efnis að hann hafi fullnýtt (eða komi til með að fullnýta) rétt sinn til launaðra veikinda hjá vinnuveitanda og frá hvaða degi viðkomandi fellur af launaskrá eða hvaða dagur er síðasti dagur á launum.

b. Hvernig veit ég hversu langan rétt ég á til launa í veikindum hjá launagreiðanda/vinnuveitanda?

Þú færð upplýsingar um áunninn rétt þinn til launa í veikindum hjá þínum launagreiðanda/vinnuveitanda . Einnig getur þitt stéttarfélag aðstoðað þig ef eitthvað er óljóst varðandi rétt þinn til launa í veikindum.

2. Útreikningar sjúkradagpeninga

a. Hvernig eru sjúkradagpeningar reiknaðir út?

Sjúkradagpeningar eru reiknaðir út með því að finna meðaltal launa, til að mynda meðaltal launa síðustu 4 mánuði fyrir veikindi eða frá því aðnám launagreiðslur falla niður, og reikna út 80% af þeirri upphæð. Meðallaun eru fundin út með því að skoða iðgjaldagreiðslur í sjóðinn, og eru þær iðgjaldagreiðslur bornar saman við launaseðil/launaseðla og/eða staðgreiðsluskrá frá Ríkisskattstjóra.

Ávinnsluréttur sjúkradagpeningsmánaða er miðaður við fjölda inngreiðslna s.l. 4 mánuði.
Þá er einnig skoðað hlutfall veikinda samkvæmt sjúkradagpeningavottorði þegar kemur að útreikningum sjúkradagpeninga.

b. Hver er hámarksgreiðsla sjúkradagpeninga?

Greiðslur sjúkradagpeninga eru aldrei hærri en 713.000 kr. á mánuði.

c. Ef ég var atvinnulaus áður en ég fór á sjúkradagpeninga, hvernig eru sjúkradagpeningar úr Sjúkrasjóði BHM reiknaðir?

Athugið að merkja þarf sérstaklega við það í umsókn um atvinnuleysisbætur að greiða til stéttarfélags. Ef ekki er greitt stéttarfélagsgjald af atvinnuleysisbótum þá á viðkomandi ekki rétt á greiðslum úr Sjúkrasjóði BHM. 

Sjúkradagpeningar eru reiknaðir út frá greiðslum frá Atvinnuleysistryggingasjóði allt að 4 mánuði aftur í tímann. Atvinnuleysistryggingarsjóður dregur af stéttarfélagsgjald fyrir viðkomandi sjóðfélaga og skilar til stéttarfélagsins. Upphæð sjúkradagpeninga er reiknuð út frá launaseðlum frá Atvinnuleysistryggingasjóði.

d. Ef ég var í fæðingarorlofi áður en ég fer sjúkradagpeninga, hvernig verða þá útreikningar sjúkradagpeninga úr Sjúkrasjóði BHM?

Athugið að merkja þarf sérstaklega við það í umsókn um fæðingarorlofsgreiðslur að greiða til stéttarfélags. Ef ekki er greitt stéttarfélagsgjald af fæðingarorlofsgreiðslum þá á viðkomandi ekki rétt á greiðslum úr Sjúkrasjóði BHM. 

Sjúkradagpeningar eru reiknaðir út frá meðallaunum allt að 4 mánuði aftur í tímann áður en að greiðslur fæðingarorlofs hófust.

3. Hvenær er umsókn tekin til umfjöllunar og afgreiðslu?

a. Hvenær eru umsóknir vegna sjúkradagpeninga teknar til umfjöllunar?

Allar umsóknir vegna sjúkradagpeninga, sem berast fyrir fimmtánda hvers mánaðar og innihalda öll tilskilin gögn, eru lagðar fyrir stjórn Sjúkrasjóðs BHM til afgreiðslu. 

Stjórnin kemur saman, öllu jöfnu, einu sinni í mánuði (yfirleitt í kringum tuttugasta hvers mánaðar).

b. Hvenær eru umsóknir vegna sjúkradagpeninga afgreiddar?

Umsóknir vegna sjúkradagpeninga eru afgreiddar eigi síður en í lok mánaðar.

c. Þarf ég að leggja inn nýja umsókn í hverjum mánuði eftir að hafa fengið sjúkradagpeningaumsókn samþykkta?

Nei. Ekki þarf að leggja inn nýja umsókn í hverjum mánuði. Þegar umsókn hefur verið samþykkt á fundi stjórnar þá telst hún sem „virk“ umsókn. 

Hugsanlega þarf sjóðfélagi að skila inn uppfærðu sjúkradagpeningavottorði og er það gert með því að skila inn nýju vottorði á fyrirliggjandi umsókn. Sjóðfélagi fær sendan tölvupóst í upphafi mánaðar ef viðkomandi þarf að skila inn uppfærðu sjúkradagpeningavottorði.

d. Þarf ég að skila inn sjúkradagpeningavottorði í hverjum mánuði?

Öllu jöfnu er farið fram á uppfært sjúkradagpeningavottorð á tveggja mánaða fresti. 

Ef sjúkradagpeningavottorð er hins vegar einungis gefið út í mánuð í senn þá þarf að skila inn uppfærðu sjúkradagpeningavottorði hvern mánuð. Sjóðfélagar fá sendan tölvupóst í byrjun þess mánaðar sem viðkomandi þarf að skila inn uppfærðu sjúkradagpeningavottorði.

4. Sjúkradagpeningar að hluta

a. Get ég verið á sjúkradagpeningum að hluta?

Sjóðfélagar geta verið á sjúkradagpeningum samhliða skertu starfshlutfalli vegna veikinda. Sjúkradagpeningar eru þá reiknaðir út frá þeirri vinnufærni sem um er getið í sjúkradagpeningavottorði viðkomandi sjóðfélaga.

Sjá nánar liði 4 og 11 í Spurt & svarað.

b. Á ég rétt á lengra sjúkradagpeningatímabili ef ég fæ sjúkradagpeninga greidda að hluta?

Sjúkradagpeningatímabil lengist ekki þó svo að sjóðfélagi fái til dæmis einungis 30% sjúkradagpeninga.

c. Get ég fengið greiðslur sjúkradagpeninga samhliða greiðslum frá Fæðingarorlofssjóði?

Verðandi mæður sem þurfa að leggja niður störf á meðgöngu vegna meðgöngutengdra kvilla og þiggja greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði eiga rétt á greiðslu sjúkradagpeninga til að vega upp á móti tekjuskerðingu fram að fæðingardegi barnsins. Upphæð sjúkradagpeninga miðast við greiðsluáætlun frá Fæðingarorlofssjóði.

Sjá nánar liði 9 og 11 í Spurt & svarað.

5. Hvaða gögnum þarf að skila inn með umsókn?

a. Hvar skila ég inn umsókn?

Öllum umsóknum í sjóði BHM (þ.m.t. umsóknum vegna sjúkradagpeninga) er skilað inn rafrænt í gegnum Mínar síður BHM

b. Hvaða gögnum þarf ég að skila inn með umsókn?

Eftirtöldum gögnum skal að skila inn með rafrænni umsókn: 

 1. Umsóknareyðublað (útfyllt og undirritað)
  Hér má nálgast umsóknareyðublað
 2. Launaseðill (e. staðgreiðsluskrá frá Ríkisskattstjóra)
 3. Vottorð vinnuveitanda sem staðfestir að viðkomandi hafi fullnýtt rétt sinn til launa í veikindum hjá vinnuveitanda (frá hvaða degi réttur til launa í veikindum telst fullnýttur). Ef viðkomandi er ekki lengur við störf á sínum vinnustað þá þarf að skila inn afriti af uppsagnarbréfi eða starfslokasamningi.
  Hér má nálgast eyðublað atvinnurekanda vegna fullnýtingar veikindaréttar
 4. Sjúkradagpeningavottorð

Sjálfstætt starfandi félagsmönnum ber að skila inn eftirtöldum gögnum með rafrænni umsókn:

 1. Umsóknareyðublað (útfyllt og undirritað)
  Hér má nálgast umsóknareyðublað
 2. Staðgreiðsluskrá frá Ríkisskattstjóra
 3. Sjúkradagpeningavottorð

6. Rafrænn persónuafsláttur (skattkort)

a. Get ég nýtt persónuafsláttinn minn hjá Sjúkrasjóði BHM á meðan ég er á sjúkradagpeningum?

Já. Sjóðfélaga er heimilt að nýta, eða nýta ekki, persónuafsláttinn sinn hjá Sjúkrasjóði BHM á meðan hann þiggur sjúkradagpeninga.

b. Hvert skila ég inn skattkortinu mínu?

Sjóðfélagi þarf ekki að skila inn skattkorti til Sjúkrasjóðs BHM enda er meðhöndlun skattkorts/persónuafsláttar alfarið á rafrænu formi í dag. Sjóðfélagi greinir frá því á umsóknareyðublaðinu hvernig viðkomandi vill nýta sinn persónuafslátt hjá Sjúkrasjóði BHM og frá hvaða tímabili. 

c. Get ég nýtt skattkort maka þegar ég er á sjúkradagpeningum?

Sjóðfélagi getur einnig nýtt sér persónuafslátt maka sé þess óskað.

7. Hámarkslengd sjúkradagpeninga

a. Hversu lengi get ég verið á sjúkradagpeningum í hvert sinn?

Sjúkradagpeningar eru greiddir í allt að 4 mánuði vegna eigin veikinda. 

 1. Vegna veikinda barns eru sjúkradagpeningar eru greiddir í allt að 3 mánuði.
 2. Vegna veikinda maka eða sambúðarmaka eru sjúkradagpeningar eru greiddir í allt að 2 mánuði.

8. Afturvirkar greiðslur

a. Get ég sótt um greiðslur sjúkradagpeninga afturvirkt?

Já. Sjúkradagpeningar eru að hámarki greiddir í þrjá almanaksmánuði afturvirkt miðað við umsóknarmánuð.

9. Veikindi á meðgöngu

a. Get ég fengið sjúkradagpeninga ef ég veikist á meðgöngu?

Já. Sjóðfélagi getur fengið greidda sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM ef viðkomandi veikist á meðgöngu. 

Sjóðfélagi þarf samt sem áður að sýna fram á að viðkomandi hafi fullnýtt rétt sinn til launa í veikindum frá vinnuveitanda (skilar inn vottorði þess efnis með rafrænni umsókn). Þá ber viðkomandi sjóðfélaga einnig að kanna rétt sinn á framlengingu á fæðingarorlofi frá Fæðingarorlofssjóði áður en sótt er um sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM.

b. Hvað er framlenging á fæðingarorlofi?

Á heimasíðu Vinnumálastofnunar/Fæðingarorlofssjóðs er greint frá eftirfarandi: 

Sé þungaðri konu nauðsynlegt af heilsufarsástæðum sem tengjast meðgöngunni að leggja niður launuð störf eða hætta þátttöku á vinnumarkaði samkvæmt rétti til atvinnuleysisbóta meira en mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag getur hún átt rétt á lengra fæðingarorlofi þann tíma en þó aldrei lengur en 2 mánuði.

Hér er átt við að ef þunguð kona þarf að leggja alfarið niður launuð störf eða hætta þátttöku á vinnumarkaði meira en mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag getur hún átt rétt á lengra fæðingarorlofi þann tíma en þó aldrei lengur en 2 mánuði. 

Sjóðfélagi sem þarf að leggja alfarið niður störf vegna veikinda á meðgöngu ber að kanna rétt sinn á framlengingu á fæðingarorlofi frá Fæðingarorlofssjóði. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu Vinnumálastofnunar/Fæðingarorlofssjóðs.

c. Hvað ef ég þarf að leggja niður störf minna en mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag og hef fullnýtt rétt minn til launa í veikindum hjá vinnuveitanda?

Þá þarf viðkomandi sjóðfélagi ekki að kanna rétt sinn á framlengingu á fæðingarorlofi þar sem krafan frá Fæðingarorlofssjóði er sú að viðkomandi þarf að leggja alfarið niður störf mánuði eða meira fyrir áætlaðan fæðingardag. 

Sjóðfélaga er því óhætt að leggja inn umsókn vegna sjúkradagpeninga til Sjúkrasjóðs BHM.

d. Hvað ef ég þarf að leggja niður störf t.d. fimm mánuðum fyrir áætlaðan fæðingardag?

Sjóðfélaga ber þá að fullnýta rétt sinn til launaðra veikinda hjá sínum vinnuveitanda áður en sótt er um sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM. Sjóðfélaga ber einnig að kanna rétt sinn á framlengingu fæðingarorlofs frá Fæðingarorlofssjóði. Sjóðfélagi gæti þá átt rétt á framlengingu á fæðingarorlofi frá Fæðingarorlofssjóði í allt að 2 mánuði.

Tökum sem dæmi hana Sigrúnu sem á von á barni. Áætlaður fæðingardagur barns er 15.12.2020 en Sigrún þarf að leggja niður störf, vegna meðgöngutengdra kvilla, frá og með 03.07.2020. Réttur Sigrúnar til launa í veikindum hjá vinnuveitanda kláraðist þann 03.08.2020. Sigrún byrjar á að kanna rétt sinn á framlengingu á fæðingarorlofi frá Fæðingarorlofssjóði og fær þær upplýsingar að hún eigi rétt á framlengingu frá 15.10.2020 fram að fæðingardegi barns eða áætluðum fæðingardegi barns. Til að brúa bilið frá 04.08.2020 – 14.10.2020 fær Sigrún greidda sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM. 

Þá er Sjúkrasjóði BHM einnig heimilt að greiða sjúkradagpeninga til að vega upp á móti tekjuskerðingu þegar framlenging á fæðingarorlofi tekur gildi. Hér er átt við að heimilt er að greiða Sigrúnu sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM samhliða greiðslum framlengingar fæðingarorlofs á tímabilinu 15.10.2020 – 04.12.2020. Þegar svo ber undir þá taka greiðslur sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM mið af greiðsluáætlun frá Fæðingarorlofssjóði.

e. Hvað ef ég þarf bara að minnka við mig starfshlutfall?

Þá þarf viðkomandi sjóðfélagi ekki að kanna rétt sinn á framlengingu á fæðingarorlofi frá Fæðingarorlofssjóði, enda er krafan sú að þunguð kona þarf að leggja alfarið niður störf til að eiga rétt á framlengingu á fæðingarorlofi. 

Viðkomandi sjóðfélagi þarf hins vegar að fullnýta rétt sinn til launa í veikindum hjá vinnuveitanda áður en greiðslur sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM hefjast.

10. Greiðslur til frádráttar

a. Ef ég er með tekjur eða fæ greiðslur annars staðar frá, hefur það áhrif á sjúkradagpeningagreiðslur til mín?

Allar skattskyldar greiðslur frá öðrum aðilum umfram 20% af grunni inngreiðslna síðustu 4 mánuði, koma að fullu til frádráttar sjúkradagpeninga frá sjóðnum. 

Hins vegar er sjóðfélaga heimilt að fá bæði greiðslur sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM sem og greiðslur sjúkradagpeninga frá Sjúkratryggingum Íslands án þess að það komi til skerðingar. Hafa ber þó í huga að samanlagðar greiðslur frá Sjúkrasjóði BHM og Sjúkratryggingum Íslands mega ekki vera hærri en meðaltal mánaðarlauna sjóðfélaga síðustu 4 mánuði fyrir töku sjúkradagpeninga. Í þeim tilvikum sem samanlagðar greiðslur eru hærri en meðallaun síðustu 4 mánuði fyrir töku sjúkradagpeninga þá skerðast sjúkradagpeningar frá Sjúkrasjóði BHM sem því um nemur.

Sjóðurinn greiðir ekki sjúkradagpeninga í þeim tilvikum þar sem sjóðfélagi nýtur greiðslna vegna tekjutaps fyrir sama slys/veikindatímabil frá öðrum, t.d. greiðslur úr slysatryggingu launafólks og greiðslur vegna slysa af völdum vélknúinna ökutækja. Komi til þess að slíkar greiðslur séu lægri en fjárhæð reiknaðra sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM er sjóðnum heimilt að greiða mismuninn. 

Greiðslur miskabóta frá tryggingafélagi viðkomandi sjóðfélaga hafa ekki áhrif á greiðslur sjúkradagpeninga.

b. Hafa orlofsgreiðslur áhrif á greiðslur sjúkradagpeninga til mín?

Orlofsgreiðslur, þ.m.t. vegna uppsagnar eða starfsloka, hafa ekki áhrif á greiðslur sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM.

c. Hafa greiðslur úr lífeyrissjóði eða frá Tryggingastofnun áhrif á greiðslur sjúkradagpeninga til mín?

Það getur komið til þess að greiðslur frá lífeyrissjóði eða Tryggingastofnun leiði til skerðinga sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM. Stjórn Sjúkrasjóðs BHM metur hvert tilfelli fyrir sig með tilliti til fyrirliggjandi gagna sem fylgja umsókn.

d. Get ég tekið út sumarfrí samhliða greiðslum sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM?

Nei það er ekki hægt. Sjóðfélagi getur ekki þegið sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM ásamt því að vera í launuðu sumarfríi. Ef hins vegar er um að ræða orlofsuppgjör sem á sér stað á sama tíma og sjóðfélagi er að þiggja sjúkradagpeninga þá kemur slíkt uppgjör ekki til skerðinga sjúkradagpeninga.

11. Sjúkradagpeningatímabil

a. Hvað er átt við með sjúkradagpeningatímabil?

Sjúkradagpeningatímabil er það tímabil sem veikindi standa yfir og sjóðfélagi þiggur greiðslur sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM.

Það telst til nýtingar sjúkradagpeningatímabils ef sjóðfélagi er í eigin veikindum (þ.m.t. veikindi á meðgöngu og í fæðingarorlofi). Það telst einnig til nýtingar sjúkradagpeningatímabils ef sjóðfélagi þiggur sjúkradagpeninga vegna veikinda barns eða vegna veikinda maka.

b. Hvenær á ég aftur rétt á sjúkradagpeningum eftir að ég hef nýtt (fullnýtt eða nýtt að hluta) rétt minn á sjúkradagpeningum frá Sjúkrasjóði BHM?

Réttur til nýs sjúkradagpeningatímabils stofnast aftur þegar greitt hefur verið vegna sjóðfélaga í 6 mánuði eftir að síðasta sjúkradagpeningatímabili lauk. Hverjum sjóðfélaga er að hámarki greidd 2 sjúkradagpeningatímabil á hverju 10 ára tímabili.

c. Hvað er átt við með „Hverjum sjóðfélaga er að hámarki greidd 2 sjúkradagpeningatímabil á hverju 10 ára tímabili“?

Hér er átt við að réttur tæmist eftir að viðkomandi hefur nýtt 2 sjúkradagpeningatímabil á 10 ára tímabili. 

Segjum sem svo að sjóðfélagi hafi verið á sjúkradagpeningum á tímabilinu 01.11.2019 – 29.02.2020. Sami sjóðfélagi fer svo aftur á sjúkradagpeninga á tímabilinu 01.04.2025 – 31.05.2025. Hér er viðkomandi búinn að nýta 2 sjúkradagpeningatímabil og á því ekki rétt á sjúkradagpeningum aftur fyrr en í nóvember 2029, eða 10 árum eftir að fyrra sjúkradagpeningatímabil hófst.

d. Er ég að nýta sjúkradagpeningatímabil ef ég er að fá sjúkradagpeninga t.d. vegna veikinda maka eða barns?

Já. Það telst til nýtingar sjúkradagpeningatímabils ef sjóðfélagi er í eigin veikindum (þ.m.t. veikindi á meðgöngu og í fæðingarorlofi). Það telst einnig til nýtingar sjúkradagpeningatímabils ef sjóðfélagi þiggur sjúkradagpeninga vegna veikinda barns eða vegna veikinda maka.

12. Sjálfstætt starfandi

a. Eiga sjálfstætt starfandi félagsmenn rétt á sjúkradagpeningum frá Sjúkrasjóði BHM?

Samkvæmt úthlutunarreglum Sjúkrasjóðs BHM hefur sjálfstætt starfandi sjóðfélagi rétt til greiðslu sjúkradagpeninga sem um launþega væri að ræða. 

Biðtími til bótaréttar vegna sjálfstætt starfandi félagsmanna er 2 mánuðir vegna eigin veikinda. 

Sjá nánar hér.

b. Hvað er átt við með tveggja mánaða biðtíma?

Biðtími bótaréttar vegna sjálfstætt starfandi félagsmanna er 2 mánuðir vegna eigin veikinda. 

Ef veikindi, samkvæmt því sem fram kemur á sjúkradagpeningavottorði, eru t.d. skráð frá 01.02.2020 þá er tveggja mánaða biðtíma lokið þann 31.03.2020 og myndu greiðslur sjúkradagpeninga því hefjast frá og með 01.04.2020.

c. Hvað með veikindi barna eða maka? Gildir tveggja mánaða biðtími þegar svo ber undir?

Nei þar gilda önnur lögmál. Þegar um er að ræða veikindi barns þá gildir 12 daga biðtími, frá því að veikindi hefjast, sem er í samræmi við rétt til launaðra veikinda vegna veikinda barna á almennum vinnumarkaði. 

Þegar um er að ræða veikindi maka þá er ekki greitt fyrir fyrstu 10 dagana í veikindum/fjarveru.

d. Hvaða gögnum þarf ég að skila inn með umsókn vegna sjúkradagpeninga?

Sjálfstætt starfandi félagsmenn þurfa að skila inn umsóknareyðublaði (útfyllt og undirritað), sjúkradagpeningavottorði og staðgreiðsluskrá frá Ríkisskattstjóra.

13. Sjúkradagpeningavottorð

a. Þarf ég að skila inn sjúkradagpeningavottorði með umsókn vegna sjúkradagpeninga?

Já það er bundið í úthlutunarreglur Sjúkrasjóðs BHM að skila þarf inn sjúkradagpeningavottorði með umsóknum varðandi sjúkradagpeninga.

b. Hvar fæ ég sjúkradagpeningavottorð?

Sjúkradagpeningavottorð er gefið út af lækni sem er með viðkomandi sjóðfélaga í meðferð/meðhöndlun.

c. Hvað er sjúkradagpeningavottorð?

Sjúkradagpeningavottorð er vottorð sem staðfestir óvinnufærni einstaklings. 

Þar koma meðal annars fram ítarlegar upplýsingar um sjúkdómsgreiningar ásamt staðfestingu á óvinnufærni (hvort sem er að fullu eða að hluta) og tímabil óvinnufærnis.

Ath! að mælst er til þess að læknir viðkomandi sjóðfélaga haldi í lágmarki ítarlegum upplýsingum er fram koma í liðunum “Sjúkrasaga” og “Skoðun og rannsóknir” á sjúkradagpeningavottorðinu.

14. Greiðsla félagsgjalds og greiðslur í sjóði BHM af sjúkradagpeningum

a. Er greitt félagsgjald af sjúkradagpeningum?

Það er ekki greitt félagsgjald til aðildarfélags viðkomandi sjóðfélaga af sjúkradagpeningum.

b. Er greitt í sjóði BHM af sjúkradagpeningum?

Það er ekki greitt í sjóði BHM af sjúkradagpeningum. 

Sjóðfélagi viðheldur áunnum réttindum í sjóðum BHM sem viðkomandi átti til staðar þegar greiðslur sjúkradagpeninga hefjast.

15. Lífeyrissjóður og séreignarsjóður

a.  Er greitt af sjúkradagpeningum í lífeyrissjóð?

Það er ekki greitt til lífeyrissjóðs af sjúkradagpeningum

b. Get ég greitt í séreignasjóð af sjúkradagpeningum?

Sjúkrasjóður BHM greiðir ekki í séreignasjóð fyrir sjóðfélaga í þann séreignasjóð sem viðkomandi er greiðandi í.

c. Greiðir Sjúkrasjóður BHM mótframlag í séreignasjóð?

Sjúkrasjóður BHM greiðir ekki mótframlag fyrir sjóðfélaga í séreignasjóð viðkomandi.