Jafnréttis­samningurinn

Í jafnréttissamningnum 2023 birtist sýn aðildarfélaga BHM á kjarasamninga á opinberum markaði og samfélagsáskoranir fram undan.

Í jafnréttissamningnum er haft að leiðarljósi að stuðla að auknu jafnrétti, jafnvægi og réttlæti í íslensku samfélagi á breiðum grunni. Óháð kyni, félagslegri stöðu eða uppruna.

Meginmarkmiðið með jafnréttissamningnum er að auka kaupmátt ráðstöfunartekna, leiðrétta skakkt verðmætamat starfa á opinberum markaði og tryggja efnahagslegan og fé lagslegan stöðugleika. Í því skyni verða eftirfarandi 15 áherslur í brennidepli í komandi kjaraviðræðum aðildarfélaga bandalagsins.

Áherslur aðildarfélaga BHM

Í komandi kjarasamningum eru að tryggja aukinn kaupmátt launa á kjarasamningstímabilinu.

7 áherslur eru í forgrunni.

1.   Prósentuhækkanir

Laun hækki í prósentum og hagvaxtarauki verði inni í öllum samningum

2. Jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf

Leiðrétt verði kerfisbundið vanmat sem birtist í grunnlaunasetningu í þeim störfum sem að mestu leyti eru unnin af konum

3. Veikindaréttur verði útvíkkaður

Veikindaréttur nái til alvarlegra veikinda og fráfalls nákominna, auk þess sem veikindaréttur vegna barna nái að 18 ára aldri

4. Tilgreind séreign fyrir opinbert starfsfólk

Opinberu starfsfólki verði gert heimilt að ráðstafa 3,5% af skylduiðgjaldi í tilgreinda séreign. Tilgreind séreign verði almenn heimild á vinnumarkaði

5. Hækkun persónuuppbóta

Persónuuppbætur verði hækkaðar í skrefum og fjárhæðir samræmdar milli vinnumarkaða

6. Réttindi foreldra í fæðingarorlofi verði tryggð

Umsamdar eingreiðslur nái til allra foreldra og forsjáraðila barna í fæðingarorlofi

7. Þörfin á sí- og endurmenntun verði viðurkennd

Fólk verði stutt betur til starfsþróunar í ljósi örrar þróunar starfa á vinnumarkaði

Aðkoma stjórnvalda

Varðar beitingu skattkerfis og tilfærslukerfa til að tryggja félagslegan stöðugleika og leiðréttingu á kerfisbundnu óréttlæti í virðismati starfa.

8 áherslur eru í forgrunni.

Stjórnvöld:

1. Leiðrétti skakkt verðmætamat

Skuldbinding frá 2016 um launaleiðréttingu í vanmetnum störfum vegna breytinga á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna verði efnd með tímasettum, markvissum aðgerðum. Tryggja þarf sveitarfélögum og stofnunum ríkisins fjárhagslega getu til að greiða jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf

2. Auki sanngirni í skattlagningu

Draga verður  úr hvötum til að telja fram laun sem fjármagnstekjur, innleiða bankaskatt að nýju og hækka hlutdeild almennings í arðsemi sameiginlegra auðlinda þjóðarinnar

3. Styðji við heimili sem búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað

Með fjölþættum aðgerðum og framlengja almenna heimild til skattfrjálsrar nýtingar séreignarsparnaðar til kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin nota eða til ráðstöfunar upp í höfuðstól láns

4. Lögfesti styttingu vinnuvikunnar

Í 35 stundir í dagvinnu og 32 tíma í vaktavinnu

5. Afnemi aldurstengda mismunun

Svo fólki á opinberum markaði sé heimilt að vinna lengur en til sjötugs ef það kýs og haldi þá óbreyttri söfnun lífeyrisréttinda

6. Hækki hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi

Auk þess sem sett verði langtímaviðmið um þróun fjárhæða

7. Efli hvata til háskólanáms með auknum námsstyrkjum

Með námsstyrkjum og lánum er hægt að tryggja jafnrétti til náms. Auka þarf sveigjanleika við endurgreiðslu námslána og námslán skulu falla niður við töku eftirlauna, varanlega örorku/veikindi eða greiðslu af lánum í 40 ár

8. Marki atvinnu- og menntastefnu

Í samstarfi við aðila vinnumarkaðar. Mikilvægt er að líta til tengsla menntunar, vinnumarkaðar, lífskjara og hagvaxtar og búa til heilsteypta stefnu til betri lífskjara

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt