Upplýsingar fyrir launagreiðendur

BHM innheimtir félags- og sjóðagjöld fyrir 26 aðildarfélög

Launagreiðendum ber að senda skilagreinar fyrir hvern launamánuð með sundurliðun á öllum iðgjöldum til stéttarfélaga fyrir hvern launþega til Bókunar- og innheimtumiðstöðvar BHM, fyrir gjalddaga þ.e. 15. hvers mánaðar. Áríðandi er að rétt númer og heiti stéttarfélags komi fram á skilagreinum og að útreikningur iðgjalda sé réttur m.v. viðeigandi kjarasamning. Iðgjöld eiga að reiknast af launatekjum og skila þarf inn skilagreinum mánaðarlega.

Kröfur stofnast í netbanka þegar skilagrein hefur borist nema óskað hafi verið eftir öðrum greiðslumáta eða ef ávallt hefur verið millifært. Eigi greiðsla sér ekki stað fyrir eindaga eru reiknaðir dráttarvextir frá gjalddaga til greiðsludags. Gjalddagi er 15. dagur næsta mánaðar eftir launamánuð en eindagi síðasti virki dagur gjalddaga mánaðar.

RAFRÆNT FORM FYRIR SKILAGREINAR