Upplýsingar fyrir launagreiðendur

BHM innheimtir félags- og sjóðagjöld fyrir 27 aðildarfélög

Launagreiðendum ber að senda skilagreinar fyrir hvern launamánuð með sundurliðun á öllum iðgjöldum til stéttarfélaga fyrir hvern launþega til Bókunar- og innheimtumiðstöðvar BHM, fyrir gjalddaga þ.e. 15. hvers mánaðar. Iðgjöld miðast ávallt við tekjur félagsmanns. Áríðandi er að rétt númer og heiti stéttarfélags komi fram á hverri skilagrein. 

Kröfur stofnast í netbanka þegar skilagrein hefur borist nema óskað hafi verið eftir öðrum greiðslumáta eða ef ávallt hefur verið millifært. Eigi greiðsla sér ekki stað fyrir eindaga eru reiknaðir dráttarvextir frá gjalddaga til greiðsludags. Gjalddagi er 15. dagur næsta mánaðar eftir launamánuð en eindagi síðasti virki dagur gjalddaga mánaðar.

RAFRÆNT FORM FYRIR SKILAGREINAR


Hvert er stéttarfélagsgjaldið? 

Aðildarfélög BHM eru 28 talsins og er félagsgjaldið mismunandi eftir félögum.

Í hvaða sjóði ber að greiða?

Upplýsingar um greiðslur til sjúkrasjóða, starfsmenntasjóða, orlofssjóðs, vísindasjóða og VIRK.

Hvernig á að ganga frá skilagreinum?

Ýmsir möguleikar, t.d.  rafræn skil úr launakerfi, skilagreinaform frá BHM og tölvupóstur.