Greiðsluleiðir

Tvær greiðsluleiðir eru mögulegar:

 • Greiða kröfur sem myndast í netbanka launagreiðanda.
 • Greiða með millifærslu inn á bankareikning BHM  0336-26-50000 kt. 630387-2569.

BHM mælir með því að kröfur séu greiddar í stað þess að millifæra.

Ef krafa hefur ekki stofnast í netbanka getur eftirfarandi átt við:

 • skilagrein hefur ekki borist Bókunar- og innheimtumiðstöð BHM.
 • launagreiðandi hefur ávallt millifært og merktur að ekki stofnist krafa.

Gjalddagi og eindagi iðgjalda

 • Gjalddagi er 15. dagur næsta mánaðar á eftir launamánuði.
 • Eindagi er síðasti virki dagur gjalddaga mánaðar.

Eigi greiðsla sér ekki stað fyrir eindaga eru reiknaðir dráttarvextir frá gjalddaga til greiðsludags.
Ef greitt er með millifærslu reiknast dráttarvextir eftirá en ef greitt er með kröfu reiknast dráttarvextir við greiðslu.

Innheimtuferli

Innheimtuferli hefst ef iðgjöld eru ógreidd á eindaga og ef ekki hefur verið samið um greiðslufrest.

Ferlið er eftirfarandi:

 • Aðvörun send 15. dag fyrsta mánaðar eftir eindaga, þar sem gefinn er 15 daga frestur.
 • Innheimtubréf sent 5. dag annars mánaðar eftir eindaga, þar sem gefinn er 15. daga frestur.
 • Vanskil send Inkasso til innheimtu í lok annars mánaðar eftir eindaga.

Dæmi ef ágúst iðgjöld eru í vanskilum:

 • Gjalddagi er 15. september.
 • Eindagi er 30. september.
 • Aðvörun send 15. október með fresti til 30. október.
 • Innheimtubréf sent 5. nóvember með fresti til 20. nóvember.
 • Vanskil send Inkasso til innheimtu í lok nóvember.