Chat with us, powered by LiveChat

Starfsmat

Samræmt starfsmatskerfi til að meta störf félagsmanna aðildarfélaga BHM sem hafa samið um það

 

Hjá þeim aðildarfélögum BHM sem hafa samið um það byggja laun félagsmanna sem starfa hjá Reykjavíkurborg og sveitarfélögum annars vegar á miðlægum heildarkjarasamningi og hins vegar sérstöku starfsmati. 

Starfsmatið

 • Starfsmatið heitir SAMSTARF og er samræmt starfsmatskerfi
 • Það er notað til að meta störf félagsmanna aðildarfélaga BHM sem hafa samið um starfsmat í kjarasamningum sínum
 • Verkefnastofa starfsmats sér um starfsmat fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg
 • Starfsmatið er aðeins starfaröðunarkerfi en ekki kerfi til að meta hvað eru „sanngjörn“ laun í krónum talið.
 • Kerfið byggir á hlutlægum viðmiðum sem notuð eru til að bera saman störf í samræmi við þær kröfur sem í störfunum felast, óháð hæfni þeirra sem þau vinna.
 • Markmið starfsmats er að tryggja að starfsmönnum séu ákvörðuð laun með eins málefnalegum og hlutlægum aðferðum og hægt er og á að leiða til þess að störfum sé raðað þannig til grunnlauna að þau séu hin sömu fyrir störf sem metin eru jafnkrefjandi, óháð starfsstöðum, stéttarfélagi eða kyni. 

Starfsmat er:

 • Greiningartæki er metur innbyrðis vægi starfa út frá ákveðnum forsendum
 • Aðferð til að leggja samræmt mat á ólík störf
 • Aðferð til að gera forsendur launaákvarðana sýnilegar
 • Leið til að ákvarða sömu laun fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf  

Starfsmat er ekki:

 • mat á persónulegri hæfni starfsmanna í starfi
 • mat á árangri starfsmanna í starfi
 • mat á frammistöðu starfsmanna í starfi  

Mat á starfi

 • Röðun starfa í starfsmati er á ábyrgð starfsmatsnefndar (?) sem skipuð er 3 fulltrúum vinnuveitanda og 3 fulltrúum stéttarfélaga.
  • Auk þess eru fulltrúar þeirra stéttarfélaga sem ekki eiga fast sæti í nefndinni boðið á fundi þar sem málefni þeirra félaga eru rædd.
 • Mikilvægt er að endurmeta störf með reglulegu millibili til þess að fylgja eftir breytingum eða þróun starfa.
 • Alltaf er unnt að óska eftir endurmati á starfi ef starfsmanni eða hópi starfsmanna finnst matið á starfinu ekki rétt á einstökum þáttum eða að matið nái ekki yfir verksvið og/eða umfang viðkomandi starfs.

Þegar störf eru metin er unnið úr:

 • Starfsmatsviðtali
 • Útfylltum spurningalista starfsmatsins
 • Starfslýsingu (?)
 • Öðrum upplýsingum um starf fengnar frá viðkomandi stofnun

Starfsmatið byggist upp á 4 yfirþáttum og alls 13 undirþáttum

 • Þekking og færni (38,4%)
 • Álag (25,4%)
 • Ábyrgð (31,2%)
 • Umhverfi (5%)
 • Undirþáttunum 13 er svo skipt niður í 5-8 þrep (alls 77 þrep í kerfinu)
 • Undirþættirnir byggja á skilgreiningu sem felur í sér upptalningu á kröfum sem starf þarf að uppfylla til að vera metið á því þrepi
 • Hvert þrep gefur ákveðinn stigafjölda og að lokum eru heildarstig starfs reiknuð út frá samanlögðum stigum allra þátta
 • Þessi tala reiknast svo yfir í launatöflu út frá tengireglu (?) og kallast það starfslaun

Starfsmatsviðtalið

 • Alls eru 677 lokaðar spurningar í kerfinu
 • Gert er ráð fyrir að starfsmaður í starfsmati þurfi að svara á bilinu 80-100 spurningum
 • Hvert starfsmatsviðtal tekur 2-3 klst.
 • Fulltrúi hlutaðeigandi aðildarfélags BHM er viðstaddur í starfsmatsviðtalinu
  • Hann er starfsmanni til aðstoðar, hefur yfirsýn yfir störfin á vinnustaðnum/félagssvæðinu