Aðildarfélög að Starfsþróunarsetri

17 stéttarfélög af 24 aðildarfélögum BHM eiga aðild að setrinu

 • Dýralæknafélag Íslands
 • Félag geislafræðinga
 • Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins
 • Félag íslenskra listamanna í sviðslistum og kvikmyndum
 • Félag íslenskra náttúrufræðinga
 • Félag leikstjóra á Íslandi
 • Félag lífeindafræðinga
 • Félag sjúkraþjálfara
 • Félagsráðgjafafélag Íslands
 • Iðjuþjálfafélag Íslands
 • Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga
 • Ljósmæðrafélag Íslands
 • Prestafélag Íslands
 • Sálfræðingafélag Íslands
 • Stéttarfélag lögfræðinga
 • Viska - stéttarfélag
 • Þroskaþjálfafélag Íslands

Félagsmenn aðildarfélaga BHM sem ekki hafa samið um aðild að Starfsþróunarsetrinu geta samið við sinn vinnuveitanda að greiða iðgjöld vegna þeirra og mynda þannig aðild að setrinu. Þá eru greidd iðgjöld á sama grunni og starfsmanna ríkis og sveitarfélaga.

Styrkir til stéttarfélaga

Stjórn Starfsþróunarseturs háskólamanna ákveður hverju sinni hversu miklu fjármagni er veitt til aðildarfélaga vegna styrkumsókna þeirra í samræmi við áherslur stjórnar. Nítján stéttarfélög eiga aðild að Starfsþróunarsetri háskólamanna og geta þau sótt um verkefni sem snerta framþróun og starf stéttarfélaganna.

Hvað er styrkt?

 • Fagnámskeið
 • Ráðstefnur
 • Verkefni sem varða þróun í fagi stéttarfélaga eða starfi þeirra

Styrkir vegna ráðstefnuhalds

Innlendar ráðstefnur

Veittir eru styrkir fyrir kostnaði vegna fundarsala, fyrirlesara og sýningakerfis. Greiddur er mismunur á útlögðum kostnaði og innkomnum tekjum skv. uppgjöri.

Alþjóðlegar ráðstefnur

Veittir eru hvatningastyrkir til þeirra félaga sem halda alþjóðlegar ráðstefnur hérlendis að upphæð 1.000.000 kr. ef þátttakendur eru færri en 300, 1.500.000 kr. ef þátttakendur eru á bilinu 300-400. Ef þátttakendur eru fleiri en 400 talsins þá nemur styrkurinn 2.000.000 kr.

Umsóknir

Sótt er um styrk til Starfsþróunarseturs í gegnum Mínar síður setursins - undir Ný umsókn stofnana. Fyrirspurnir vegna umsókna skulu sendar á stettarfelog@starfsthroun.is.

Meðferð umsókna og greiðsla styrkja

Stjórn ákvarðar hvaða fjármagni er veitt í styrki hverju sinni. Alla jafna eru umsóknir teknar fyrir þriðja mánudag hvers mánaðar og þurfa umsóknir að berast eigi síðar en á miðvikudegi í vikunni þar á undan.

Stjórn Starfsþróunarseturs háskólamanna áskilur sér rétt, skv. vaxtalögum nr. 25/1987, til að krefjast endurgreiðslu með vöxtum á styrk sem hefur verið varið til annarra verkefna en þeirra sem hann upphaflega var veittur til og ef verkefni hefur ekki verið hrundið í framkvæmd innan 12 mánaða frá úthlutun.

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt