Styrkir

Styrkir vegna starfsþróunar

Einstaklingar

Upphæð

Hámarksstyrkur til einstaklinga er 425.000 kr. á 24. mánaða tímabili. 

Styrkhæft er nám á háskólastigi eða viðurkennt/gæðavottað nám. 

Athugið að rökstyðja þarf staðarval náms/námskeiða sem fer fram erlendis.

Hvað er styrkt?

 1. Skólagjöld
 2. Námskeiðsgjöld 
 3. Ráðstefnugjöld
 4. Ferðakostnaður sem hlýst af lið A-C

Ekki er styrkhæft:

 • Samgöngur innanbæjar 
 • Bílaleigubílar 
 • Rannsóknaferðir
 • Kynnisferðir

Verkefni sem falla að starfsþróunaráætlun

Ber að skila staðfestingu yfirmanns í rafrænu viðhengi með umsókn ef verkefni er hluti af starfsþróunaráætlun viðkomandi.

Nánar um aðild einstaklinga

Réttur til úthlutunar styrks hjá Starfsþróunarsetri háskólamanna
Átján aðildarfélög BHM eiga aðild að Starfsþróunarsetri háskólamanna. Réttur til úthlutunar byggir á að umsækjendur séu í einhverju þessara félaga og að greidd séu iðgjöld til Starfsþróunarseturs. Hægt er að skoða hvort vinnuveitandi greiðir iðgjöld til setursins á Mínum síðum BHM. 

Einstaklingar sem starfa fyrir stofnun sem fellur undir lög nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna (ríkisstarfsmenn) öðlast rétt til úthlutunar strax við aðild. Að öðru leiti gildir að greiða þarf iðgjöld til Starfsþróunarseturs í 6 samfellda mánuði til að mynda rétt til úthlutunar. 

Lágmarksiðgjöld

·         Mánaðarlegt iðgjald 2100 kr. eða hærra á mánuði veitir rétt á fullum styrk (425.000 kr.)

·         Mánaðarlegt iðgjald á bilinu 1.050 kr. - 2.099 kr. veitir rétt á hálfum styrk (212.500 kr.)

·         Iðgjald undir 1050 kr. veitir ekki rétt til styrks.

Fæðingarorlof

Aðildarrof í fæðingarorlofi skerðir ekki möguleika á styrk enda sé stéttarfélagsgjald greitt á orlofstímabili.

Launalaust leyfi
Ekki er hægt að sækja um styrk í launalausu leyfi þar sem iðgjaldagreiðslur hætta að berast til setursins. Hins vegar öðlast félagsmaður rétt að nýju um leið og iðgjaldagreiðslur fara að berast að loknu launalausu leyfi.

Styrkir fyrir einstaklinga í veikindum og á endurhæfingarlífeyri

Félagsmenn halda réttindum sínum fyrir það tímabil sem þeir fá greidda sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM eða Styrktarsjóði BHM.

Þeir sem þiggja endurhæfingarlífeyri frá Tryggingastofnun halda réttindum í allt að 12 mánuði. Aðildarfélögum er heimilt að framlengja þetta tímabil upp í 3 ár gegn því að greiða 0,7% iðgjald til STH frá upphafi töku endurhæfingarlífeyris félagsmanna sinna.

Atvinnuleysi

Við atvinnumissi halda félagsmenn réttindum í allt að 12 mánuði. Aðildarfélögum er heimilt að framlengja þetta tímabil upp í 3 ár gegn því að greiða 0,7% iðgjald til STH af atvinnuleysisbótum frá upphafi atvinnuleysis félagsmanna sinna.

Lok ráðningarsambands
Styrkhæfi lýkur um leið og iðgjaldagreiðslur hætta að berast til setursins.

Umsókn um styrk

Stofnanir, sjálfseignastofnanir og sveitarfélög

Stjórn Starfsþróunarseturs háskólamanna ákveður hverju sinni hversu miklu fjármagni er veitt til stofnana og sveitarfélaga vegna styrkumsókna þeirra í samræmi við áherslur stjórnar hverju sinni. 

Stofnanir sem falla undir lög nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna og greiða til setursins eiga rétt á styrkjum frá Starfsþróunarsetri háskólamanna.

Einnig geta sjálfseignastofnanir sem fjármagnaðar eru af ríkinu s.s.með daggjöldum sótt um aðild að setrinu. Enda greiði þær iðgjöld til setursins á sama grunni og ríkisstofnanir. Slíkar stofnanir hafa ekki rétt til stjórnarsetu. Þær sjálfseignastofnanir sem eiga aðild að Starfsþróunarsetri eru Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra og Reykjalundur.

Styrkir eru veittir vegna verkefna sem falla að markmiðum í starfsþróunarmálum. Eingöngu eru veittir styrkir fyrir starfsmenn sem iðgjöld eru greidd fyrir til setursins.

Hvað er styrkt?

 • Gerð starfsþróunarmarkmiða og starfsþróunaráætlana innan stofnunar/sveitarfélags
 • Verkefni sem byggja á starfsþróunaráætlunum og leiða af sér framþróun, nýsköpun og/eða breytt verklag.

Ekki er styrkt

 • Verkefni er snúa að reglubundinni starfsemi stofnunar/sveitarfélags eru ekki styrkhæf heldur þurfa verkefnin að leiða af sér framþróun og nýsköpun.

Umsókn um styrk 

 

Stéttarfélög

Stjórn Starfsþróunarseturs háskólamanna ákveður hverju sinni hversu miklu fjármagni er veitt til aðildarfélaga vegna styrkumsókna þeirra í samræmi við áherslur stjórnarSautján stéttarfélög eiga aðild að Starfsþróunarsetri háskólamanna og geta þau sótt um verkefni sem snerta framþróun og starf stéttarfélaganna.

Hvað er styrkt?

 • Fagnámskeið
 • Ráðstefnur
 • Verkefni sem varða þróun í fagi stéttarfélaga eða starfi þeirra

Umsókn um styrk

BHM og Kjara- og mannauðssýsla ríkisins

Stjórn Starfsþróunarseturs ákveður styrkupphæð hverju sinni í samræmi við áherslur stjórnar. 

Hvað er styrkt?

 • Námskeið 
 • Ráðstefnur
 • Sérstök átaksverkefni til eflingar mannauðs ríkisstofnana 

Umsókn um styrk


Úthlutunarreglur Starfsþróunarseturs háskólamanna