Stytting vinnuvikunnar hjá hinu opinbera

Upplýsingar um framkvæmd styttingar vinnuvikunnar - ætlaðar fyrir trúnaðarmenn og fulltrúa í vinnutímanefndum

Hér að neðan munu birtast myndbönd unnin af starfsfólki BHM um styttingu vinnutíma í kjölfar kjarasamningalotunnar 2019–2020. Gott er að hafa í huga að samkomulag um styttingu vinnutíma hefur ekki verið fært inn í kjarasamninga heldur er það í fylgiskjölum við þá. Áður en núgildandi kjarasamningar renna út munu samningsaðilar meta í sameiningu áhrif breytinganna og hvort núverandi framsetning á ákvæðum um vinnutíma henti til frambúðar.

Almenn kynning á styttingu vinnuvikunnar hjá hinu opinbera

Karen Ósk Pétursdóttir sérfræðingur í kjara- og réttindamálum hjá BHM fer yfir helstu atriði sem huga þarf að við styttingu vinnuvikunnar.

Dæmin um styttingu sem farið er yfir í myndbandinu má skoða nánar í þessari kynningu: Betri vinnutími dagvinnufólks.

Upplýsingar um breytingu á vinnutíma dagvinnufólks er að finna kjarasamningum aðildarfélaga BHM, þ.e. í fylgiskjali 1 (ríki og borg) og fylgiskjali 2 (sveit). Efni fylgiskjalanna er í grunninn eins þótt orðalag og dagsetningar séu ekki nákvæmlega eins.

Hlekkir á stuðningsefni við innleiðingu styttingar:

Staðfesting um að samkomulag hafi náðst

Þegar niðurstaða um skipulag vinnutíma liggur fyrir skal hún annars vegar borin undir atkvæði þeirra sem starfa hjá viðkomandi starfsstað og hins vegar skal senda staðfestingu til hlutaðeigandi aðila.

  • Ríki: Hlutaðeigandi ráðuneyti eða eftir atvikum stjórn stofnunar
  • Reykjavíkurborg: Hlutaðeigandi sviðsstjóri
  • Sveitarfélög: Hlutaðeigandi sveitarstjórn

Jafnframt skal senda afrit af samkomulaginu til eftirfarandi aðila eftir atvikum:

  • Ríki: Kjara- og mannauðssýsla ríkisins og heildarsamtök/stéttarfélög
  • Reykjavíkurborg: Skrifstofa kjaramála og heildarsamtök/stéttarfélög
  • Sveitarfélög: Innleiðingarhópur