Sjóðsaðild

Sjóðaðild byggir á því að greitt sé til sjóðsins mánaðarlegt framlag sem er 0,25% af heildarlaunum. Mánaðarleg ávinnsla orlofspunkta er 4 punktar. Punktaávinnsla miðast eingöngu við greiðslu framlags, árgjalds eða ævigjalds. Orlofspunktar ávinnast ekki ef greiðslur til sjóðsins falla niður en réttur til nýtingar orlofskosta sjóðsins helst óskertur, sbr. c og d lið þessarar greinar. Punktastaða sjóðfélaga er uppfærð árlega.

Rof á aðild

Fæðingarorlof: Sjóðfélagar njóta óskertra réttinda í Orlofssjóðnum í fæðingarorlofi, með því að greiða stéttarfélagsgjöld af greiðslum frá Fæðingarorlofssjóði.

Í veikindum: Þeir sjóðfélagar sem þiggja dagpeninga úr sjúkra- eða styrktarsjóði og nutu fullra réttinda í orlofssjóði áður en dagpeningagreiðslur hófust skulu eiga óskertan rétt í orlofssjóði meðan á dagpeningagreiðslum stendur.

Sjóðfélagar eru skráðir óvirkir á meðan ekki er greitt vegna þeirra í sjóðinn.

Ævigjald fyrir lífeyrisþega

Þeir sjóðfélagar sem njóta fullra réttinda í OBHM við töku lífeyris geta greitt ævigjald til þess að viðhalda sjóðaðild og fá við greiðslu 72 punkta. Um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða. Sjóðfélagi hefur 24 mánuði til þess að óska eftir ævigjaldi eftir að iðgjaldagreiðslur hætta að berast í orlofssjóðinn. Athugið að ekki er hægt að fara í meira en -48 punkta.

Við greiðslu á ævigjaldi viðheldur sjóðfélagi sömu réttindum og áður fyrir utan að geta ekki leigt orlofskosti á úthlutunartímabilum (yfir páska eða sumar). Ævigjaldsþegar geta þó bókað þegar það opnar fyrir alla til að bóka eftir úthlutun og forgangsbókun.

Upphæð ævigjaldsins árið 2024 er: 24.435 kr.

Til þess að sækja um æviaðild þarf að senda tölvupóst á sjodir@bhm.is með meðfylgjandi staðfestingu á því að lífeyristaka sé hafin. T.d. skjáskot af launaseðli frá lífeyrissjóði eða staðfestingu frá lífeyrissjóðnum að lífeyristaka sé hafin.

Sjóðfélagi fær síðan ævigjaldið sent í heimabankann. Þegar ævigjaldið er greitt er sjóðfélagi uppfærður í kerfinu.

Ert þú í atvinnuleit, á endurhæfingarlífeyri, öryrki, í launalausu leyfi eða námsleyfi?

Atvinnuleitendur, endurhæfingarlífeyrisþegar, öryrkjar, fólk í launalausu leyfi eða námsleyfigeta greitt árgjald til þess að viðhalda sjóðaðild og fá við greiðslu 48 punkta (sem jafngildir árs punktaávinnslu). Árgjaldið tekur breytingum árlega (janúar) og er miðað við launavísitölu og grunnvísitöluna 803,8.

  • Sýna þarf fram á atvinnuleysi með launaseðli frá Vinnumálastofnun.
  • Staðfesting á greiðslum þarf að fylgja vegna endurhæfingalífeyris.
  • Staðfestingu frá yfirmanni ef um launalaust leyfi eða námsleyfi er að ræða.
  • Ef um örorku er að ræða þá þarf að senda afrit af örorkuskírteini eða góða mynd því.

Árgjaldið árið 2024 er: 3.619 kr.

Til þess að sækja um æviaðild þarf að senda tölvupóst á sjodir@bhm.is. Sjóðfélagi fær árgjaldið sent í heimabankann eftir að gögn hafa borist. Þegar árgjaldið er greitt helst sjóðfélaginn uppfærður út árið. Sækja þarf aftur um árgjaldið ári seinna ef viðhalda á réttindum áfram.

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt