Réttur til úthlutunar úr sjóðnum

6 mánaða greiðslur 

Rétt í Sjúkrasjóði BHM eiga þeir sem greitt hefur verið fyrir sjúkrasjóðsframlag í samtals 6 mánuði, þar af samfellda 3 mánuði áður en atburður sem leiðir til styrkumsóknar átti sér stað. Séu iðgjöld vegna sjóðsfélaga lægri en 3.000 kr. á mánuði á hann rétt á hálfum styrk.

  • Í fæðingarorlofi: Sjóðsfélagi viðheldur úthlutunarrétti kjósi hann að greiða stéttarfélagsgjald.
  • Í veikindum: Sjóðsfélagi sem hefur fullnýtt rétt sinn til sjúkradagpeninga nýtur áfram annarra réttinda í sjóðnum í allt að 1 ár stofni hann ekki til réttinda annarsstaðar. 
  • Atvinnulausir: Sjóðsfélagi viðheldur réttindum sínum í sjóðnum við upphaf atvinnuleysis í allt að eitt ár enda sé greitt stéttarfélagsgjald. Stéttarfélög geta lengt tímabilið upp í 3 ár  greiði þau iðgjöld til Sjúkrasjóðs af atvinnuleysisbótum frá upphafi bótatímabils.
  • Launalaust leyfi: Sjóðsfélagi viðheldur réttindum sínum í allt að 6 mánuði enda hafi sjóðsfélagi hafið störf að nýju. Sjúkradagpeningar greiðast ekki vegna veikinda í launalausu leyfi.
  • Við starfslok: Sjóðsfélagi viðheldur réttindum sínum í allt að 12 mánuði við upphaf lífeyristöku. Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir til lengri tíma en þriggja mánaða.

Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu úr Styrktarsjóði BHM er hann verður sjóðsfélagi í Sjúkrasjóði BHM öðlast strax rétt til greiðslu. Sama gildir um þá sem öðlast hafa rétt úr sjúkrasjóðum annarra stéttarfélaga sem veita fyrrum sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs BHM sams konar réttindi.