Chat with us, powered by LiveChat

Réttur til úthlutunar úr sjóðnum

6 mánaða greiðslur

Rétt í Sjúkrasjóði BHM eiga þeir sem greitt hefur verið fyrir sjúkrasjóðsframlag í samtals 6 mánuði, þar af samfellda 3 mánuði áður en atburður sem leiðir til styrkumsóknar átti sér stað. Séu iðgjöld vegna sjóðfélaga lægri en 3.000 kr. á mánuði á hann rétt á hálfum styrk.

  • Í fæðingarorlofi: Sjóðfélagi viðheldur úthlutunarrétti kjósi hann að greiða stéttarfélagsgjald.
  • Í veikindum: Sjóðfélagi sem hefur fullnýtt rétt sinn til sjúkradagpeninga nýtur áfram annarra réttinda í sjóðnum í allt að 1 ár stofni hann ekki til réttinda annarsstaðar. 
  • Atvinnulausir: Sjóðfélagi viðheldur réttindum sínum í sjóðnum við upphaf atvinnuleysis í allt að eitt ár enda sé greitt stéttarfélagsgjald. Stéttarfélög geta lengt tímabilið upp í 3 ár  greiði þau iðgjöld til Sjúkrasjóðs af atvinnuleysisbótum frá upphafi bótatímabils.
  • Launalaust leyfi: Sjóðfélagi viðheldur réttindum sínum í allt að 6 mánuði enda hafi sjóðsfélagi hafið störf að nýju. Sjúkradagpeningar greiðast ekki vegna veikinda í launalausu leyfi.
  • Við starfslok: Sjóðfélagi viðheldur réttindum sínum í allt að 12 mánuði við upphaf lífeyristöku. Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir til lengri tíma en þriggja mánaða.

Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu úr Styrktarsjóði BHM er hann verður sjóðfélagi í Sjúkrasjóði BHM öðlast strax rétt til greiðslu. Sama gildir um þá sem öðlast hafa rétt úr sjúkrasjóðum annarra stéttarfélaga sem veita fyrrum sjóðfélögum Sjúkrasjóðs BHM sams konar réttindi.