Hvað er kjarasamningur?

Samningur um kaup og kjör

Hugtakið kjarasamningur hefur verið skilgreint sem samningur sem gerður er milli stéttarfélaga og atvinnurekenda eða samtaka þeirra og hefur að geyma þýðingarmikla þætti sem varða kaup og kjör. Kjarasamningar eru lágmarkssamningar og allir samningar um lakari kjör eru ógildir. Sem þýðir að óheimilt er að semja um lægri dagvinnulaun en samkvæmt kjarasamningi.

Aðildarfélög BHM semja um kaup og kjör félagsmanna við:

 • Ríki
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Reykjavíkurborg
 • Samtök atvinnulífsins
 • Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
 • Einstök fyrirtæki á almennum vinnumarkaði
 • Sjálfseignarstofnanir

Hægt er að nálgast kjarasamninga einstakra stéttarfélaga og viðsemjenda á vefsvæðum aðildarfélaga BHM.

Ítarefni

Lög um kjarasamninga og samkomulög

 • Á almennum vinnumarkaði er samið á grundvelli laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur.
 • Á opinberum vinnumarkaði er samið á grundvelli laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.
 • Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda (starfskjaralög) nr. 55/1980  kveða á um það að kjarasamningar séu lágmarkskjör, sbr. 1. gr laganna. 
 • Lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkissins.
 • Í  lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 segir jafnframt að ,,ákvæði í ráðningarsamningi er ógilt ef það brýtur í bága við kjarasamning stéttarfélags starfsmanns samkvæmt lögum þessum starfsmanni í óhag."
 • Samkomulag um réttindi og skyldur starfsmanna Reykjavíkurborgar.