Réttindi og vernd trúnaðarmanna

Vernd trúnaðarmanna gegn uppsögn af hálfu atvinnurekanda er hornsteinn þeirra  reglna sem gilda um trúnaðarmenn. Verndin er til að tryggja það trúnaðarmaður geti sinnt trúnaðarstörfum án þess að eiga á hættu að missa vinnuna vegna þeirra. 

Stjórnendur mega því ekki segja trúnaðarmanni upp fyrir að vekja athygli á óþægilegum málum fyrir hönd samstarfsfólks eða benda á kjarasamningsbrot fyrir hönd stéttarfélags. Brjóti trúnaðarmaður hins vegar af sér í daglegum störfum eða vanræki hann starf sitt, er hann í sömu stöðu gagnvart atvinnurekanda og aðrir á vinnustaðnum.

Félagsdómur hefur fjallað um vernd trúnaðarmanns í starfi í dómum sínum og þannig hafa mótast ákveðnar reglur um vernd trúnaðarmanna fyrir uppsögn.

Sjá nánar um uppsagnarvernd trúnaðarmanna.

Trúnaðarmenn hjá ríki og sveitarfélögum 

  • Trúnaðarmaður skal í engu gjalda þess í starfi eða á annan hátt að hann hafi valist til trúnaðarstarfa.
  • Ekki má flytja trúnaðarmann í lægri launflokk, meðan hann gegnir starfi trúnaðarmanns.
  • Trúnaðarmaður situr að öðru jöfnu fyrir um að halda vinnunni ef hann er ráðinn með ótímabundinni ráðningu.
  • Trúnaðarmaður hefur rétt til þess að rækja skyldur sínar á vinnutíma.
  • Trúnaðarmaður á rétt á því að hafa aðstöðu á vinnustað til að rækja skyldur og hlutverk sitt.
  • Trúnaðarmaður á rétt á upplýsingum ef staða losnar á vinnustað hans.
  • Trúnaðarmönnum hjá ríkisstofnunum, Reykjavíkurborg og ýmsum sjálfseignastofnunum er einnig heimilt að sækja þing, fundi, ráðstefnur og námskeið á vegum stéttarfélagsins í allt að eina viku á ári án skerðingar á reglulegum launum.

Samhljóða ákvæði er einnig í kjarasamningi við sveitarfélög frá 2011.

Trúnaðarmenn sem kjörnir eru í samninganefnd fá leyfi til að sinna því verkefni án skerðingar á reglulegum launum. Trúnaðarmanni ber þó að tilkynna yfirmanni um slíkar fjarvistir með eðlilegum fyrirvara.

Trúnaðarmenn á almennum vinnumarkaði

  • Óheimilt er að segja trúnaðarmanni upp störfum vegna trúnaðarstarfa sem hann gegnir né að láta trúnaðarmann gjalda á nokkurn hátt fyrir að stéttarfélag hafi falið honum að gegna starfi trúnaðarmanns fyrir sína hönd.
  • Þurfi atvinnurekandi að fækka starfsmönnum skal trúnaðarmaður að öðru jöfnu sitja fyrir um að halda vinnunni.

Trúnaðarmönnum er heimilt að sinna á vinnutíma trúnaðarstörfum sem honum eru falin af stéttarfélagi eða samstarfsmanni án þess að laun þeirra skerðist, að því gefnu að trúnaðarmaður hafi samráð við vinnuveitanda um störf þessi.

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt