Chat with us, powered by LiveChat

Fræðsla fyrir félagsmenn aðildarfélaga BHM

Smelltu hér til að skrá þig inn á lokaðan vef fyrir félagsmenn aðildarfélaga BHM með rafrænum námskeiðum og fræðsluefni.

Smelltu hér til að skoða fræðsludagskrá BHM og þau námskeið sem hægt er að skrá sig á. Öll námskeið eru félagsmönnum að kostnaðarlausu. 

Fræðslustefna BHM

Samþykkt af stjórn BHM 30. mars 2021

BHM – Bandalag háskólamanna eru heildarsamtök fag- og stéttarfélaga háskólamenntaðs fólks á íslenskum vinnumarkaði. Í lögum bandalagsins, grein 1.1. stendur að hlutverk BHM sé að:

efla aðildarfélög bandalagsins og starf þeirra í því skyni að stuðla að gagnkvæmum stuðningi og samstöðu um hagsmuni háskólamenntaðra á vinnumarkaðiog efla þekkingu félagsmanna og trúnaðarmanna félaganna á réttindamálum á vinnumarkaði.

 

Jafnframt stendur í Bókun 1 í kjarasamningi aðildarfélaga BHM við ríkið frá árinu 2014:

Aðilar eru sammála um að frá með 1. júlí 2014 greiði launagreiðandi sérstakt iðgjald sem nemur 0,1% af heildarlaunum til BHM. Fjármunum þeim skal verja til eflingar hagfræðilegrar greiningar, fræðslu til trúnaðarmanna og námskeiðshalds í þágu félagsmanna aðildarfélaga BHM.

Það er því stefna BHM að bjóða trúnaðarmönnum, starfsfólki og félagsmönnum aðildarfélaga upp á fræðslu og námskeið sem efla þekkingu þeirra á réttindamálum á vinnumarkaði. Jafnframt að hvetja þessa hópa til símenntunar með áhugaverðum fyrirlestrum og námskeiðum. Markmiðið er að halda félagsmönnum upplýstum um yfirstandandi og væntanlegar breytingar á lögum, reglum og kjörum á vinnumarkaði og þeim straumum og stefnum sem hafa áhrif á störf þeirra í nútíð og framtíð.

Markhópar fræðslu BHM

 • Almennir félagsmenn aðildarfélaga BHM
 • Trúnaðarmenn aðildarfélaga BHM
 • Starfsfólk aðildarfélaga BHM

Markmið fræðslu til almennra félagsmanna BHM

 • Að upplýsa um vinnumarkaðstengd málefni, lög og reglur sem varða réttindi og skyldur launafólks og atvinnurekenda. Það felur einnig í sér framboð á fræðslu sem miðar að því að jafna stöðu minnihlutahópa innan BHM (s.s. fatlaðra, blindra, heyrnaskertra, fólks af erlendum uppruna) á við aðra félagsmenn, með t.d. fræðslu um réttindi þeirra og jafnt aðgengi.
 • Að bjóða upp á námskeið eða fyrirlestra sem efla félagsmenn í starfi almennt, s.s. með fræðslu um samskipti á vinnustað, jafnrétti, einelti og áreitni, verkefnastjórnun, notkun algengra tölvuforrita o.s.frv.

Markmið trúnaðarmannafræðslu

 • Að veita trúnaðarmönnum ítarlega fræðslu um réttindi og skyldur trúnaðarmanna, starfsfólks og atvinnurekenda. 
 • Að trúnaðarmenn þekki betur en almennt gerist til allra réttindatengdra mála á vinnumarkaði, viti hvert á að snúa sér vegna mála sem upp koma á vinnustað og hvar á að að leita viðeigandi upplýsinga.

Markmið fræðslu til starfsfólks aðildarfélaga BHM

 • Að bjóða upp á fræðslu sem styrkir starfsfólk í sínum stéttarfélagsstörfum, s.s. hagfræðilegar greiningar og hagtölur, námskeið um undirbúning kjaraviðræðna og samningatækni eða annað sem nýtist í kjaraviðræðum.
 • Að bjóða upp á fræðslu tengda þjónustu við félagsmenn, s.s. námskeið um samskipti, sáttamiðlun, upplýsinga- og kynningarmál o.fl.

Skipulag og framkvæmd

Fræðsludagskrá skal lögð fram tvisvar til þrisvar á ári og birt á heimasíðu BHM.

Vettvangur fræðslu er þríþættur: 

 • Stafrænn, þ.e. á fræðslusíðu bhm.is, Youtube og Livestream síðum BHM
 • Námskeið í sal BHM í Borgartúni 6
 • Málþing

Leitast er við að bjóða upp á rafræn námskeið eins og við verður komið þannig að sem flestir geti nýtt sér þau. Einnig með því að bjóða upp á námskeið í húsi eða málþing þegar viðfangsefnin eru þess eðlis.

Ábyrgð og hlutverk

Fræðslufulltrúi annast fræðslu bandalagsins í samstarfi við framkvæmdastjóra og formann.

Hlutverk og ábyrgð fræðslufulltrúa er skipulagning fræðsludagskrár og allt utanumhald, s.s. upplýsingamiðlun, gerð kostnaðaráætlunar, árangursmat og endurskoðun stefnu.

Sérfræðingar BHM annast miðlun á efni sem er á þeirra sérsviði í samstarfi við fræðslufulltrúa, efni/myndbönd frá BHM skulu endurskoðast a.m.k. einu sinni á ári.

Árangursmat

Mat er lagt á árangur fræðslunnar með því að fylgjast með tölum um aðsókn og áhorf á fræðslumyndbönd, tölur og útleggingar af þeim skulu lagðar fram einu sinni á ári.

Einnig skulu gerðar þjónustukannanir á a.m.k. þriggja ára fresti.

Endurskoðun stefnu

Stefnan skal endurskoðuð á tveggja ára fresti, næsta endurskoðun skal fara fram í febrúar 2023.