Óskum eftir ráðgjafa í þjónustuver

Við leitum að hressum og metnaðarfullum einstaklingi í samhent teymi þjónustuvers BHM. Umsóknarfrestur um stöðu ráðgjafa er til og með 25. júní nk.

Ráðgjafi í þjónustuveri BHM veitir félagsfólki upplýsingar um ýmis mál og veitir aðstoð með umsóknir um styrki úr sjóðum bandalagsins í samvinnu við ráðgjafateymi. Ráðgjafar sjóða vinna náið með stjórnum sjóða BHM og aðstoða við undirbúning og úrvinnslu stjórnarfunda.

BHM eru heildarsamtök 24 aðildarfélaga. Í félögunum eru um 18 þúsund félagar með margvíslegan bakgrunn og sérfræðiþekkingu, sem starfa á öllum sviðum samfélagsins.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Þjónusta við félagsfólk aðildarfélaga BHM
  • Móttaka og meðhöndlun gagna og afgreiðsla umsókna
  • Gagnaöflun fyrir stjórnir sjóða BHM
  • Þátttaka í viðvarandi umbótastarfi á ferlum og rafrænum lausnum þjónustuvers
  • Innleiðing þjónustuaukandi leiða í samvinnu við aðra ráðgjafa þjónustuvers BHM

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • Þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  • Frumkvæði og skipulagshæfni
  • Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti
  • Góð tölvukunnátta

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt