Starfsmenntunarsjóður

Styrkir til sí- og endurmenntunar

Sjóðurinn styrkir sjóðsfélaga vegna kostnaðar sem fellur til vegna sí- og endurmenntunar sem tengist verkefni starfi eða fagsviði umsækjenda.

Réttur til úthlutunar úr Starfsmenntunarsjóði myndast þegar aðildargjald hefur verið greitt í 6 samfellda mánuði.