Umsóknarferli

Umsóknum og fylgigögnum er skilað á Mínum síðum

Umsóknum í Starfsmenntunarsjóð skal skilað rafrænt á Mínum síðum. Skila þarf umsóknum fyrir fyrsta dag hvers mánaðar. Tilskilin gögn þarf að hengja við umsókn í síðasta lagi 20. dag sama mánaðar. Greiðslur úr sjóðnum fara að jafnaði fram 25. dag hvers mánaðar. 

Meðferð umsókna

Starfsmenn sjóðsins afgreiða umsóknir samkvæmt úthlutunarreglum. Allir umsækjendur fá svarpóst þar sem fram kemur hvort umsóknin hefur verið samþykkt eða ekki og hvaða gögnum þurfi að skila til þess að unnt sé að greiða styrkinn út.

Sætti sjóðsfélagi sig ekki við ákvörðun starfsmanna sjóðsins á hann ávallt rétt á að vísa máli sínu til stjórnar Starfsmenntunarsjóðs BHM. Verkefni sem vafi leikur á að falli að reglum sjóðsins eru lögð fyrir stjórn Starfsmenntunarsjóðs. Stjórnin kemur saman níu sinnum á ári og tekur til umfjöllunar fyrirliggjandi umsóknir og önnur mál. Ekki eru stjórnarfundir í febrúar, júlí né desember. Að jafnaði kemur stjórn saman annan þriðjudag í mánuði.

Fylgigögn

Fylgigögnum er skilað til sjóðsins í gegnum Mínar síður. Síðasti skiladagur er 20. hvers mánaðar. Upphæðir styrkja miðast við framlagða reikninga og þá er gerð krafa um að þeir séu sannanlega greiddir. Einungis eru veittir styrkir vegna reikninga sem eru í nafni umsækjanda. Svokallaðir e-miðar frá flugfélögum og staðfestingar á bókunum teljast ekki fullnægjandi staðfesting á greiðslu.

Sé sótt um styrk vegna skipulagðra kynnisferða þarf auk reikninga/greiðslukvittanna að skila inn áritaðu bréf frá yfirmanni eða umsjónarmanni ferðarinnar. Í bréfinu skal ferðinni lýst og tilgangur hennar útskýrður. Einnig skal fylgja þátttakendalisti ásamt ítarlegri dagskrá á faglegum hluta ferðarinnar sem tiltekur þá staði sem heimsóttir eru, hvert efni kynningar er á hverjum stað og tímasetningar..

Greiðsla styrkja

Starfsmenntunarsjóður BHM greiðir út styrki 25. hvers mánaðar eða næsta virka dag þar á eftir. Til að eiga rétt á útgreiðslu styrks þarf sjóðsfélagi að hafa skilað inn umsókn fyrir fyrsta dag sama mánaðar og tilskildum gögnum fyrir 20. dag mánaðarins. Starfsmenn sjóðsins áskilja sér rétt til sveigjanleika í greiðslu styrkja. Sjóðsfélagar bera sjálfir ábyrgð á því að skila inn tilskildum gögnum.

Ef styrkloforðs er ekki vitjað eða tilskilin gögn berast ekki sjóðnum innan níu mánaða frá dagsetningu á tilkynningu um styrkveitingu fellur loforðið niður.

Skýringarmynd á umsóknarferli