Chat with us, powered by LiveChat

Umsóknarferli

Umsóknum og fylgigögnum er skilað á Mínum síðum

Umsóknum í Starfsmenntunarsjóð skal skilað rafrænt á Mínum síðum. Greiðslur úr sjóðnum fara að jafnaði fram á fimmtudegi í hverri viku.

Meðferð umsókna

Starfsmenn sjóðsins afgreiða umsóknir samkvæmt úthlutunarreglum. Allir umsækjendur fá svarpóst þar sem fram kemur hvort umsóknin hefur verið samþykkt eða ekki og hvaða gögnum þurfi að skila til þess að unnt sé að greiða styrkinn út.

Sætti sjóðsfélagi sig ekki við ákvörðun starfsmanna sjóðsins á hann ávallt rétt á að vísa máli sínu til stjórnar Starfsmenntunarsjóðs BHM. Verkefni sem vafi leikur á að falli að reglum sjóðsins eru lögð fyrir stjórn Starfsmenntunarsjóðs. Stjórnin kemur saman að jafnaði einu sinni í mánuði og tekur til umfjöllunar fyrirliggjandi umsóknir og önnur mál. 

Fylgigögn

Fylgigögnum er skilað til sjóðsins í gegnum Mínar síður. Upphæðir styrkja miðast við framlagða reikninga og þá er gerð krafa um að þeir séu sannanlega greiddir. Einungis eru veittir styrkir vegna reikninga sem eru í nafni umsækjanda. Svokallaðir e-miðar frá flugfélögum og staðfestingar á bókunum teljast ekki fullnægjandi staðfesting á greiðslu.

Sé sótt um styrk vegna skipulagðra kynnisferða þarf auk reikninga/greiðslukvittanna að skila inn árituðu bréfi frá yfirmanni eða umsjónarmanni ferðarinnar og/eða þátttakendalista. Einnig skal fylgja með ítarleg dagskrá faglegs hluta ferðarinnar sem tiltekur þá staði sem heimsóttir eru, hvert efni kynningar er á hverjum stað og tímasetningar.

Dæmi um löglegan reikning

Greiðsla styrkja

Starfsmenntunarsjóður BHM greiðir út styrki að jafnaði í hverri viku. Starfsmenn sjóðsins áskilja sér rétt til sveigjanleika í greiðslu styrkja. Sjóðfélagar bera sjálfir ábyrgð á því að skila inn tilskildum gögnum.

Ef styrkloforðs er ekki vitjað eða tilskilin gögn berast ekki sjóðnum innan 12 mánaða frá dagsetningu á tilkynningu um styrkveitingu fellur loforðið niður.