Sjúkra­dag­peningar

Í lífinu getur ýmislegt komið upp á. Félagar í Styrktarsjóði eiga rétt á sjúkradagpeningum vegna tímabundins tekjutaps sökum óvinnufærni vegna veikinda eða slysa.

Greiddir eru sjúkradagpeningar vegna ólaunaðrar fjarveru frá vinnu sem nema 80% af grunni inngreiðslna í sjóðinn sl. 4 mánuði fyrir óvinnufærni, þó að hámarki 713.000 krónur í allt að 4 mánuði.

Sjúkradagpeningar eru greiddir til viðbótar við sjúkradagpeninga frá Sjúkratryggingum Íslands. Samanlagðar skattskyldar tekjur skulu aldrei nema hærri fjárhæð en tekjutap sem til verður vegna veikinda eða slysa. Sjúkradagpeningar geta aldrei verið hærri en atvinnuleysisbætur sem fallið hafa niður. Allar skattskyldar greiðslur frá öðrum aðilum, svo sem Tryggingastofnun ríkisins eða lífeyrissjóði, umfram 20% af grunni inngreiðslna sl. 4 mánuði koma að fullu til frádráttar dagpeningum frá sjóðnum.

Réttur til sjúkradagpeninga tekur mið af fjölda iðgjaldagreiðslna í sjóðinn sl. 4 mánuði. Þannig hefur umsækjandi sem greitt hefur verið fyrir í 3 mánuði áunnið sér rétt til sjúkradagpeningagreiðslu í 3 mánuði. Sjúkradagpeningar eru að hámarki greiddir í 3 mánuði afturvirkt miðað við umsóknardag.

Félagar öðlast rétt til sjúkradagpeninga að nýju eftir 12 mánaða iðgjaldagreiðslu eftir að fyrra bótatímabili lýkur, og öðlast þá hálfan rétt, en fullan eftir 24 mánuði.

Aðrar orsakir fjarveru

Til viðbótar við eigin veikindi eða slys er einnig hægt að sækja um sjúkradagpeninga vegna ólaunaðrar fjarveru sökum:

  • Veikinda barns í allt að 4 mánuði.
  • Vegna veikinda og/eða slysa sjóðfélaga í fæðingarorlofi: Ef foreldri getur ekki annast barn sitt vegna veikinda og/eða slysa í fæðingarorlofi greiðir sjóðurinn allt að 6 vikur. Þó er ekki greitt fyrir fyrstu 10 dagana í veikindum. Forsenda er að viðkomandi segi sig af greiðslum frá Fæðingarorlofssjóði.
  • Veikinda maka sem leiðir til fjarveru frá vinnu, í allt að 2 mánuði. Ekki er greitt fyrir fyrstu 10 dagana í veikindunum.
  • Mjög alvarlegra veikinda annarra nákominna í allt að tvær vinnuvikur. Ekki er greitt fyrir fyrstu 10 dagana í veikindum.
  • Andláts nákominna í allt að tvær vinnuvikur.
  • Tæknifrjóvgunar í allt að sex vikur.
  • Áfengis- eða fíkniefnameðferðar í allt sex vikur.
  • Læknisrannsókna sem eru undanfari frekari aðgerða, líffæragjafar eða annarra aðgerða sem taldar eru nauðsynlegar af lækni.

Félagsfólk sem fær endurhæfingarlífeyri hjá TR heldur réttindum sínum til annarra styrkja en sjúkradagpeninga.

Réttindi sjóðfélaga gagnvart öðrum sjóðum BHM á sjúkradagpeningatímabili

Starfsmenntunarsjóður BHM: Sjóðfélagar viðhalda áunnum réttindum.

Starfsþróunarsetur háskólamanna: Sjóðfélagar viðhalda áunnum réttindum.

Orlofssjóður BHM: Sjóðfélagar sem nutu fullra réttinda í Orlofssjóði áður en dagpeningagreiðslur hófust skulu eiga óskertan rétt í Orlofssjóði meðan á dagpeningagreiðslum stendur.

Umsóknir

Sótt er um inni á Mínum síðum BHM og þar má m.a. nálgast upplýsingar um nauðsynleg gögn.

Spurt og svarað um sjúkra­dag­peninga

Kynntu þér spurningar og svör varðandi sjúkradagpeninga Styrktarsjóðs

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt