Skráning vinnutíma

Atvinnurekendum er skylt að koma upp hlutlægu, áreiðanlegu og aðgengilegu kerfi vegna skráningar á vinnutíma starfsmanna sinna þar sem meðal annars koma fram upplýsingar um:

  • daglegan og vikulegan vinnutíma,
  • á hvaða tíma sólarhrings unnið er, og
  • samfelldan hvíldartíma og vikulegan frídag.

Einnig skulu skráðar upplýsingar um tilvik þar sem vikið hefur verið frá reglum um hvíldartíma og vikulegan frídag sem og upplýsingar um hvort starfsmenn hafi í slíkum tilvikum fengið hvíld síðar.

Nægjanlegt er að vinnutími starfsmanns sé skráður í ráðningarsamningi sé vinnutími hans reglubundinn að jafnaði og skulu frávik frá þeim vinnutíma þá skráð sérstaklega í samræmi við framangreindar reglur.

Starfsmaður skal eiga þess kost að nálgast upplýsingar um skráningu síns vinnutíma, frávik o.s.fr. 12 mánuði aftur í tímann.

Framgreind ákvæði um skráningu vinnutíma koma fram í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

Í lögunum er ekki gerð krafa um tiltekna aðferð eða tækni við skráningu vinnutíma.

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt