Vinnuverndarsjóður býður verkefna- og rannsóknarstyrki

Innan BHM starfar margt fólk á sviði rannsókna og/eða forvarna. Því er vert að vekja athygli á nýjum vinnuverndarsjóði sem hefur það að markmiði að efla rannsóknir á sviði vinnuverndar og stuðla að bættri vinnuvernd á íslenskum vinnumarkaði. Hægt er að sækja um rannsóknar- eða verkefnastyrk til sjóðsins til 12. desember nk.

Vinnuverndarsjóður er nýtt samstarfsverkefni Félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og Vinnuefltirlitsins. Við fyrstu úthlutun sjóðsins verður lögð sérstök áhersla á verkefni og rannsóknir er varða tengsl einstakra sjúkdóma og vinnutengdra einkenna við vinnuumhverfi. Áhugasamir eru hvattir til að kynna sér nánar reglur um úthlutun styrkja úr Vinnuverndarsjóði. Smellið hér til að sækja reglur

Við mat á umsóknum verður einkum litið til verkefna og rannsókna er varða:

 • tengsl einstakra sjúkdóma og vinnutengdra einkenna við vinnuumhverfi
 • samfélagslegan og efnahagslegan ávinning af vinnuvernd
 • orsakir, tíðni og þróun vinnuslysa í ákveðnum starfsgreinum
 • jákvæða ímynd og viðhorf almennings til vinnuverndar
 • vitundarvakningu einstakra hópa á vinnumarkaði um vinnuvernd, svo sem starfsfólks sem skilur ekki íslensku, ungs fólks og starfsfólks er sinnir áhættusömum störfum.
 • þekkingu á mikilvægi góðrar vinnustaðamenningar
 • tengsl slæmra vinnuskilyrða og fjarveru starfsfólks
 • aukna vitund almennings um vinnutengda kulnun og hvernig megi fyrirbyggja hana
 • nýsköpun á sviði vinnuverndar
 • viðbrögð við áhrifum aukinnar sjálfvirkni og tæknivæðingar á vinnuumhverfið
 • áhrif samþættingar fjarvinnu og vinnu á vinnustað á vinnuvernd

Við fyrstu úthlutun sjóðsins verður lögð sérstök áhersla á verkefni og rannsóknir er varða tengsl einstakra sjúkdóma og vinnutengdra einkenna við vinnuumhverfi.

Gæði rannsóknar- eða verkefnaáætlunar ásamt vísindalegu gildi, nýmæli og mikilvægi er lagt til grundvallar við mat á styrkhæfi umsókna auk menntunar og hæfis umsækjenda. Á vef Vinnueftirlitsins má finna nánari leiðbeiningar um það sem þarf að koma fram í umsókn.

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt