Chat with us, powered by LiveChat
  • BHM-FLUGM+uLASTJ+oRN

Auglýsingaskylda

Skylda atvinnurekanda að auglýsa laus störf

Við könnun á auglýsingaskyldu og atriðum því tengdu ber að horfa til viðkomandi kjarasamnings, gildandi laga og hvort starfið er á almennum eða opinberum vinnumarkaði. 

Engin auglýsingaskylda hvílir á atvinnurekendum á almennum markaði um lausar stöður eða störf. 

Hér er fjallað um auglýsingaskyldu hjá ríki, Reykjavíkurborg og öðrum sveitarfélögum.


Auglýsingar á lausum störfum hjá ríki

Meginreglan er að auglýsa skuli öll laus störf, bæði embætti og önnur störf. Umsóknarfrestur um auglýst störf skal a.m.k. vera 2 vikur frá birtingu auglýsingar. Fullnægjandi birting auglýsingar getur verið með tvennum hætti.

  1. Annars vegar með því að birta auglýsingu á vefnum starfatorg.is ásamt tilvísun til hennar í yfirlitsauglýsingu sem birt er í dagblaði sem gefið er út á landsvísu.
  2. Hins vegar með því að birta auglýsingu í dagblaði sem gefið er út á landsvísu.

Störf sem eru undanþegin auglýsingaskyldu eru störf sem eru til skemmri tíma en 2 mánaða, störf sem eru vegna afleysinga innan við 12 mánuði eða störf sem auglýst hafa verið innan síðustu sex mánaða og í þeirri auglýsingu hafi þess verið getið að umsóknin geti gilt í sex mánuði. Ekki er skylt að auglýsa starf laust til umsóknar þegar starfi tiltekins starfsmanns er breytt t.d. í tilefni af nýju skipulagi.

Auglýsingar á lausum störfum hjá Reykjavíkurborg

Það er skylda stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar að auglýsa öll laus störf laus til umsóknar á opinberum vettvangi. Skal það gert með 14 daga fyrirvara að jafnaði.

Þó er ekki skylt að auglýsa afleysingastörf vegna fæðingarorlofs eða veikinda eða störf þar sem ráðning skal standa 12 mánuði eða skemur, tímavinnustörf, störf nema eða störf unglinga í vinnuskóla. Ef borgaryfirvöld líta svo á að ráða skuli í stöðu með uppfærslu innan starfsgreinarinnar eða frá hliðstæðum starfsgreinum skal staðan auglýst á þeim vettvangi einum.

Auglýsingar á lausum störfum hjá öðrum sveitarfélögum

Að jafnaði skulu störf hjá sveitarfélögum auglýst til umsóknar á opinberum vettvangi en um auglýsingaskyldu fer að lögum. Einstök sveitarfélög hafa mörg hver sett sér skýrari reglur hvað varðar auglýsingar starfa.

Ítarefni

Ákvæði um auglýsingaskyldu samkvæmt lögum og reglum