Opinber störf

Í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins er ekki gerð krafa um íslenskan ríkisborgararétt. 

Um aðgengi fólks að störfum í opinberri þjónustu gilda almennar reglur um jafna meðferð án tillits til ríkisfangs. Sömu reglur gilda í Svíþjóð, Danmörku, Noregi og Finnlandi. Alls staðar eru störf hjá hinu opinbera aðgengileg þeim sem hafa tilskilin atvinnuleyfi, eins og fram kemur í frumvarpi til breytinga á starfsmannalögum sem tóku gildi í febrúar 2019. Með þeirri breytingu var ákvæði laganna um íslenskan ríkisborgararétt sem skilyrði til að fá skipun eða ráðningu í starf hjá hinu opinbera fellt brott.

Í dag eru almenn hæfisskilyrði fyrst og fremst bundin við að starfsfólk hafi almenna menntun og að auki þá sérmenntun sem lögum samkvæmt er krafist eða eðli málsins samkvæmt verður að heimta til óaðfinnanlegrar rækslu starfans, sbr. 6. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

EES-reglur

Samkvæmt 4. mgr. 28. gr. EES-samningsins er aðildarríkjum heimilt að undanskilja störf í opinberri þjónustu frá reglum um frjálsa för og binda aðgang að þeim við eigin ríkisborgara. Um sérstaka undanþágu er að ræða frá reglum EES-réttar um frjálst flæði launafólks sem Ísland, líkt og önnur Norðurlönd, hefur kosið að byggja ekki á.

Í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins kemur fram að í þeim ríkjum þar sem þessari undanþágu hefur verið beitt skuli hún túlkuð þröngt. Sýna þurfi fram á að starfið sem um ræðir feli í sér beina eða óbeina aðild að beitingu opinbers valds sem hafi þann tilgang að vernda ríkið eða almenna hagsmuni annarra opinberra aðila.

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt