Orlofs- og desemberuppbót

Tvær tegundir af persónuuppbótum

Orlofsuppbót

 Vinnuveitandi/samningur 2019 2018 2017   2016  2015
 Ríki  48.000  46.500 44.500 42.000
 Reykjavíkurborg
48.000 46.500 44.500 40.500
 Samband íslenskra sveitarfélaga
48.000 49.000 48.000 42.000
 Samtök atvinnulífsins (aðalkjarasamningur)
 48.000  46.500 44.500  42.000

Orlofsuppbót skal greiða 1. júní ár hvert en miðað er við 1. maí hjá þeim sem starfa hjá öðrum sveitarfélögum en Reykjavíkurborg.

Starfsmaður sem er í starfi allt orlofsárið (1. maí til 30. apríl) fær greidda orlofsuppbót.  Sé viðkomandi í  hlutastarfi eða starfar hluta árs fær hann greidda orlofsuppbót í samræmi við starfshlutfall eða starfstíma. 

Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3ja mánaða (13 vikna) samfellt starfs á orlofsárinu skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.  Sama gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu vinnuveitanda lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum.

Desemberuppbót

Vinnuveitandi/samningur 2019 2018  2017  2016  2015 
Ríki 92.000 89.000 86.000 82.000 78.000
Reykjavíkurborg 100.100 97.100 94.300 90.700 85.600
Samband íslenskra sveitarfélaga
113.000 113.000 103.000 100.000 94.800
Samtök atvinnulífsins (aðalkjarasamningur)  89.000 86.000  82.000 78.000

Desemberuppbót skal greiða 1. desember ár hvert, upphæð mv. fullt starf.

Ríki og Reykjavíkurborg

Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október. Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum samkvæmt öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á uppbótina reiknast ekki orlofsfé.

Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili. Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda uppbót í desember miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs (fæðingarorlof reiknast til starfstíma hjá opinberum starfsmönnum).

Samband íslenskra sveitarfélaga

Starfsmaður í fullu starfi fær greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár.

Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár. Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu en hafði þá starfað samfellt í a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda persónuuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu. Hlutfall skv. þessari málsgrein er reiknað sem hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12 mánuði á almanaksárinu af síðast gildandi persónuuppbót.

Persónuuppbót greiðist starfsmönnum sem fóru á eftirlaun á árinu enda hafi þeir skilað starfi er svari til a.m.k. hálfs starfsárs það ár. Sama regla gildir um þá sem sökum heilsubrests, minnka við sig starf, enda liggi fyrir um það vottorð læknis. Heildargreiðsla til eftirlaunaþega verði aldrei hærri en full persónuuppbót. Framangreind persónuuppbót er með inniföldu orlofi og greiðist sjálfstætt og án tengsla við laun.

Samtök atvinnulífsins

Starfsmenn, aðrir en stjórnendur, fá greidda desember- og orlofsuppbót í samræmi við aðalkjarasamning SA á almennum vinnumarkaði.  Heimilt er í ráðningarsamningi að fella uppbætur inn í mánaðarlaun starfsmanns eða semja um annan greiðslumáta.