Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög

Laun félagsfólks í aðildarfélögum BHM sem starfa hjá Reykjavíkurborg og sveitarfélögum byggja annars vegar á miðlægum heildarkjarasamningi við viðsemjendur hvað varðar laun og almenn réttindi. Hins vegar fara laun félagsmanna eftir starfsmati sem raðar starfsmönnum í launaflokka eftir ábyrgð og álagi sem starfinu fylgir.

Reykjavíkurborg

Kjarasamningar aðildarfélaga BHM og Reykjavíkurborgar eru aðgengilegir á heimasíðu borgarinnar.

Samband íslenskra sveitarfélaga

Kjarasamningar aðildarfélaga BHM og sambandsins eru birtir á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Starfsmat

Starfsmatskerfi er notað til að meta með kerfisbundnum hætti þær kröfur sem störf gera til starfsmanna. Kerfið byggir á hlutlægum viðmiðum sem notuð eru til að bera saman störf í samræmi við þær kröfur sem í störfunum felast, óháð hæfni þeirra sem þau vinna.

Markmið starfsmats er að tryggja að starfsmönnum séu ákvörðuð laun með eins málefnalegum og hlutlægum aðferðum og hægt er og á að leiða til þess að störfum sé raðað þannig til grunnlauna að þau séu hin sömu fyrir störf sem metin eru jafnkrefjandi, óháð starfsstöðum, stéttarfélagi eða kyni.

Starfsmat er í stuttu máli:

  • aðferð til að leggja samræmt mat á ólík störf
  • aðferð til að gera forsendur launaákvarðana sýnilegri
  • aðferð til þess að gera rökin á bak við launaákvarðanir skýrari
  • leið til að ákvarða sömu laun fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf

Starfsmat er ekki:

  • mat á persónulegri hæfni starfsmanna í starfi
  • mat á árangri starfsmanna í starfi
  • mat á frammistöðu starfsmanna í starfi

Verkefnastofa starfsmats sér um starfsmat fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg.

Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á heimasíðunni www.starfsmat.is


Aðildarfélög BHM

Sérfræðingar á skrifstofum aðildarfélaga BHM veita upplýsingar um starfskjör félagsfólks samkvæmt kjarasamningi og þýðingu starfsmats fyrir launasetningu á einstökum vinnustöðum.

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt