Skip to content

Orlofs- og desemberuppbætur

Í kjarasamningum aðildarfélaga BHM eru ákvæði um orlofs- og desemberuppbætur.

Samið er um slíkar persónuppbætur fyrir hvert og eitt ár. Uppbótin er föst krónutala og reiknast ekki orlof á hana.

Ríki, Reykjavíkurborg og sveitarfélög


Orlofsuppbót árið 2023 er 56.000.

Gjalddagi orlofsuppbótar er 1. júní en miðað er við 1. maí hjá þeim sem starfa hjá öðrum sveitarfélögum en Reykjavíkurborg.

Orlofsuppbót miðast við fullt starf næstliðið orlofsár, en reiknast ella hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaða/13 vikna samfellt starf á orlofsárinu, skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall. Sama gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins. Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé. Áunnin orlofsuppbót eru gerð upp samhliða starfslokum.

Desemberuppbót árið 2023 er sem hér segir.

  • Ríki — 103.000 kr.
  • Reykjavíkurborg — 115.000 kr.
  • Samband íslenskra sveitarfélaga — 124.750 kr. (verður uppfært fyrir 2023 þegar samningar liggja fyrir)

Gjalddagi desemberuppbótar er 1. desember ár hvert.

Full uppbót miðast við fullt starfshlutfall á viðmiðunartímabili eins og það er skilgreint í kjarasamningi sem viðkomandi starfsmaður fellur undir. Hjá ríki og Reykjavíkurborg er tímabilið 1. janúar til 31. október. Hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga er tímabilið 1. janúar til 30. nóvember.

Uppbótin er hlutfallsleg hafi starfsmaður verið í hlutastarfi eða starfað hluta úr ári.

Almennur vinnumarkaður (verður uppfært fyrir 2023 þegar samningar liggja fyrir)

Starfsmenn, aðrir en stjórnendur, fá greidda desember- og orlofsuppbót í samræmi við aðalkjarasamninga Samtaka atvinnulífsins (SA) á almennum vinnumarkaði, sbr. grein 1. 5 í samningi aðildarfélaga BHM og SA.

Orlofsuppbót er kr. 53.000 á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2022. Orlofsuppbót er greidd þann 1. júní ár hvert.

Orlofsuppbótin greiðis þann 1. júní miðað við starfshlutfall og starfstíma á orlofsárinu, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30 apríl eða eru í starfi fyrstu viku í maí. Orlofsuppbót innifelur orlof.

Desemberuppbót fyrir árið 2022 er kr. 98.000 og greiðist eigi síðar en 15. desember.

Réttur til fullrar desemberuppbótar miðast við að starfsmaður hafi unnið 45 vikur eða meira á almanaksárinu, 1. janúar - 31. desember, fyrir utan orlof.

Heimilt er í ráðningarsamningi að fella uppbætur inn í mánaðarlaun starfsmanns eða semja um annan greiðsluhátt.

Fjarvistir

Eftir eins árs starf hjá sama vinnuveitanda teljast fjarvistir vegna lögbundins fæðingarorlofs til starfstíma við útreikning desember- og orlofsuppbótar. Sú regla gildir samkvæmt öllum kjarasamningum BHM.

Sama gildir ef kona þarf af öryggisástæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma, sbr. reglugerð um ráðstafanir til þess að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti.