Bandalag háskólamanna

Heildarsamtök háskólamenntaðra á vinnumarkaði

Bandalag háskólamanna var stofnað árið 1958 og er bandalag 27 fag- og stéttarfélaga háskólamenntaðs fólks á íslenskum vinnumarkaði . Félagsmenn aðildarfélaga bandalagsins voru tæplega 14 þúsund í upphafi ársins 2019.

Hlutverk BHM er að:

  • Efla aðildarfélögin og stuðla að gagnkvæmum stuðningi og samstöðu milli þeirra.
  • Efla þekkingu félagsmanna á kjara- og réttindamálum.
  • Móta sameignlega stefnu félaganna í hagsmunamálum þeirra.
  • Semja um sameiginleg hagsmuna- og réttindamál skv. umboði.
  • Aðstoða félögin við gerð kjarasamninga.
  • Gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart stjórnvöldum og löggjafarvaldi.
  • Hafa frumkvæði að umræðu um háskólamenntun og stöðu háskólamenntaðra á vinnumarkaði.
  • Vinna reglulega greiningu á launaþróun á vinnumarkaði til undirbúnings kjaraviðræðna.
  • Eiga samstarf við systursamtök háskólamenntaðra og önnur sambærileg samtök erlendis.
  • Annast rekstur sameiginlegra sjóða aðildarfélaganna samkvæmt þjónustusamningum.