Skip to content

Orlofsréttur

Orlofslög kveða á um rétt og skyldu starfsfólks til að taka sér árlegt frí frá störfum sem það nýtir í hvíld og endurnæringu. Í því felst bæði réttur til að taka leyfi frá störfum og réttur til launagreiðslna á meðan orlofinu stendur.

Orlofsréttindi launafólks er tryggð með orlofslögum og kjarasamningum aðildarfélaga BHM. Sú meginregla gildir að lögin rýra ekki víðtækari og hagkvæmari orlofsrétt samkvæmt öðrum lögum, samningum eða venjum. Það felur í sér að kveði t.d. kjarasamningur á um betri orlofsrétt en lögin kveða á um þá gildir kjarasamningurinn. Samningur sem kveður á um lakari rétt en lögin er hins vegar ógildur.

Orlofslög kveða á um rétt og skyldu starfsfólks til að taka sér árlegt frí frá störfum sem það nýtir í hvíld og endurnæringu. Í því felst bæði réttur til að taka leyfi frá störfum og réttur til launagreiðslna á meðan orlofinu stendur.

Vinnutímatilskipun ESB (2003/88/EB), sem innleidd hefur verið hér á landi með vinnutímasamningi aðila vinnumarkaðarins, kveður á um skyldu aðildarríkja til að tryggja launafólki rétt til launaðs orlofs í a.m.k. 4 vikur á hverju ári í samræmi við ákvæði landsréttar um ávinnslu og veitingu slíks réttar.