Chat with us, powered by LiveChat

Biðlaun

Ákvæði um biðlaun er svokallað sólarlagsákvæði

Ef starfsmaður ríkisins fær formlega tilkynningu um niðurlagningu starfs vegna skipulagsbreytinga þarf að gæta að því hvort starfsmaður eigi biðlaunarétt. Ákvæði um biðlaun er svokallað sólarlagsákvæði og mun með tíð og tíma falla úr gildi þar sem það takmarkast samkvæmt efni sínu við starfsmenn sem hófu störf í þjónustu ríkisins fyrir gildistöku laganna, þ.e. þann 1. júlí 1996.

 • Biðlaunarétturinn er sex mánuðir nema starfsmaðurinn hafi starfað lengur en 15 ár þá er hann tólf mánuðir.
 • Þegar biðlaunaréttur er metinn skal fyrst telja samfelldan starfstíma frá 1 júlí 1996 og síðan allan starfstíma hjá ríkinu fyrir 1996 hvort sem þá var um samfellt starf að ræða eða ekki.
 • Biðlaun gilda ekki um starfsmenn sem hófu störf eftir 1 júlí 1996.
 • Ef starfsmaður á rétt til biðlauna þarf að meta hversu mikinn rétt hann á.
  • Starfsmenn fá ekki greitt orlofsfé á biðlaun og heldur ekki vaktaálagsgreiðslur.
  • Biðlaun taka almennum launahækkunum sem verða á biðlaunatímabilinu
 • Starfsmaður á biðlaunum fær greidd föst mánaðarlaun fyrir dagvinnu, fasta yfirvinnu, persónuuppbót og orlofsuppbót.
 • Biðlaunaréttur getur komið til álita við minnkun á starfshlutfalli og gæti þar verið um niðurlagningu á hluta starfs að ræða.
 • Taki starfsmaður við nýju starfi áður en biðlaunarétturinn er liðinn falla biðlaun niður ef launin í nýja starfinu eru jöfn eða hærri þeim launum sem starfsmaður hafði áður.

Fjallað er um biðlaunarétt starfsmanna sveitarfélaga í viðkomandi kjarasamningum.