Skip to content

Jafnvægi einkalífs og vinnu

Mikilvæg skref hafa verið tekin til að stuðla að betra jafnvægi vinnu- og fjölskylduábyrgðar launafólks.

Í jafnréttislögum er samræming fjölskyldu- og atvinnulífs skilgreind meðal þeirra leiða til að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns og koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna á öllum sviðum samfélagsins.

Samræming fölskyldu- og atvinnulífs liggur einnig til grundvallar reglum um fæðingar- og foreldraorlofs samhliða því meginmarkmiði að tryggja barni samvistir við báða foreldra.

Starfsfólk með þunga fjölskylduábyrgð nýtur aukins starfsöryggis. Óheimilt er að segja starfsfólki upp störfum vegna fjölskylduábyrgðar sem skilgreind er sem skyldur gagnvart börnum og maka sem búa á heimili starfsmanns og greinilega þarfnast umönnunar hans, svo sem vegna veikinda eða fötlunar.

Samningar á vinnumarkaði sem undirritaðir voru veturinn 2019/2020 um styttingu vinnuvikunnar í allt 36 virkar stundir er mikið framfaraskref. Með þeim er stefnt að umbótum í starfsemi ríkisstofnana og að auka samræmingu vinnu og einkalífs.

Jafnvægi vinnu og einkalífs er verkefni stjórnenda og starfsfólks á hverjum vinnustað. Nauðsynlegt er að aðilar vinnusambandsins virði lög- og samningsbundin skil vinnu- og frítíma.