Chat with us, powered by LiveChat

Nefndir og ráð

Fastanefndir BHM og aðrar nefndir

Fastanefndir BHM

Innan BHM starfa fimm fastanefndir sem er ætlað að fylgja eftir stefnumótun aðalfundar:

 Nefnd  Fulltrúar
 Kjara- og réttindanefnd Anna María Frímannsdóttir, Sálfræðingafélag Íslands, formaður
  Helga Birna Ingimundardóttir, Félag háskólakennara
  Georg Brynjarsson, Félag íslenskra félagsvísindamanna
  Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra Náttúrufræðinga
  Kjartan Hreinsson, Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins
  Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM (verkefnastjóri nefndarinnar)
   Varamenn:
   Helga Björg Kolbeinsdóttir, Fræðagarður
   
Jafnréttisnefnd Kristín Einarsdóttir, Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins
  Arna Matthildur Eggertsdóttir, Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga
  Þóra Kristín Þórsdóttir, Félag íslenskra félagsvísindamanna
  Arna Pálsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga
  Óskar M. Sigurðsson, Fræðagarður
  Elísa Jóhannsdóttir, fræðslu- og jafnréttisfulltrúi BHM (verkefnastjóri nefndarinnar)
   Varamenn:
   Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, Fræðagarður
   Alda Margrét Hauksdóttir, Félag lífeindafræðinga
   
Kjörstjórn  Andri Valur Ívarsson , lögmaður BHM, formaður
   Runólfur Vigfússon, Félag íslenskra náttúrufræðinga
   Íris Davíðsdóttir, Félag háskólakennara 
   Varamaður:
   Helga B. Kolbeinsdóttir, Fræðagarður
   
Lagabreytinganefnd  Andri Valur Ívarsson , lögmaður BHM, starfsmaður nefndarinnar
   Björg Eva Erlendsdóttir, Fræðagarður
   Bragi Skúlason, Fræðagarður
   Íris Davíðsdóttir, Félag háskólakennara
   Íris Kristinsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga
   Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga, formaður

 

Aðrar nefndir BHM

   
 Framboðsnefnd Eðvald Einar Stefánsson, Fræðagarður
  Jóngeir H. Hlinason, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
   Svava S. Steinarsdóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga
   Steinunn Bergmann, Félagsráðgjafafélag Íslands
   Þóra Leósdóttir, Iðjuþjálfafélag Íslands
   
   Varamenn:
  Guðrún Ósk Kristinsdóttir, Fræðagarður
  Alda Margrét Hauksdóttir, Félag lífeindafræðinga

Stjórnir sjóða sem reknir eru af BHM

Sjóður   Stjórn
Orlofssjóður BHM Gerður Pálsdóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands, formaður
  Baldvin Zarioh, Félag háskólakennara
  Björn Bjarnason, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
  Bragi Skúlason, Fræðagarður
  Ása Sigríður Þórisdóttir, Félag íslenskra félagsvísindamanna
  Helga Björg Kolbeinssdóttir, Fræðagarður
  Sigurlaug H. Traustadóttir, Félagsráðgjafafélag Íslands  
     
Starfsmenntunarsjóður BHM Einar Mar Þórðarson, skipaður af fjármálaráðherra
  Heiða Björg Jósefsdóttir, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
  Halldóra Friðjónsdóttir, skipuð af fjármálaráðherra
  Ester Ósk Traustadóttir, Félag íslenskra félagsvísindamanna
   
 Styrktarsjóður BHM Kristín Arnórsdóttir, Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins
  Runólfur Vigfússon, Félag íslenskra náttúrufræðinga
  Anna Lilja Magnúsdóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
  Sveinn Tjörvi Viðarsson, Stéttarfélag lögfræðinga
  Baldur Freyr Ólafsson, Kjarafélg viðskipta- og hagfræðinga
   
Sjúkrasjóður BHM Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga, formaður
  Hanna Dóra Másdóttir, Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins
  Hjalti Einarsson, Fræðagarður
  Júlíana Guðmundsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga
  Tryggvi Ingason, Sálfræðingafélag Íslands
   
Starfsþróunarsetur háskólamanna Laufey E. Gissurardóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands (Formaður)
  Jökull Heiðdal Úlfsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti
  Einar Mar Þórðarson, fjármála- og efnahagsráðuneyti (varaformaður)
  Harpa Ólafsdóttir, Reykjavíkurborg
 Kristmundur Þór Ólafsson, Félag íslenskra félagsvísindamanna
 Þóra Leósdóttir, Iðjuþjálfafélag Íslands
  Tryggvi Ingason, Sálfræðingafélag Íslands (varamaður)
  Hjalti Einarsson, Fræðagarður (varamaður)

Fulltrúar BHM í nefndum, stjórnum og ráðum utan bandalagsins

 

 Nefnd  Fulltrúi BHM
Hagrannsóknarstofnun samtaka launafólks í almannaþjónustu (HASLA)
Samráðsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og BHM Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
  Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM
  Laufey E. Gissurardóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
Ferðakostnaðarnefnd Júlíana Guðmundsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga
Kjararannsóknarnefnd opinberra starfsmanna
Samráðsnefnd BHM, BSRB og Reykjavíkurborgar um réttindi og skyldur borgarstarfsmanna Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
Samráðsnefnd BHM, BSRB, KÍ, launanefndar sveitarfélaga, ríkis og Reykjavíkurborgar um launuð forföll vegna veikinda og slysa Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM
Samstarfsnefnd stjórnar LSR um túlkun á eftirmannsreglu o.fl. vafamálum Birgir Guðjónsson, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
Samráðsnefnd ríkisins, aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga
Kjaratölfræðinefnd Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM
Nefnd um aðferðafræði við útreikning vísitölu neysluverðs Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM
Málræktarsjóður Sigurður Konráðsson, Félag háskólakennara
Nefnd um endurskoðun 12. kafla kjarasamnings um veikindarétt Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
Nefnd um jöfnun launa milli vinnnumarkaða Guðfinnur Þór Newman, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
Starfshópur um lífeyrisaldur tiltekinna stétta Gyða Hrönn Einarsdóttir, varaformaður BHM
Valnefnd vegna hvatningarverðlauna Reykjavíkurborgar Þórhildur Lilja Ólafsdóttir
Bakhjarlanefnd verkefnis um ,,þriðja æviskeiðið" (Catch the BALL) Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
Samráðshópur um mótun fjölskyldustefnu Steinunn Bergmann, Félagsráðgjafafélag Íslands
Stjórn Vinnueftirlitsins Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM
  Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM, varamaður
Stjórn Vinnumálastofnunar Erna Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri BHM
  Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM, varamaður
Stjórn Atvinnuleysistryggingarsjóðs Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga
Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins Unnur Pétursdóttir, formaður Félags sjúkraþjálfa
   Georg Brynjarsson, Þjónustuskrifstofu FHS
Stjórn Brúar lífeyrissjóðs Þorkell Heiðarsson, Félag íslenskra náttúrufræðinga
  María Rúnarsdóttir, Félagsráðgjafafélagi Íslands, varamaður
Varamaður í stjórn VIRK starfsendurhæfingarsjóðs Jóhann Gunnar Þórarinsson, varaformaður BHM
Dómari í félagsdómi Kristín Benediktsdóttir, lögfræðingur og lektor við Háskóla Íslands
Jafnréttisráð
Samráðsnefnd félagsmálaráðuneytis og samtaka aðila vinnumarkaðarins um framkvæmd reglna á sviði félagsmála sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM
Nefnd vegna 27. greinar starfsmannalaga Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM
Nefnd launþegasamtaka vegna alþjóðlegs baráttudags launafólks, 1. maí Óli Jón Jónsson, kynningarfulltrúi BHM
Nefnd vegna alþjóðlegs baráttudags kvenna, 8. mars Karen Ósk Pétursdóttir, sérfræðingur BHM í kjara- og réttindamálum
Höfundarréttarráð Hrafnhildur Guðjónsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga
   Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM, varamaður.
Samstarfshópur um fagháskóla  Michael Dal, Félag háskólakennara
  Karen Ósk Pétursdóttir, sérfræðingur BHM í kjara- og réttindamálum, varamaður
Starfshópur um endurskoðun greiðslukerfis almannatrygginga Henný Hinz, hagfræðingur ASÍ (sameiginlegur fulltrúi ASÍ, BSRB og BHM)
   Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM, varamaður
Forvarnarverkefni VIRK  María Rúnarsdóttir, Félagsráðgjafafélag Íslands
Jafnréttisnefnd Ríkislögreglustjóra  Súsanna Björg Fróðadóttir, Séttarfélagi lögfræðinga
   Vilhjálmur Reyr Þórhallsson, Stéttarfélagi lögfræðinga
Starfshópur um vörn gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði  Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
Starfshópur Íbúðalánasjóðs (Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar) vegna aðgerða fyrir tekjulága á húsnæðismarkaði  
  Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM, varamaður
Samhæfingarhópur til að skoða stöðu námsmanna og atvinnuleitenda, atvinnu- og menntaúrræði Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM
  Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM, varamaður
Nefnd félags- og barnamálaráðherra um aðgerðir til að sporna við brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði. Júlíana Guðmundsdóttir, lögfræðingur Þjónustuskrifstofu FS 
   Runólfur Vigfússon, lögfræðingur FÍN
 Þjóðhagsráð  Friðrik Jónsson, formaður BHM