Nefndir og ráð

Fastanefndir BHM og aðrar nefndir

Fastanefndir BHM

Innan BHM starfa fimm fastanefndir sem er ætlað að fylgja eftir stefnumótun aðalfundar:

 Nefnd  Fulltrúar
 Kjara- og réttindanefnd Anna María Frímannsdóttir, Sálfræðingafélag Íslands, formaður
  Helga Birna Ingimundardóttir, Félag háskólakennara
  Hjalti Einarsson, Þjónustuskrifstofa FFSS
  Laufey E. Gissurardóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
  Kjartan Hreinsson, Dýralæknafélag Íslands
  Georg Brynjarsson , hagfræðingur BHM (verkefnastjóri nefndarinnar)
   Varamenn:
   Helga Björg Kolbeinsdóttir, Fræðagarður
   Guðmundur Ingi  Guðmundsson, FH
   
Þjónustu- og aðbúnaðarnefnd             Hafdís E. Jónsdóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga
  Laufey E. Gissurardóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
  Þórdís Hadda Yngvadóttir, Fræðagarður
   Varamenn:
   Hrafnhildur Halldórsdóttir, Fræðagarður
   
Jafnréttisnefnd Gyða Hrönn Einarsdóttir, Félag lífeindafræðinga
  Heiða Björk Jósefsdóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga
  Íris Dögg Björnsdóttir, Félag íslenskra félagsvísindamanna, formaður
  Páll Haukur Björnsson, Samband íslenskra myndlistarmanna
  Óskar M. Sigurðsson, Fræðagarður
  Karen Ósk Pétursdóttir , sérfræðingur BHM í kjara- og réttindamálum (verkefnastjóri nefndarinnar)
   Varamenn:
   Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, Fræðagarður
   Íris Davíðsdóttir, Félag háskólakennara
   
Kjörstjórn  Andri Valur Ívarsson , lögmaður BHM, formaður
   Runólfur Vigfússon, Félag íslenskra náttúrufræðinga
   Halldór K. Valdimarsson, Fræðagarður
   Varamaður:
   Íris Kristinsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga
   
Lagabreytinganefnd  Andri Valur Ívarsson , lögmaður BHM, formaður
   (aðrir nefndarmenn verða kjörnir á aðalfundi 2020)

 

Aðrar nefndir BHM

   
Félagskjörnir skoðunarmenn reikninga Helga Kolbeinsdóttir, Fræðagarður
  Reynir Örn Jóhannsson, Félag háskólakennara
  Varamaður:
   Gunnar Gunnarsson, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
   
 Framboðsnefnd  Svava S. Steinarsdóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga
   Marín Guðrún Hrafnsdóttir, Fræðagarður
   Ársæll Baldursson, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
   Steinunn Bergmann, Félagsráðgjafafélag Íslands
   Þóra Leósdóttir, Iðjuþjálfafélag Íslands
   Varamenn:
   Sigurður Trausti Traustason, Fræðagarður
   Ásta Valdimarsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga

Stjórnir sjóða sem reknir eru af BHM

Sjóður   Stjórn
Orlofssjóður BHM Lilja Grétarsdóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga, formaður
  Baldvin Zarioh, Félag háskólakennara
  Björn Bjarnason, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
  Gerður Pálsdóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
  Ása Sigríður Þórisdóttir, Félag íslenskra félagsvísindamanna
  Helga Björg Kolbeinssdóttir, Fræðagarður
  Sæunn Pétursdóttir, Iðjuþjálfafélag Íslands  
     
Starfsmenntunarsjóður BHM Einar Mar Þórðarson, skipaður af fjármálaráðherra
  Péter Szklenár, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
  Pétur Jónasson, skipaður af fjármálaráðherra
  Ester Ósk Traustadóttir, Félag íslenskra félagsvísindamanna
   
 Styrktarsjóður BHM Ragna Steinarsdóttir, Félag háskólakennara, formaður
  Runólfur Vigfússon, Félag íslenskra náttúrufræðinga
  Anna Lilja Magnúsdóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
  Sveinn Tjörvi Viðarsson, Stéttarfélag lögfræðinga
  Sigrún Guðnadóttir, Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga
   
Sjúkrasjóður BHM Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga, formaður
  Hanna Dóra Másdóttir, Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins
  Hjalti Einarsson, Fræðagarður
  Sigríður Karen J. Bárudóttir, Sálfræðingafélag Íslands
  Hjálmar Kjartansson, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
   
Starfsþróunarsetur háskólamanna  Ína Björg Hjálmarsdóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga, formaður
  Bragi Skúlason, Fræðagarður
  Elfa Björt Hreinsdóttir, Sálfræðingafélag Íslands
  Gunnar Björnsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti
  Sverrir Jónsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti
  Elín Valgerður Margrétardóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti

Fulltrúar BHM í varanlegum samstarfsnefndum og fastanefndum

 

 Nefnd  Fulltrúi BHM
Hagrannsóknarstofnun samtaka launafólks í almannaþjónustu (HASLA) Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM
Samráðsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og BHM Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
  Georg Brynjarsson, hagfræðingur BHM
  Laufey E. Gissurardóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
Ferðakostnaðarnefnd Helga Birna Ingimundardóttir, Félag háskólakennara
Kjararannsóknarnefnd opinberra starfsmanna Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM
Samráðsnefnd BHM, BSRB og Reykjavíkurborgar um réttindi og skyldur borgarstarfsmanna Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
Samráðsnefnd BHM, BSRB, KÍ, launanefndar sveitarfélaga, ríkis og Reykjavíkurborgar um launuð forföll vegna veikinda og slysa Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM
Samstarfsnefnd stjórnar LSR um túlkun á eftirmannsreglu o.fl. vafamálum Birgir Guðjónsson, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
Samráðsnefnd ríkisins, aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM
Kjaratölfræðinefnd Georg Brynjarsson, hagfræðingur BHM
Nefnd um aðferðafræði við útreikning vísitölu neysluverðs Georg Brynjarsson, hagfræðingur BHM

 

Fulltúar BHM í öðrum nefndum og stjórnum utan BHM

 Stjórn  Fulltrúi BHM
Nefnd um endurskoðun 12. kafla kjarasamnings um veikindarétt Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
Nefnd um jöfnun launa milli vinnnumarkaða Guðfinnur Þór Newman, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
Starfshópur um lífeyrisaldur tiltekinna stétta Gyða Hrönn Einarsdóttir, varaformaður BHM
Valnefnd vegna hvatningarverðlauna Reykjavíkurborgar Þórhildur Lilja Ólafsdóttir
Bakhjarlanefnd verkefnis um ,,þriðja æviskeiðið" (Catch the BALL) Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri BHM
Samstarfsráð um fagháskólanám Michael Dal, Félag háskólakennara
Samráðshópur um mótun fjölskyldustefnu Steinunn Bergmann, Félagsráðgjafafélag Íslands
Stjórn Vinnueftirlitsins Georg Brynjarsson, framkvæmdastjóri BHM
Stjórn Vinnumálastofnunar Erna Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri BHM
Stjórn Atvinnuleysistryggingarsjóðs Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga
Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins Unnur Pétursdóttir, formaður Félags sjúkraþjálfa
Stjórn Brúar lífeyrissjóðs Þorkell Heiðarsson, Félag íslenskra náttúrufræðinga
Stjórn VIRK starfsendurhæfingarsjóðs Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM
Dómari í félagsdómi Kristín Benediktsdóttir
Jafnréttisráð Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM
Samráðsnefnd félagsmálaráðuneytis og samtaka aðila vinnumarkaðarins um framkvæmd reglna á sviði félagsmála sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM
Stjórn Málræktarsjóðs Sigurður Konráðsson, Félag háskólakennara
Nefnd vegna 26. greinar starfsmannalaga Andri Valur Ívarsson, lögmaður BHM
Nefnd launþegasamtaka vegna alþjóðlegs baráttudags launafólks, 1. maí Óli Jón Jónsson, kynningarfulltrúi BHM
Nefnd vegna alþjóðlegs baráttudags kvenna, 8. mars Karen Ósk Pétursdóttir, sérfræðingur BHM í kjara- og réttindamálum
Höfundarréttarráð Hrafnhildur Guðjónsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga

 

Sérskipaðar nefndir

Stjórn BHM er heimilt að skipa tímabundið nefndir um einstök málefni eða málaflokka.  Stjórn gefur út skipunarbréf til fulltrúa í slíkum nefndum þar sem meðal annars koma fram starfsskyldur, skipunartími og umboð til nefndarstarfa.