Chat with us, powered by LiveChat

Stefnumótunarþing

BHM hefur meðal annars það hlutverk að móta sameiginlega stefnu aðildarfélaganna í hagsmunamálum þeirra. Stefnumótunarþing er vettvangur samráðs og stefnumótunar aðildarfélaga bandalagins og er haldið þriðja hvert ár. Rétt til setu á stefnumótunarþingi eiga fulltrúar sem aðildarfélögin tilnefna samkvæmt sömu reglum og gilda um tilnefningu fulltrúa á aðalfund bandalagsins. 

Núgildandi stefna BHM var mótuð á stefnumótunarþingi árið 2017 og samþykkt á aukaaðalfundi sama ár.

Stefnumótunarþing BHM 2021

Upphaflega stóð til að halda þingið í nóvember 2020 en kórónuveirufaraldurinn olli því að fresta þurfti þinginu um óákveðinn tíma. Vonir eru bundnar við að í október verði aðstæður í samfélaginu orðnar með þeim hætti að hægt verði að halda þingið án takmarkana. Búast má við að u.þ.b. 190 fulltrúar aðildarfélaga BHM muni sitja þingið.

Formannaráð BHM skipaði í janúar 2020 vinnuhóp til að semja tillögur að nýrri stefnu bandalagsins sem lagðar skyldu fyrir stefnumótunarþing bandalagsins. Hópurinn lauk störfum í nóvember á síðasta ári og liggja fyrir tillögur hans að nýrri stefnu BHM í samtals þrettán köflum. Verkefni stefnumótunarþings 2021 verður að fjalla um tillögurnar og afgreiða þær, með eða án breytinga, sem tillögur að nýrri stefnu BHM til næsta aðalfundar bandalagsins.

Nánari upplýsingar um fyrirkomulag, dagskrá og starfsreglur stefnumótunarþingsins verða birtar á vef þingsins sem opnaður verður næsta haust.

Ákvæði lögum BHM um stefnumótunarþing

1.1. Hlutverk

Hlutverk BHM er að:

  • efla aðildarfélög bandalagsins og starf þeirra í því skyni að stuðla að gagnkvæmum stuðningi og samstöðu um hagsmuni háskólamenntaðra á vinnumarkaði og efla þekkingu þeirra á réttinda- og kjaramálum á vinnumarkaði
  • móta sameiginlega stefnu aðildarfélaga í hagsmunamálum þeirra
  • semja um sameiginleg hagsmuna- og réttindamál félagsmanna aðildarfélaga samkvæmt umboði og vera aðildarfélögum til fulltingis við gerð kjarasamninga og standa vörð um hagsmuni félagsmanna gagnvart stjórnvöldum og löggjafarvaldi
  • vinna reglubundna greiningu á launaþróun á vinnumarkaði til undirbúnings kjaraviðræðna og upplýsa aðildarfélög þar um
  • hafa frumkvæði að umræðu um háskólamenntun og stöðu háskólamenntaðra á vinnumarkaði og gæta hagsmuna háskólamanna alla starfsævina, námsárin meðtalin
  • eiga samstarf við systursamtök háskólamenntaðra og önnur sambærileg samtök erlendis

3.8. Stefnumótunarþing

Þriðja hvert ár hið minnsta skal haldið stefnumótunarþing eigi síðar en tveimur mánuðum fyrir aðalfund. Formannaráð ákveður dagskrá stefnumótunarþings og stjórn BHM ber ábyrgð á framkvæmd þess.

Stefnumótunarþing er vettvangur samráðs og stefnumótunar aðildarfélaga bandalagins. Niðurstöður þingsins skulu afgreiddar sem ályktanir og tillögur. Þær skulu teknar til umræðu og afgreiðslu á aðalfundi BHM.

Á stefnumótunarþingi á sæti einn fulltrúi fyrir fyrstu fimmtíu félagsmenn hvers aðildarfélags og tveir fulltrúar fyrir fyrsta hundrað félagsmanna. Auk þess skulu aðildarfélög tilnefna einn fulltrúa fyrir hvert byrjað hundrað félagsmanna umfram eitthundrað.

Listi yfir fulltrúa á stefnumótunarþingi, staðfestur af viðkomandi félagi, skal hafa borist skrifstofu BHM eigi síðar en viku fyrir stefnumótunarþingið.